Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 1.8.2016

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Alirocumab je možné podávat samostatně, ale častěji se používá jako přídatná terapie ke statinům či jiným hypolipidemikům. Bylo prokázáno, že statiny mohou zvyšovat clearance alirocumabu, avšak účinek ostatních hypolipidemik není zcela jasný. Alirocumab se podává subkutánně 1× za 2 týdny. Studie zveřejněná v Journal of the American Heart Association se zabývala vlivem fenofibrátu a ezetimibu na hladiny alirocumabu a potenciální možností podávat alirocumab pacientům, kteří jsou léčeni těmito nestatinovými hypolipidemiky, pouze 1× za 4 týdny.

Alirocumab je protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Přidání alirocumabu k terapii statiny vede k dalšímu trvalému poklesu hladin LDL-cholesterolu (LDL-c), ale pouze pokud je podáván 1× za 2 týdny. Při podávání 1× za 4 týdny se pokles nedařilo plně udržet. Alirocumab je eliminován vazbou na cílovou molekulu PCSK9. Statiny zvyšují hladinu PCSK9 a tím také mohou zrychlit clearance alirocumabu; účinek ostatních hypolipidemik však zatím nebyl prostudován.

Metodika a cíl studie

Cílem randomizované částečně zaslepené studie bylo vyhodnotit vliv alirocumabu podávaného 1× za 4 týdny v kombinaci s ezetimibem, fenofibrátem nebo placebem na hladiny PCSK9. Do studie byli zařazeni pacienti ve věku 18–65 let s BMI mezi 18,0 a 30,0 kg/m2 a hodnotami LDL-c > 3,36 mmol/l (130 mg/dl). Jakákoliv užívaná hypolipidemika byla vysazena 4 týdny před začátkem sledování a ze studie byli vyloučeni pacienti, kteří užívali jiné léky v období 2 týdny před jejím začátkem (s výjimkou kontraceptiv a hormonální substituční terapie v menopauze).

Celkem 72 účastníků bylo rozděleno do 3 skupin, kterým byl podáván fenofibrát, ezetimib nebo placebo. Po uplynutí 4týdenní run-in periody byl pacientům ve všech skupinách k užívaným látkám přidán alirocumab v dávce 150 mg s. c. podávaný každé 4 týdny (den 1, 29 a 57).

Výsledky

Maximálního průměrného poklesu LDL-c proti 1. dni bylo ve všech skupinách dosaženo 71. den. Ve skupině užívající alirocumab s placebem to bylo o 47,4 %, s ezetimibem o 56,6 % a s fenofibrátem o 54,3 %. Pokles LDL-c přetrvával ve skupině léčené kombinací alirocumabu s placebem až do 85. dne (47,0 %), ve skupině s alirocumabem a s ezetimibem byl pokles 85. den ve srovnání se dnem 71 slabší (49,6 %) a stejně tak efekt oslabil i ve skupině užívající kombinaci alirocumabu s fenofibrátem (43,2 %). Koncentrace volné PCSK9 v séru byly ve všech skupinách nejnižší 71. den a následně se zvyšovaly. Ve srovnání se skupinou užívající alirocumab s placebem byly 85. den koncentrace volné PCSK9 zvýšené a koncentrace alirocumabu v séru snížené v obou zbylých skupinách (ve skupině s fenofibrátem více než u pacientů užívajících ezetimib).

Závěr

Hypolipidemika zřejmě mají schopnost zvyšovat hladiny PCSK9, což má za následek zvýšení clearance alirocumabu. U ezetimibu a fenofibrátu je však tento efekt méně intenzivní, než jaký byl popsán ve studiích se statiny, a pravděpodobně tak nevylučuje možnost podávat alirocumab v kombinaci s těmito nestatinovými hypolipidemiky pouze 1× za 4 týdny.

(blu)

Zdroj: Rey J., Poitiers F., Paehler T. et al. Relationship between low-density lipoprotein cholesterol, free proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, and alirocumab levels after different lipid-lowering strategies. J Am Heart Assoc 2016 Jun 10; 5 (6); pii: e003323; doi: 10.1161/JAHA.116.003323.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Co dělat při intoleranci statinů?

Nejčastějším důvodem přerušení statinové léčby je myopatie, která se objevuje více u diabetiků a starších osob. Intolerance se projevuje bolestmi svalů, které vedou k omezení pohybové aktivity a následnému vysazení léků. Pacienti tak nemohou profitovat z hypolipidemické terapie a snížení kardiovaskulárních rizik.

Bezpečnost a účinnost inhibitorů PCSK9

Metaanalýza randomizovaných klinických studií zahrnující přes 12 tisíc pacientů prokázala účinnost a bezpečnost podávání protilátek proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9).

Kombinace alirocumabu s rosuvastatinem snižuje hladinu LDL cholesterolu účinněji než přidání ezetimibu nebo zdvojnásobení dávky rosuvastatinu

Cílem studie ODYSSEY OPTIONS II bylo sledování účinnosti a bezpečnosti přidání alirocumabu k léčbě rosuvastatinem ve srovnání s podáváním kombinace rosuvastatinu s ezetimibem nebo zdvojnásobením dávky rosuvastatinu v rámci hypolipidemické terapie.Všechny novinky