Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab a evolocumab pomáhají dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 5.10.2016

Alirocumab a evolocumab pomáhají dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Přehled publikovaných studií ukázal, že přidání protilátek proti PCSK9 k jiné hypolipidemické léčbě i jejich podávání v monoterapii u pacientů, kteří netolerují statiny, významně snižuje LDL cholesterol (LDL-c) u pacientů s hypercholesterolémií.

Systematický přehled a analýza stávajících studií

V současné době jsou k léčbě hypercholesterolémie schváleny 2 protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) − alirocumab a evolocumab. Cílem přehledu údajů z dosud publikovaných studií fáze III věnovaných těmto léčivým přípravkům bylo posoudit jejich účinnost a snášenlivost.

Autoři provedli systematický průzkum literatury publikované v angličtině v období mezi lednem 2005 a říjnem 2015 včetně kongresových materiálů z období od listopadu 2012 do listopadu 2015. Vyhledali 12 studií s alirocumabem a 9 s evolocumabem, do kterých bylo celkem zařazeno více než 10 tisíc pacientů. Většina studií zahrnovala pacienty s hypercholesterolémií léčené současně statiny. Do 3 studií s alirocumabem a 1 studie s evolocumabem byly vybráni výhradně pacienti s heterozygotní familiární hypercholesterolémií. Dvě studie s evolocumabem byly zaměřené převážně na homozygotní familiární hypercholesterolémii.

Výsledná zjištění

Všechny srovnávací studie prokázaly snížení hladiny LDL cholesterolu při podávání protilátek proti PCSK9. Cílové hladiny LDL-c dosáhlo až 87 % pacientů užívajících alirocumab a až 98 % pacientů, u nichž byl nasazen evolocumab. Oba léky byly účinné a dobře snášené u širokého spektra populace včetně specifických podskupin, jako jsou např. diabetici 2. typu. Mezi alirocumabem a evolocumabem nebylo dosud provedeno žádné přímé porovnání.

Závěr

U pacientů s hypercholestrolémií, kteří netolerují statiny nebo u nichž hypolipidemika nestačí ke kompenzaci hladiny LDL cholesterolu, lze k dosažení jeho cílové hladiny využít protilátky alirocumab a evolocumab.

(zza)

Zdroj: Gouni-Berthold I., Descamps O. S., Fraass U. et al. Systematic review of published phase 3 data on anti-PCSK9 monoclonal antibodies in patients with hypercholesterolaemia. Br J Clin Pharmacol 2016 Aug 1, doi: 10.1111/bcp.13066 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost a účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená proti PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9) určená ke snižování vysoké hladiny LDL cholesterolu v krvi. Metaanalýza 3 klinických studií potvrzuje jeho účinnost i bezpečnost v terapii hypercholesterolémie.

Alirocumab snižuje LDL cholesterol u pacientů netolerujících statiny – výsledky studie ODDYSEY ALTERNATIVE

Studie ODYSSEY ALTERNATIVE srovnávala redukci LDL cholesterolu po 24 týdnech léčby alirocumabem (humánní monoklonální protilátkou proti proproteinu konvertázy subtilisin/kexin typu 9, PCSK9) a ezetimibem u pacientů se středním nebo vysokým kardiovaskulárním rizikem a doloženou statinovou intolerancí.

Alirocumab nezvyšuje incidenci diabetu mellitu

Výsledky analýzy 10 studií ODDYSEY ukázaly, že na rozdíl od statinů alirocumab neovlivňuje incidenci nově vzniklého diabetu mellitu.Všechny novinky