Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Kombinace alirocumabu s rosuvastatinem snižuje hladinu LDL cholesterolu účinněji než přidání ezetimibu nebo zdvojnásobení dávky rosuvastatinu

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 24.6.2016

Kombinace alirocumabu s rosuvastatinem snižuje hladinu LDL cholesterolu účinněji než přidání ezetimibu nebo zdvojnásobení dávky rosuvastatinu

Cílem studie ODYSSEY OPTIONS II bylo sledování účinnosti a bezpečnosti přidání alirocumabu k léčbě rosuvastatinem ve srovnání s podáváním kombinace rosuvastatinu s ezetimibem nebo zdvojnásobením dávky rosuvastatinu v rámci hypolipidemické terapie.

Hypolipidemická léčba je v současnosti založena především na podávání maximální tolerované dávky statinů, které účinně snižují hladinu LDL cholesterolu (LDL-c) a riziko kardiovaskulárních příhod. Aktuální studie potvrdily, že u vysoce rizikových pacientů je možné dalšího snížení LDL-c dosáhnout přidáním ezetimibu. Mnozí pacienti však ani přes intenzivní léčbu nedosáhnou cílových hodnot LDL-c a někteří vysoké dávky statinů netolerují.

Alirocumab je lidská monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 a jeho podávání v monoterapii i v kombinaci se statiny či jinými hypolipidemiky vede ke snížení LDL-c o 40−70 %.

Sledovaná populace a metodika studie

Do studie ODYSSEY OPTIONS II bylo zařazeno 305 pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (KVO) a hladinou cholesterolu > 1,8 mmol/l nebo nemocní s rizikovými faktory KVO a LDL-c > 2,6 mmol/l. Jako základní léčba byl všem pacientům podáván rosuvastatin v dávce 10 nebo 20 mg. Dále byli pacienti randomizováni do následujících skupin:

  • přidání 75 mg alirocumabu subkutánně 1× za 2 týdny,
  • přidání ezetimibu 10 mg denně,
  • zdvojnásobení dávky rosuvastatinu.

U pacientů, kteří užívali jako přídatnou léčbu alirocumab a nedosáhli své cílové hladiny LDL-c, byla ve 12. týdnu zaslepeně zvýšena dávka alirocumabu na 150 mg.

Primárním endpointem byla procentuální změna LDL-c od začátku sledování do 24. týdne, kdy bylo sledování ukončeno.

Výsledky

U pacientů léčených primárně 10 mg rosuvastatinu došlo ve skupině léčené alirocumabem k významnějšímu snížení hladiny LDL-c (–50,6 %) ve srovnání s terapií ezetimibem (–14,4 %; p < 0,0001) i ve srovnání s dvojnásobnou dávkou rosuvastatinu (–16,3 %; p < 0,0001). Cílových hodnot LDL-c při léčbě alirocumabem dosáhlo v této skupině 84,9 % pacientů. Došlo rovněž k významnému snížení hladiny apolipoproteinu B, non-HDL cholesterolu a lipoproteinu(a).

U pacientů léčených primárně 20 mg rosuvastatinu vedlo přidání alirocumabu ke snížení hladiny LDL-c o 36,3 %, přidání ezetimibu o 11 % (p = 0,0136) a zdvojnásobení dávky rosuvastatinu o 15,9 % (p = 0,0453). Cílových hodnot LDL-c při léčbě alirocumabem dosáhlo v této skupině 66,7 % pacientů.

Celkem cca 80 % pacientů dosáhlo cílových hodnot LDL-c již při základní dávce alirocumabu 75 mg 1× za 2 týdny.

Nežádoucí účinky přídatné terapie alirocumabem byly zaznamenány u 56,3 % pacientů. Přidání ezetimibu vedlo k nežádoucím účinkům u 53,5 % pacientů, zdvojnásobení dávky rosuvastatinu u 67,3 % pacientů.

Závěr

Přidání alirocumabu k rosuvastatinu vede ve srovnání s přidáním ezetimibu nebo zdvojnásobením dávky rosuvastatinu k výraznějšímu snížení LDL-c. Tato léčba je stejně bezpečná jako zavedená hypolipidemika.

(kry)

Zdroj: Farnier M., Jones P., Severance R. et al. Efficacy and safety of adding alirocumab to rosuvastatin versus adding ezetimibe or doubling the rosuvastatin dose in high cardiovascular-risk patients: The ODYSSEY OPTIONS II randomized trial. Atherosclerosis 2016 Jan; 244: 138−146; doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.11.010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alirocumab v léčbě hypercholesterolémie − jeho přínos a postavení v klinické praxi

LDL cholesterol (LDL-c) patří k hlavním kardiovaskulárním rizikovým faktorům. U řady pacientů se však nedaří jeho hladiny dostatečně snížit. Alirocumab patří do nové skupiny hypolipidemik − inhibitorů PCSK9. Přehledová práce amerických autorů zveřejněná v únoru 2016 se zabývá postavením alirocumabu v klinické praxi a jeho přínosem pro rizikové pacienty.

Role praktického lékaře v péči o pacienta s familiární hypercholesterolémií

Familiární hypercholesterolémie (FH) je dobře definované onemocnění a v dnešní době také účinně léčitelné. Přesto většina postižených zůstává nediagnostikována a/nebo není adekvátně léčena.

Úvodní slovo

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2015Všechny novinky