Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Pleiotropní účinky statinů na kardiovaskulární systém

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 4.6.2017

Pleiotropní účinky statinů na kardiovaskulární systém

Primárním efektem statinů je snížení plazmatické hladiny cholesterolu inhibicí jeho syntézy. Hodné pozornosti jsou ovšem i další protektivní účinky těchto léčiv, tzv. pleiotropní účinky, které cílí na endotelovou dysfunkci, tvorbu trombů nebo stabilitu aterosklerotických plátů.

Mechanismus účinku statinů a jejich extralipidové působení

Hlavní mechanismus účinku statinů spočívá v inhibici enzymu HMG-CoA-reduktázy, která katalyzuje první krok endogenní biosyntézy cholesterolu v játrech. Inhibice enzymu vyvolává zvýšenou expresi LDL receptorů s následným poklesem LDL částic v krvi. Statiny inhibují rovněž syntézu následných isoprenoidních derivátů a tím posttranslační isoprenylaci signálních G proteinů ze skupiny Ras a Rho. Tím ovlivňují další signální molekuly, jako je Rho-kináza a NADPH-oxidáza.

Mezi další účinky statinů patří i agonistické působení na jaderných PPAR (receptory aktivované peroxisomovými proliferátory), čímž mohou ovlivňovat metabolismus nejen lipidů, ale také glukózy a rovněž např. tlumit proliferaci fibroblastů.

V experimentálních animálních i klinických studiích inhibitory HMG-CoA-reduktázy vykazují řadu účinků nezávisle na své schopnosti snižovat hladiny lipidů. Zvyšují expresi NO-syntázy v endotelu (eNOS) a stabilitu aterosklerotického plátu, snižují produkci prozánětlivých cytokinů i volných kyslíkových radikálů, rozvoj hypertrofie a fibrózy myokardu.  

Pleiotropní účinky statinů při ateroskleróze a cévních mozkových příhodách

Proces aterosklerózy je silně spojen se zánětem a imunitními procesy ve stěně cév. Statiny snižují CRP a zánětlivé cytokiny, jako jsou interleukiny IL-6 a IL-8, TNF-α a monocytový chemotaktický protein MCP-1. Snižují aktivitu matrixových metaloproteináz MMP-1, MMP-3 a MMM-9. Dále ovlivňují diferenciaci T lymfocytů a snižují interakce leukocytů a vazoadhezivních molekul. Mají antitrombotický efekt, snižují aktivaci a agregaci destiček. Riziko cévní mozkové příhody snižují díky zlepšení průtoku v mozku, což pravděpodobně souvisí se zvýšením exprese eNOS.

Relativní podíl pleiotropních účinků statinů na klinický průběh onemocnění je však stále těžké kvantifikovat. Další studium extralipidových účinků však může přispět k vývoji nových léčiv kardiovaskulárních onemocnění.

(ada)

Zdroj: Oesterle A., Laufs U., Liao J. K. Pleiotropic effects of statins on the cardiovascular system. Circ Res 2017 Jan 6; 120 (1): 229–243, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.308537.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv typu a dávky užívaného statinu na účinek alirocumabu

Podávání statinů zvyšuje hladiny cirkulující PCSK9 a tím také clearance alirocumabu. Zda má typ a dávka statinů vliv také na účinek alirocumabu, hodnotila nově zveřejněná analýza poolovaných dat z programu ODYSSEY.

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Autoři níže prezentované práce provedli analýzu výsledků 10 studií v rámci programu ODYSSEY, které srovnávaly léčbu alirocumabem s kontrolami (placebo/ezetimib) u pacientů léčených maximální tolerovanou dávkou statinů. Cílem bylo zhodnocení vztahu mezi přídatným snížením hladiny LDL-c, non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B-100 a redukcí výskytu závažných KV příhod.

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Jedinci trpící diabetem (DM) jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II porovnávala efekt alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku trpících diabetem oproti jedincům, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.Všechny novinky