Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Statinová intolerance – definice a management

Specializace:
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 9.12.2016

Statinová intolerance – definice a management

Vzhledem k množství pacientů vyžadujících terapii dyslipidémie je statinová intolerance fenoménem, který je nezbytné znát a umět jej správně řešit.

Nejen svalové symptomy

Statinová intolerance znamená nesnášenlivost statinů z důvodu jejich nežádoucích účinků. Ačkoliv definic existuje několik, obvykle se hovoří o neschopnosti tolerovat minimálně dva statiny, přitom alespoň jeden z nich v jeho nejnižší, startovací denní dávce. Nejčastějším nežádoucím účinkem (NÚ) spojeným s těmito léčivy jsou svalové obtíže, typicky myalgie. Mezi méně časté NÚ však patří například i bolesti hlavy, poruchy spánku, dyspepsie, nauzea, vyrážka, alopecie, erektilní dysfunkce, gynekomastie či artritida. Statinová intolerance způsobená jedním či více z těchto NÚ se může týkat 10–15 % pacientů léčených statiny.

Životy ohrožuje především nonadherence

K případné manifestaci nežádoucích účinků dochází v 75 % případů v průběhu prvních 10–12 týdnů od zahájení léčby, do 6 měsíců pak v 90 % případů. Pouze velmi vzácně (v < 1 % případů) vznikají závažné NÚ, jako je myopatie, myozitida či rhabdomyolýza. Většinou se jedná pouze o svalové bolesti, citlivost, slabost, ztuhlost či křeče, které mohou, ale nemusejí mít (a obvykle nemají) měřitelný korelát v podobě zvýšené plazmatické aktivity kreatinkinázy (CK). Tyto subjektivně nepříjemně vnímané příznaky se však podepisují na kvalitě života pacientů a jsou hlavní překážkou dobré dlouhodobé adherence k léčbě. Statinová intolerance tak může nepřímo zvyšovat kardiovaskulární mortalitu.

Statiny neopouštějme předčasně

Léčbu statiny je doporučeno v případě vzniku svalových obtíží přerušit a přehodnotit. Pokusíme se vyloučit jiné příčiny myalgií (např. hypotyreoidismus, lékové interakce, jiná léčiva, svalové či jiné onemocnění, výrazné změny ve fyzické aktivitě). Bez statinu pacienta ponecháme 2–4 týdny (6 týdnů v případě rhabdomyolýzy anebo CK > 4násobek horní hranice normálních hodnot).

Následně je doporučeno opět zahájit léčbu velmi nízkou dávkou jiného statinu. Dávku poté opatrně titrujeme až na maximální tolerovanou hodnotu. Při použití tohoto přístupu je u naprosté většiny pacientů možné dosáhnout dobré snášenlivosti dlouhodobé léčby statiny. Pro detailní informace odkazujeme na prohlášení pracovní skupiny Evropské společnosti pro aterosklerózu (European Atherosclerosis Society Consensus Panel − viz zdroje).

Cíle lze dosáhnout kombinační léčbou

Pro pacienty, kteří při užívání své maximální tolerovatelné dávky statinů nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu, jsou k dispozici jiné preparáty pro kombinační terapii. Kromě dobře známého ezetimibu a případně fibrátů sem nově řadíme rovněž inhibitory PCSK9, tj. léky na bázi monoklonálních protilátek, jejichž zástupce alirocumab by měl být dostupný ve specializovaných centrech v České republice v průběhu roku 2017.

(luko)

Zdroje:
1. Laufs U., Scharnagl H., März W. Statin intolerance. Curr Opin Lipidol 2015 Dec; 26 (6): 492–501, doi: 10.1097/MOL.0000000000000236.
2. Banach M., Rizzo M., Toth P. P. et al. Statin intolerance – an attempt at a unified definition. Position paper from an International Lipid Expert Panel. Expert Opin Drug Saf 2015 Jun; 14 (6): 935–955, doi: 10.1517/14740338.2015.1039980.
3. Stroes E. S., Thompson P. D., Corsini A. et al.; European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015 May 1; 36 (17): 1012–1022, doi: 10.1093/eurheartj/ehv043.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alirocumab 1× za 4 týdny

Jak ukázaly výsledky studie ODYSSEY CHOICE II, hypolipidemickou léčbu alirocumabem v dávkování 150 mg každé 4 týdny (Q4W) lze zvážit jako pohodlnou alternativu běžné dávky 75 mg každé 2 týdny (Q2W). Účinnost alirocumabu v tomto dávkování byla prokázána u pacientů s hypercholesterolémií, kteří nejsou léčeni statiny.

Alirocumab u pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených aferézou

Inhibitor PCSK9 alirocumab v klinické studii výrazně redukoval četnost provádění lipoproteinové aferézy u pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie. Více než 60 % pacientů mohlo léčbu opakovanými aferézami zcela opustit.

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.Všechny novinky