Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab prokázal bezpečnost a účinnost po dobu 3 let

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 17.2.2017

Alirocumab prokázal bezpečnost a účinnost po dobu 3 let

Otevřené 3leté sledování pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených alirocumabem spolu se statinem ± ezetimibem ukázalo dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost této terapie při přetrvávajícím snížení hladiny LDL cholesterolu.

Design studie a sledovaná kohorta pacientů

Alirocumab dosud prokázal účinnost ve studiích trvajících až 78 týdnů. Nedávno byly publikovány 3leté výsledky probíhajícího otevřeného prodloužení původní, 12týdenní dvojitě zaslepené studie. Do tohoto hodnocení bylo zahrnuto 58 pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií, kteří byli léčeni stabilní dávkou statinu a užívali alirocumab 150 mg každé 2 týdny s. c.

Primárním sledovaným parametrem byla bezpečnost, tj. výskyt nežádoucích příhod, které se objevily při léčbě, až po dobu 156 týdnů. Dále byla hodnocena procentuální změna lipidů ve 24. týdnu léčby a její přetrvávání až po dobu 148 týdnů. Vstupní průměrná hladina LDL cholesterolu činila 3,9 mmol/l i přesto, že 76 % účastníků užívalo intenzivní statinový režim a 72 % užívalo kromě statinu rovněž ezetimib.

Výsledky

Během sledování se nežádoucí příhoda objevila u 93,1 % pacientů, přičemž u 20,7 % se jednalo o závažnou příhodu. Bezpečnostní profil byl podobný jako v celém programu klinického hodnocení alirocumabu. Reakce v místě vpichu se objevila u 36,2 % pacientů.

Hladina LDL cholesterolu klesla ve 24. týdnu průměrně o 21,1 % a tento pokles byl zachován i na konci sledování (–23,8 % oproti vstupní hodnotě). Průměrná hladina apolipoproteinu B se po 24 týdnech snížila o 50,9 % a na konci sledování činil její pokles oproti vstupní hodnotě 46,1 %. Podobně tomu bylo i u průměrné hladiny lipoproteinu (a), která byla po 24 týdnech o 22,5 % nižší a na konci sledování o 25,6 % nižší než při vstup do studie.

Závěr

Tyto dlouhodobé výsledky ukázaly přetrvávající úpravu lipidového profilu u pacientů s familiární hypercholesterolémií při léčbě alirocumabem přidaným ke statinu ± ezetimibu. Alirocumab také prokázal dobrou dlouhodobou snášenlivost bez nových bezpečnostních signálů při 3letém sledování.

(zza)

Zdroj: Dufour R., Bergeron J., Gaudet D. et al. Open-label therapy with alirocumab in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia: results from three years of treatment. Int J Cardiol 2017 Feb 1; 228: 754−760.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snižování LDL cholesterolu pomocí inhibitorů PCSK9 u pacientů na maximální tolerované konvenční terapii − zkušenosti z reálné klinické praxe

Účinnost a bezpečnost inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) byla dosud studována zejména v kontrolovaných klinických studiích na vybraných skupinách pacientů. Američtí autoři se v nedávno publikované studii zaměřili na použití alirocumabu a evolocumabu ve skutečné praxi, u nemocných se suboptimálním snížením hladiny LDL cholesterolu při obvyklé léčbě.

Jak rozpoznat pacienty s familiární hypercholesterolémií ve své praxi

Familiární hypercholesterolémie je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů, která u nemocných výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární choroby. Identifikace těchto rizikových jedinců, jejich léčba nebo případné nasměrování do péče specialistů leží především na bedrech praktických lékařů.

Statinová intolerance – definice a management

Vzhledem k množství pacientů vyžadujících terapii dyslipidémie je statinová intolerance fenoménem, který je nezbytné znát a umět jej správně řešit.Všechny novinky