Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Protilátky proti léčivu u pacientů léčených alirocumabem

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 4.8.2017

Protilátky proti léčivu u pacientů léčených alirocumabem

Imunogenita plně humánních protilátek, jakou je alirocumab, je nízká. I tak je však důležité objasnit, do jaké míry může přítomnost protilátek proti léčivu ovlivnit farmakologické účinky alirocumabu.

Úvod

Vysoká tvorba protilátek proti léčivu vedla k zastavení klinického vývoje některých humanizovaných protilátek. V klinických studiích s alirocumabem, plně humánní protilátkou, byla zaznamenána jen velmi nízká míra jejich přítomnosti. Studie zveřejněná v The New England Journal of Medicine se zabývala mírou tvorby protilátek proti alirocumabu a jejich vlivem na schopnost tohoto hypolipidemika snižovat hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). Byla k tomu využita data z 10 klinických hodnocení zahrnujících celkem 4747 pacientů.

Metodika studie

Pro analýzu byla využita data z 10 dokončených klinických hodnocení fáze III z programu ODYSSEY, ve kterých byl účinek alirocumabu porovnáván s placebem nebo ezetimibem. Látky byly podávány jako monoterapie nebo v kombinaci se statiny či jinými hypolipidemiky. Celkem bylo do těchto klinických hodnocení zařazeno 4983 pacientů, z nichž u 4747 byly stanovovány protilátky proti léčivu.

Dávkovací režim alirocumabu byl ve dvou klinických hodnoceních 150 mg každé 2 týdny a v ostatních 75 mg každé 2 týdny s možností navýšení na 150 mg ve 12. týdnu (dle hladiny LDL-c v 8. týdnu). Protilátky proti léčivu byly stanovovány při vstupu do studie, několikrát v průběhu léčby a v průběhu follow-up. Byla použita schválená metoda analýzy s vysokou mírou senzitivity, tak aby byly zachyceny všechny protilátky proti léčivu; její použití proto vedlo k malému procentu falešně pozitivních výsledků ve vzorcích získaných při úvodu do studie a od pacientů neléčených alirocumabem.

Výsledky

Protilátky proti léčivu byly zjištěny u 155 z 3039 pacientů léčených alirocumabem (5,1 %) a u 17 osob z 1708 pacientů v kontrolní skupině (1,0 %). Přetrvávající přítomnost protilátek proti léčivu (tedy ≥ 2 po sobě následující pozitivní vzorky v období ≥ 12 týdnů) byla zjištěna u 44 pacientů (1,4 %) ve skupině s alirocumabem a u 3 osob (0,2 %) v kontrolní skupině.

Možný vliv protilátek proti léčivu na účinek alirocumabu byl hodnocen porovnáním pacientů bez přítomnosti protilátek s pacienty s přetrvávající či dočasnou přítomností protilátek. Bylo zjištěno, že výrazný LDL-c snižující účinek alirocumabu byl v průběhu studií zachován bez ohledu na přítomnost protilátek proti léčivu. Průměrné snížení LDL-c bylo zachováno i u pacientů s neutralizačními protilátkami (zjištěnými u 1,3 %).

Výskyt nežádoucích účinků byl u pacientů léčených alirocumabem stejný bez ohledu na přítomnost protilátek proti léčivu, s výjimkou reakcí v místě vpichu (většinou mírných), které se u pacientů s protilátkami vyskytovaly častěji.

Závěr

Protilátky proti léčivu se vyvinuly jen u velmi malého počtu pacientů léčených alirocumabem a i u těchto nemocných byl zachován jeho účinek na snížení LDL-c.

(blu)

Zdroj: Roth E. M., Goldberg A. C., Catapano A. L. et al. Antidrug antibodies in patients treated with alirocumab. N Engl J Med 2017; 376 (16): 1589–1590, doi: 10.1056/NEJMc1616623.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

Recentně publikovaná studie prokázala spolehlivost indexu SAMS-CI, který dokáže odhadnout, zda svalové příznaky daného pacienta souvisí s léčbou statiny. V klinické praxi by mohl pomoci zlepšit záchyt statinové myopatie a optimalizovat léčbu hypercholesterolémie.

Změny v metabolismu lipoproteinů po podání alirocumabu u zdravých dobrovolníků

Klinická studie provedená na zdravých dobrovolnících poodkryla další aspekty účinku alirocumabu na metabolismus lipoproteinů. Výsledky testování byly zveřejněny v časopisu Circulation v lednu 2017.

Pleiotropní účinky statinů na kardiovaskulární systém

Primárním efektem statinů je snížení plazmatické hladiny cholesterolu inhibicí jeho syntézy. Hodné pozornosti jsou ovšem i další protektivní účinky těchto léčiv, tzv. pleiotropní účinky, které cílí na endotelovou dysfunkci, tvorbu trombů nebo stabilitu aterosklerotických plátů.Všechny novinky