Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab v léčbě hypercholesterolémie − jeho přínos a postavení v klinické praxi

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 21.6.2016

Alirocumab v léčbě hypercholesterolémie − jeho přínos a postavení v klinické praxi

LDL cholesterol (LDL-c) patří k hlavním kardiovaskulárním rizikovým faktorům. U řady pacientů se však nedaří jeho hladiny dostatečně snížit. Alirocumab patří do nové skupiny hypolipidemik − inhibitorů PCSK9. Přehledová práce amerických autorů zveřejněná v únoru 2016 se zabývá postavením alirocumabu v klinické praxi a jeho přínosem pro rizikové pacienty.

Dosažení dostatečného snížení LDL-c je u řady pacientů s primární hypercholesterolémií včetně familiární hypercholesterolémie obtížné a často se nedaří. Terapeutickou výzvou jsou i pacienti, kteří netolerují statiny nebo jiná dostupná hypolipidemika.

Základní charakteristika alirocumabu

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). PCSK9 se váže na receptory pro lipoprotein s nízkou hustotou (LDLR) na povrchu hepatocytů, což podporuje degradaci LDLR v játrech. Inhibicí navázání PCSK9 na LDLR alirocumab zvyšuje počet LDLR dostupných k vychytávání LDL, čímž se snižuje hladina LDL cholesterolu. LDLR také váže lipoproteiny střední hustoty (IDL) a na triglyceridy bohaté VLDL remnantní lipoproteiny.

Alirocumab se podává subkutánně (s. c.) v dávce 75 či 150 mg 1× za 2 týdny a je k dispozici v předplněném peru nebo v předplněné injekční stříkačce. Injekční podání bylo v provedených studiích pacienty i lékaři dobře akceptováno, většina nemocných uvedla, že by s domácí s. c. aplikací neměla problémy. Maximální koncentrace v séru je v průměru dosaženo za 3−7 dnů. Biologická dostupnost po s. c. podání činí 81 %, biologický poločas 17−20 dní, rovnovážného stavu je dosaženo po 2−3 dávkách. Mírné snížení funkce jater nebo ledvin nemá na jeho farmakokinetiku vliv. Alirocumab neovlivňuje cytochrom P450 ani koncentraci statinů. Účinek alirocumabu na hladiny PCSK9 je na dávce závislý, maximální suprese je dosaženo za 4−8 hodin.

Klinický účinek

Přínos alirocumabu prokázala řada klinických studií. Jeho podávání po dobu 24 týdnů vedlo v porovnání s výchozími hodnotami k významnému snížení LDL-c. Podávání spolu se statiny nebo jinými hypolipidemiky vedlo ke snížení LDL-c o 36−61 %. Alirocumab byl účinný i u pacientů, kteří z důvodu svalových nežádoucích účinků netolerovali podávání statinů, a u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií. Podávání alirocumabu také vedlo ke snížení apolipoproteinu B, lipoproteinu (a), non-HDL cholesterolu a triglyceridů.

Bezpečnost

V souvislosti s podáváním alirocumabu nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly, podobně jako u ostatních inhibitorů PCSK9, nazofaringitida a lokální reakce v místě vpichu.

Závěr

Alirocumab je účinný v monoterapii i v kombinaci s jinými hypolipidemiky, je dobře tolerován, významně snižuje LDL-c u různých skupin pacientů, a to i u těch, u kterých se nedařilo dosáhnout dostatečného snížení hladin LDL-c podáváním maximální tolerované dávky statinů. Je účinný i u nemocných s heterozygotní familiární hypercholesterolémií a pacientů, kteří netolerují statiny či jiná hypolipidemika.

(blu)

Zdroj: Dahagam C., Goud A., Abdelqader A. et al. PCSK9 inhibitors and their role in high-risk patients in reducing LDL cholesterol levels: alirocumab. Future Cardiol 2016 Mar; 12 (2): 149−157; doi: 10.2217/fca.15.88.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role praktického lékaře v péči o pacienta s familiární hypercholesterolémií

Familiární hypercholesterolémie (FH) je dobře definované onemocnění a v dnešní době také účinně léčitelné. Přesto většina postižených zůstává nediagnostikována a/nebo není adekvátně léčena.

Úvodní slovo

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2015

Statinová intolerance: nový česko-slovenský konsenzus

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2015Všechny novinky