Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie způsobená mutací genu PCSK9 typu gain of function a její léčba pomocí alirocumabu

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 2.8.2016

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie způsobená mutací genu PCSK9 typu gain of function a její léčba pomocí alirocumabu

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie je monogenní poruchou metabolismu lipidů s odhadovanou prevalencí 1 : 250–500 obyvatel, která významně přispívá k předčasnému rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Jde o skupinu 3 poruch, kam patří familiární hypercholesterolémie způsobená mutací LDL receptoru a familiární defekt apolipoproteinu B. Třetí vzácnou formou autosomálně dominantní hypercholesterolémie jsou mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) typu gain of function (GOF). Mezinárodní tým autorů provedl rozsáhlou observační studii sledující klinické charakteristiky a geografickou distribuci těchto mutací. Zároveň proběhla klinická studie zabývající se léčbou takto postižených pacientů pomocí alirocumabu − monoklonální protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9.

Metodika

V první části byla provedena retrospektivní průřezová observační studie, kdy byly získány klinické charakteristiky nosičů mutace PCSK9 typu GOF. Následně se uskutečnila randomizovaná placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená studie s aplikací 150 mg alirocumabu podávaného podkožně každé 2 týdny. Do této studie bylo zahrnuto 13 pacientů reprezentujících 4 různé mutace PCSK9 typu GOF s hladinou LDL cholesterolu (LDL-c) > 1,8 mmol/l při stávající hypolipidemické léčbě.

Výsledky

Observační část studie: U celkem 164 pacientů bylo zjištěno 16 různých variant mutací PCSK9 typu GOF, které byly spojeny s různě závažným zvýšením hladiny LDL-c. U těchto pacientů byl zjištěn častý výskyt koronárního onemocnění (33 %) s prvními projevy v průměrném věku 49,4 roku. Průměrná hladina LDL-c byla u těchto jedinců bez léčby vyšší než u osob s mutací genu pro LDL receptor (n = 2126) nebo s mutací apolipoproteinu B (n = 470).

Intervenční část studie: U pacientů s mutací PCSK9 typu GOF, kteří byli randomizováni k aplikaci 150 mg alirocumabu, došlo již po 2 týdnech léčby k průměrné redukci LDL-c o 62,5 % ve srovnání se vstupní hodnotou (p < 0,0001) a o 53,7 % ve srovnání s placebem léčenou skupinou pacientů (p = 0,0009). Po 8týdenní léčbě alirocumabem došlo k průměrnému snížení hladiny LDL-c o 73 % ve srovnání s jeho vstupní hladinou (p < 0,0001).

Závěr

Nosiči mutace genu pro PCSK9 typu gain of function mají zvýšenou hladinu LDL-c a vyšší riziko předčasného rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Alirocumab významně snižuje hladinu LDL-c a je těmito pacienty dobře tolerován.

(kry)

Zdroj: Hopkins P. N., Defesche J., Fouchier S. W. et al. Characterization of autosomal dominant hypercholesterolemia caused by PCSK9 gain of function mutations and its specific treatment with alirocumab, a PCSK9 monoclonal antibody. Circ Cardiovasc Genet 2015 Dec; 8 (6): 823−831; doi: 10.1161/CIRCGENETICS.115.001129.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Alirocumab je možné podávat samostatně, ale častěji se používá jako přídatná terapie ke statinům či jiným hypolipidemikům. Bylo prokázáno, že statiny mohou zvyšovat clearance alirocumabu, avšak účinek ostatních hypolipidemik není zcela jasný. Alirocumab se podává subkutánně 1× za 2 týdny. Studie zveřejněná v Journal of the American Heart Association se zabývala vlivem fenofibrátu a ezetimibu na hladiny alirocumabu a potenciální možností podávat alirocumab pacientům, kteří jsou léčeni těmito nestatinovými hypolipidemiky, pouze 1× za 4 týdny.

Co dělat při intoleranci statinů?

Nejčastějším důvodem přerušení statinové léčby je myopatie, která se objevuje více u diabetiků a starších osob. Intolerance se projevuje bolestmi svalů, které vedou k omezení pohybové aktivity a následnému vysazení léků. Pacienti tak nemohou profitovat z hypolipidemické terapie a snížení kardiovaskulárních rizik.

Bezpečnost a účinnost inhibitorů PCSK9

Metaanalýza randomizovaných klinických studií zahrnující přes 12 tisíc pacientů prokázala účinnost a bezpečnost podávání protilátek proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9).Všechny novinky