Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab u pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených aferézou

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 5.12.2016

Alirocumab u pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených aferézou

Inhibitor PCSK9 alirocumab v klinické studii výrazně redukoval četnost provádění lipoproteinové aferézy u pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie. Více než 60 % pacientů mohlo léčbu opakovanými aferézami zcela opustit.

Heterozygotní forma familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) je charakterizována elevací LDL cholesterolu (LDL-c) a předčasnou manifestací kardiovaskulárních onemocnění. Bez adekvátní léčby mají pacienti postižení heterozygotní formou FH (HeFH) velmi vysoké riziko manifestace koronární příhody do 50 let věku. Ale i navzdory léčbě statiny mají nemocní oproti běžné populaci přibližně 2× vyšší riziko koronární příhody.

Možnosti léčby

Jednou z léčebných modalit je lipoproteinová aferéza (LA), tedy mechanické odstraňování částic obsahujících apolipoprotein B100 z krve. Je však finančně náročná, těžko dostupná a její přerušení rychle způsobí opětovný nárůst koncentrace LDL-c, což vede k nutnosti provádět LA často a pravidelně (1× týdně nebo 1× za 2 týdny).

Alirocumab, humánní monoklonální protilátka vůči PCSK9, snižuje hladinu LDL-c v monoterapii nebo v kombinaci s hypolipidemiky o 44–58 %. V dávce 150 mg podávané 1× za 2 týdny spolu se statiny redukuje hladinu LDL-c až o 62–72 %. Jeho užívání by proto mohlo mít vliv na standardizovanou četnost provádění LA.

Studie ODYSSEY ESCAPE

ODYSSEY ESCAPE byla multicentrická randomizovaná kontrolovaná dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelním uspořádáním. Zúčastnilo se jí 62 pacientů s HeFH léčených LA každý týden nebo 1× za 2 týdny. Účastníci studie byli randomizováni k subkutánnímu podávání alirocumabu v dávce 150 mg (n = 41) nebo placeba (n = 21) 1× za 2 týdny po celkovou dobu 18 týdnů. LA byla u nemocných během prvních 6 týdnů prováděna s předem naplánovanou frekvencí, ale od 7. týdne se její četnost odvíjela od hladiny LDL-c. Pokud hladina LDL-c klesla alespoň o 30 % proti výchozí hodnotě, pacienti mohli tuto léčebnou modalitu zcela opustit.

Výsledky

Alirocumab snížil četnost LA o 75 % během 12 týdnů ve srovnání s placebem (p < 0,0001). Léčba LA byla úplně přerušena u 63,4 % pacientů a vynechána alespoň z poloviny u 92,7 % pacientů (ve srovnání se 14,3 % v kontrolní skupině). Frekvence nežádoucích účinků byla u obou skupin pacientů obdobná (75,6 % pro alirocumab a 76,2 % pro placebo).

Koncentrace LDL-c měřená před aferézou poklesla v 6. týdnu z počátečních 4,5 mmol/l na 2,3 mmol/l u skupiny léčené alirocumabem. U pacientů z kontrolní skupiny došlo pouze k minimálnímu poklesu (z 5,0 mmol/l na 4,8 mmol/l). Na konci studie (18. týden) činily průměrné hodnoty plazmatického LDL-c 2,9 mmol/l u alirocumabu a 4,9 mmol/l u placeba.

Závěr

Výsledky zdůrazňují nejenom důležitou roli alirocumabu u pacientů s HeFH podstupujících LA, ale i jeho značný potenciál ve snížení nutnosti provádět u nemocných tuto nákladnou eliminační metodu.

(raj)

Zdroj: Moriarty P. M., Parhofer K. G., Babirak S. P. et al. Alirocumab in patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia undergoing lipoprotein apheresis: the ODYSSEY ESCAPE trial. Eur Heart J 2016 Aug 29, pii: ehw388 [Epub ahead of print], doi: 10.1093/eurheartj/ehw388

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.

Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

Následující článek přináší praktické informace, jak a proč se zapojit do projektu MedPed a spolupracovat s centry pro léčbu geneticky podmíněných dyslipidémií.

Vztah mezi statiny a rizikem vzniku nádorových onemocnění − metaanalýza

Statiny prokazatelně pomáhají v prevenci kardiovaskulárních příhod a mortality. Několik studií však referovalo o jejich asociaci s vyšším rizikem nádorových onemocnění. Zveřejněny byly rovněž výzkumy s opačným závěrem, a tak byly názory na tuto problematiku dosud rozporuplné. Vyjasnění mohou přinést rozsáhlé metaanalýzy, jako je například práce publikovaná v roce 2015 v časopisu Lipids in Health and Disease.Všechny novinky