Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab nezvyšuje incidenci diabetu mellitu

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 7.9.2016

Alirocumab nezvyšuje incidenci diabetu mellitu

Výsledky analýzy 10 studií ODDYSEY ukázaly, že na rozdíl od statinů alirocumab neovlivňuje incidenci nově vzniklého diabetu mellitu.

Úvod

Užívání statinů je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje diabetu mellitu. Výsledky studie JUPITER (Justification for Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) ukázaly, že toto zvýšení se týká pouze pacientů s jedním a více rizikovými faktory rozvoje diabetu. Kardiovaskulární účinky statinů a jejich vliv na mortalitu jsou dle většiny studií přínosem, který toto riziko převažuje. Mechanismus, jakým statiny ovlivňují glykémii, však zatím nebyl objasněn. Zároveň se objevily obavy, zda takový účinek nemohou mít i jiné látky používané na snížení LDL cholesterolu (LDL-c).

Metodika analýzy

Hypolipidemikum alirocumab je humánní monoklonální protilátka proti PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9). Spojená (poolovaná) analýza 10 randomizovaných dvojitě zaslepených studií III. fáze klinického testování z programu ODYSSEY byla zaměřena na zjištění možného vlivu alirocumabu na incidenci nově vzniklého diabetu a prediabetu u pacientů, kteří při zařazení do studie diabetes mellitus neměli. Z 10 analyzovaných studií s celkem 4974 pacienty byla u 6 studií zahrnujících 4211 pacientů délka sledování ≥ 52 týdnů. Pacienti byli randomizováni do 3 skupin, ve kterých užívali alirocumab, ezetimib nebo placebo. Alirocumab byl podáván 1× za dva týdny buď v dávce 150 mg s. c., nebo v dávce 75 mg, která byla ve 12. týdnu zvýšena na 150 mg, pokud nebylo v 8. týdnu dosaženo dostatečného poklesu LDL-c. Většina pacientů zároveň užívala statiny v maximální tolerované dávce.

Výsledky

Výskyt s diabetem spojených nežádoucích příhod souvisejících s léčbou (TEAEs − diabetes-related treatment-emergent adverse events), hladina glukózy nalačno a hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byly vyhodnocovány při zařazení do studie a každých 12−24 týdnů. Na začátku byl diabetes zjištěn u 30,7 % osob, které byly následně z analýzy vyřazeny. U zbývajících 3448 pacientů byl zjištěn prediabetes (39,6 %) nebo měli normální hodnoty glykémie (29, 7 %). Poměr rizik (HR; 95% CI) pro TEAEs byl pro alirocumab proti placebu 0,64 (0,36–1,14) a proti ezetimibu 0,55 (0,22–1,41). HR pro přechod prediabetu do diabetu bylo pro alirocumab 0,9 (0,63–1,29) proti placebu a 1,10 (0,57–2,12) proti ezetimibu. Průměrná změna glykémie nalačno / HbA1c se mezi jednotlivými skupinami u pacientů bez přítomného diabetu nelišila.

Závěr

Analýza výsledků studií programu ODYSSEY ukázala, že v průběhu 6–18měsíčního sledování nemělo podávání alirocumabu vliv na incidenci diabetu a zároveň vedlo k významnému poklesu LDL-c, tj. o 40–60 %. Pro potvrzení tohoto závěru budou následně analyzována data z rozsáhlejších studií ODYSSEY OUTCOMES s dobou sledování až 5 let.

(blu)

Zdroj: Colhoun H. M. et al. No effect of PCSK9 inhibitor alirocumab on the incidence of diabetes in a pooled analysis from 10 ODYSSEY Phase 3 studies. Eur Heart J 2016 Jul 26, doi: 10.1093/eurheartj/ehw292 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie způsobená mutací genu PCSK9 typu gain of function a její léčba pomocí alirocumabu

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie je monogenní poruchou metabolismu lipidů s odhadovanou prevalencí 1 : 250–500 obyvatel, která významně přispívá k předčasnému rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Jde o skupinu 3 poruch, kam patří familiární hypercholesterolémie způsobená mutací LDL receptoru a familiární defekt apolipoproteinu B. Třetí vzácnou formou autosomálně dominantní hypercholesterolémie jsou mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) typu gain of function (GOF). Mezinárodní tým autorů provedl rozsáhlou observační studii sledující klinické charakteristiky a geografickou distribuci těchto mutací. Zároveň proběhla klinická studie zabývající se léčbou takto postižených pacientů pomocí alirocumabu − monoklonální protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9.

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Alirocumab je možné podávat samostatně, ale častěji se používá jako přídatná terapie ke statinům či jiným hypolipidemikům. Bylo prokázáno, že statiny mohou zvyšovat clearance alirocumabu, avšak účinek ostatních hypolipidemik není zcela jasný. Alirocumab se podává subkutánně 1× za 2 týdny. Studie zveřejněná v Journal of the American Heart Association se zabývala vlivem fenofibrátu a ezetimibu na hladiny alirocumabu a potenciální možností podávat alirocumab pacientům, kteří jsou léčeni těmito nestatinovými hypolipidemiky, pouze 1× za 4 týdny.

Co dělat při intoleranci statinů?

Nejčastějším důvodem přerušení statinové léčby je myopatie, která se objevuje více u diabetiků a starších osob. Intolerance se projevuje bolestmi svalů, které vedou k omezení pohybové aktivity a následnému vysazení léků. Pacienti tak nemohou profitovat z hypolipidemické terapie a snížení kardiovaskulárních rizik.Všechny novinky