Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab snižuje LDL cholesterol u pacientů netolerujících statiny – výsledky studie ODDYSEY ALTERNATIVE

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 7.9.2016

Alirocumab snižuje LDL cholesterol u pacientů netolerujících statiny – výsledky studie ODDYSEY ALTERNATIVE

Studie ODYSSEY ALTERNATIVE srovnávala redukci LDL cholesterolu po 24 týdnech léčby alirocumabem (humánní monoklonální protilátkou proti proproteinu konvertázy subtilisin/kexin typu 9, PCSK9) a ezetimibem u pacientů se středním nebo vysokým kardiovaskulárním rizikem a doloženou statinovou intolerancí.

Statinová intolerance

Intolerance statinů brání u řady pacientů dosáhnout optimální hladiny LDL cholesterolu. Pacienti s intolerancí statinů mohou užívat nižší tolerovanou dávku statinu nebo změnit léčbu na ezetimib či jinou nestatinovou léčbu.

Metodika studie

Do studie ODYSSEY ALTERNATIVE byli zařazeni pacienti se středním až vysokým kardiovaskulárním rizikem a statinovou intolerancí (intolerance nejméně 2 statinů, kdy je jeden podáván v nejnižší doporučené iniciální dávce). Studie obsahovala placebovou zabíhací fázi k vyloučení pacientů se svalovými příznaky i při podávání placeba a rameno s opakovaným podáváním statinu k potvrzení statinové intolerance.

Celkem 361 pacientů bylo randomizováno (v poměru 2 : 2 : 1) k dvojitě zaslepené léčbě 75 mg s. c. alirocumabu každé 2 týdny (+ p. o. placebo), 10 mg ezetimibu denně (+ s. c. placebo) nebo 20 mg atorvastatinu denně (+ s. c. placebo). Léčba trvala celkem 24 týdnů, po 12 týdnech byla dávka alirocumabu navýšena na 150 mg v závislosti na hodnotě LDL cholesterolu po 8 týdnech.

Primárním end-pointem bylo procentuální snížení hladiny LDL cholesterolu oproti vstupní hodnotě po 24 týdnech léčby alirocumabem nebo ezetimibem.

Výsledky

Vstupní průměrná hodnota LDL cholesterolu činila 5 mmol/l (standardní odchylka 1,8). Alirocumab vedl k průměrné redukci LDL cholesterolu o 45 % (standardní chyba [SE] 2,2 %), ezetimib o 14,6 % (SE 2,2 %), průměrný rozdíl dosahoval 30,4 % (SE 3,1 %, p < 0,0001).

Svalové symptomy se vyskytovaly méně často při léčbě alirocumabem než při léčbě atorvastatinem (poměr rizik [HR] = 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,38–0,99; p = 0,042).

Závěr

Alirocumab vedl k významnější redukci LDL cholesterolu než ezetimib u pacientů netolerujících statiny s významně nižším výskytem svalových nežádoucích účinků oproti léčbě atorvastatinem.

(kry) 

Zdroj: Moriarty P. M., Thompson P. D., Cannon C. P. et al. ODYSSEY ALTERNATIVE Investigators. Efficacy and safety of alirocumab vs ezetimibe in statin-intolerant patients, with a statin rechallenge arm: The ODYSSEY ALTERNATIVE randomized trial. J Clin Lipidol 2015 Nov-Dec; 9 (6): 758–769, doi: 10.1016/j.jacl.2015.08.006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie způsobená mutací genu PCSK9 typu gain of function a její léčba pomocí alirocumabu

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie je monogenní poruchou metabolismu lipidů s odhadovanou prevalencí 1 : 250–500 obyvatel, která významně přispívá k předčasnému rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Jde o skupinu 3 poruch, kam patří familiární hypercholesterolémie způsobená mutací LDL receptoru a familiární defekt apolipoproteinu B. Třetí vzácnou formou autosomálně dominantní hypercholesterolémie jsou mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) typu gain of function (GOF). Mezinárodní tým autorů provedl rozsáhlou observační studii sledující klinické charakteristiky a geografickou distribuci těchto mutací. Zároveň proběhla klinická studie zabývající se léčbou takto postižených pacientů pomocí alirocumabu − monoklonální protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9.

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Alirocumab je možné podávat samostatně, ale častěji se používá jako přídatná terapie ke statinům či jiným hypolipidemikům. Bylo prokázáno, že statiny mohou zvyšovat clearance alirocumabu, avšak účinek ostatních hypolipidemik není zcela jasný. Alirocumab se podává subkutánně 1× za 2 týdny. Studie zveřejněná v Journal of the American Heart Association se zabývala vlivem fenofibrátu a ezetimibu na hladiny alirocumabu a potenciální možností podávat alirocumab pacientům, kteří jsou léčeni těmito nestatinovými hypolipidemiky, pouze 1× za 4 týdny.

Co dělat při intoleranci statinů?

Nejčastějším důvodem přerušení statinové léčby je myopatie, která se objevuje více u diabetiků a starších osob. Intolerance se projevuje bolestmi svalů, které vedou k omezení pohybové aktivity a následnému vysazení léků. Pacienti tak nemohou profitovat z hypolipidemické terapie a snížení kardiovaskulárních rizik.Všechny novinky