Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Redukce hladiny LDL cholesterolu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií pomocí alirocumabu

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 7.8.2017

Redukce hladiny LDL cholesterolu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií pomocí alirocumabu

Pro pacienty s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie (HeFH) je charakteristická zvýšená hladina LDL cholesterolu (LDL-c). Pro léčbu dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií lze použít nové protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). V Journal of Clinical Lipidology byla publikována práce hodnotící účinnost a bezpečnost inhibitoru PCSK9 alirocumabu v léčbě pacientů s HeFH.

Metodika studie a sledovaná populace pacientů

Autoři analyzovali údaje od 1257 pacientů s HeFH, kteří užívali maximální tolerované dávky statinů, popř. dalších hypolipidemik, a kteří se zúčastnili jedné ze 4 dvojitě zaslepených 78týdenních klinických studií ODYSSEY.

Pacienti (n = 735, kohorta 1) s hladinou cholesterolu při vstupu do studie ≥ 2,59 mmol/l nebo ≥ 1,81 mmol/l, pokud měli v anamnéze kardiovaskulární příhodu, byli randomizováni k podávání placeba nebo alirocumabu (75 mg každé 2 týdny; pokud byla v 8. týdnu hladina LDL-c ≥ 1,81 mmol/l, byla ve 12. týdnu dávka zvýšena na 150 mg).

Zvlášť byla analyzována data pacientů (n = 522, kohorta 2), kteří měli při vstupu do studie hladinu LDL-c ≥ 4,14 mmol/l nebo měli diagnostikovanou ischemickou chorobu srdeční (případně její vysoké riziko) a hladinu LDL-c ≥ 1,81 mmol/l. Tito nemocní byli randomizováni k podávání placeba nebo alirocumabu (150 mg každé 2 týdny).

Výsledky

U populace s léčebným záměrem (intention-to-treat) snížil alirocumab ve 24. týdnu hladinu LDL-c o 48,8 % (vs. zvýšení o 7,1 % u placeba) u pacientů z kohorty 1 a o 55 % (vs. zvýšení o 1,3 % u placeba) u pacientů z kohorty 2 (v obou případech p < 0,001).

Průměrné hladiny LDL-c (metoda nejmenších čtverců) dosažené ve 24.−78. týdnu u pacientů léčených alirocumabem činily 1,79−1,96 mmol/l v kohortě 1 (vstupní hladina 3,65 mmol/l) a 1,86−2,12 mmol/l v kohortě 2 (vstupní hladina 4,34 mmol/l).

Byl pozorován příznivý vliv léčby i na další lipidové markery (celkový cholesterol, non-HDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy nalačno, lipoprotein (a), apolipoprotein B, apolipoprotein A1). Četnost výskytu a typy nežádoucích příhod byly podobné v obou ramenech bez ohledu na dávkování (80,5 % pro alirocumab a 83,0 % pro placebo), pouze ve skupině s alirocumabem se častěji vyskytovaly reakce v místě vpichu (11,4 % vs. 8,6 % u placeba).

Závěr

Alirocumab u pacientů s HeFH významně snížil hladinu LDL-c a léčba byla dobře snášena.

(este)

Zdroj: Kastelein J. J. P., Hovingh G. K., Langslet G. et al. Efficacy and safety of the proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 monoclonal antibody alirocumab vs placebo in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2017; 11: 195–203.e4, doi: 10.1016/j.jacl.2016.12.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Statiny indukovaná myopatie: Jak na diferenciální diagnostiku?

Když si pacient léčený statiny začne stěžovat na svalové obtíže, jedná se o statinovou intoleranci? Měla by být jeho léčba přerušena? Odpověď na tyto otázky není triviální a vyžaduje komplexní zhodnocení.

Protilátky proti léčivu u pacientů léčených alirocumabem

Imunogenita plně humánních protilátek, jakou je alirocumab, je nízká. I tak je však důležité objasnit, do jaké míry může přítomnost protilátek proti léčivu ovlivnit farmakologické účinky alirocumabu.

Nová klasifikace vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění

V roce 2015 Komasi a Saeidi navrhli novou klasifikaci vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění ze strany pacientů. Na základě této klasifikace jsou rizikové faktory rozděleny na biologické, environmentální, behaviorální, psychologické a fyziologické.Všechny novinky