Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 7.4.2017

Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Alirocumab, monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), byl v roce 2015 schválen k léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolémií, kteří vyžadují další snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). K lepšímu zhodnocení bezpečnostního profilu tohoto léku měla za cíl napomoci rovněž následující analýza.

Analyzované studie a sledovaná populace pacientů

Analýza hodnotila data o bezpečnosti alirocumabu ze 14 studií (4 ve fázi II a 10 ve fázi III) v trvání 8−104 týdnů s kontrolními skupinami dostávajícími placebo či ezetimib. Celkem 3340 pacientů bylo léčeno alirocumabem, 618 ezetimibem a 1276 bylo podáváno placebo.

Výskyt sledovaných nežádoucích účinků

Incidence úmrtí, vážných nežádoucích účinků vzniklých v průběhu léčby, přerušení léčby v důsledku těchto účinků a celkových nežádoucích účinků vzniklých v průběhu léčby byly u alirocumabu a kontrolních skupin podobné.

Alirocumab byl spojen s vyšší incidencí lokálních reakcí v místě vpichu (7,4 vs. 5,3 % pro placebo; 3,1 vs. 2,3 % pro ezetimib), pruritu (1,3 vs. 0,4 % pro placebo; 0,9 vs. 0,5 % pro ezetimib) a příznaků infekcí horních cest dýchacích (2,1 vs. 1,1 % pro placebo; 1,3 vs. 0,8 % pro ezetimib). Možnou příčinou lokální reakce je odpověď na přítomné protilátky, ačkoliv její přesný mechanismus zatím není znám. Podobně není objasněn mechanismus zvýšeného výskytu pruritu. Výskyt příznaků infekcí HCD je považován spíše za náhodný nález a nevztahoval se k nízkým hladinám LDL-c.

Většina pacientů užívala statiny v maximálně tolerované dávce. Důležité je, že současné podání alirocumabu nebylo spojeno s vyšším výskytem poškození pohybového aparátu (myalgie, klinicky významné změny hladiny kreatinkinázy) a onemocnění jater (prostá elevace ALT). Incidence nežádoucích účinků spojených s diabetem byla při srovnání skupiny s alirocumabem a kontrolních skupin obdobná, stejný nález byl rovněž v případě neurologických a neurokognitivních nežádoucích účinků. Mimoto nebyl prokázán zvýšený výskyt nově vzniklého diabetu. Závažné nežádoucí postižení kardiovaskulárního systému se vyskytlo při srovnání alirocumabu s placebem v 1,8 vs. 2,6 % případů a s ezetimibem ve 2,8 vs. 1,5 %.

Závěr

Dle souhrnných údajů ze 14 randomizovaných studií je alirocumab obecně dobře snášen a má příznivý bezpečnostní profil. Prezentovaná analýza je nicméně limitovaná počtem pacientů. Další, statisticky významnější informace proto poskytne probíhající program ODYSSEY.

(ave)

Zdroj: Jones P. H., Bays H. E., Chaudhari U. et al. Safety of alirocumab (a PCSK9 monoclonal antibody) from 14 randomized trials. Am J Cardiol 2016; 118: 1805−1811, doi: 10.1016/j.amjcard.2016.08.072.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) mohou, pokud jsou použity v kombinaci se standardní hypolipidemickou léčbou, snižovat hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) na velmi nízké hodnoty.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Cílem studie ODYSSEY COMBO II bylo porovnat účinnost a bezpečnost alirocumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti enzymu PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9), při snižování LDL cholesterolu v porovnání s ezetimibem, a to u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem užívajících maximální tolerovanou dávku statinu.

Vliv alirocumabu na hladinu lipoproteinu (a)

Zvýšená koncentrace lipoproteinu [Lp(a)] je pokládána za nezávislý faktor zvyšující kardiovaskulární (KV) riziko. Alirocumab účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu (LDL-c) a navozuje i pokles koncentrace Lp(a). S využitím dat z 10 studií fáze III programu ODYSSEY byl nově vyhodnocen efekt dlouhodobého podávání alirocumabu na pokles Lp(a).Všechny novinky