Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab 1× za 4 týdny

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 7.12.2016

Alirocumab 1× za 4 týdny

Jak ukázaly výsledky studie ODYSSEY CHOICE II, hypolipidemickou léčbu alirocumabem v dávkování 150 mg každé 4 týdny (Q4W) lze zvážit jako pohodlnou alternativu běžné dávky 75 mg každé 2 týdny (Q2W). Účinnost alirocumabu v tomto dávkování byla prokázána u pacientů s hypercholesterolémií, kteří nejsou léčeni statiny.

Úvod

Protilátka proti PCSK9, alirocumab, má doloženou účinnost v dávce 75 mg Q2W. V monoterapii při tomto dávkování alirocumab snížil hladinu LDL cholesterolu o 47 %. Studie ODYSSEY CHOICE II, publikovaná v září 2016 v časopisu Americké kardiologické společnosti, hodnotila stejný lék v pohodlnějším dávkování u pacientů, kteří neužívali statiny, zejména z důvodu svalových nežádoucích účinků. Zařazeno do ní bylo 233 nemocných s nedostatečně kompenzovanou hypercholesterolémií při léčbě fenofibrátem, ezetimibem nebo samotnou dietou.

Metodika studie

Pacienti byli randomizováni do skupiny se 150 mg alirocumabu Q4W nebo se 75 mg alirocumabu Q2W nebo s placebem. Pokud po 8 týdnech hladina LDL cholesterolu nedosáhla předem stanovené hodnoty, byla od 12. týdne dávka upravena na 150 mg Q2W. Primárním sledovaným parametrem byla procentuální změna LDL cholesterolu po 24 týdnech léčby oproti vstupní hodnotě.

Výsledky

Úprava dávky byla nutná u 49,1 % pacientů ve skupině s dávkou 150 mg Q4W a u 36,0 % pacientů s dávkou 75 mg Q2W.

Alirocumab při dávkování 150 mg Q4W snížil LDL cholesterol z počáteční hladiny 4,2 mmol/l o 51,7 % a při dávkování 75 mg Q2W z hladiny 4,0 mmol/l o 53,5 %. Ve skupině s placebem došlo k vzestupu LDL cholesterolu ze 4,1 mmol/l o 4,7 % (p = 0,0001 vs. každá skupina s alirocumabem). Ve 24. týdnu dosáhlo cílové hladiny LDL cholesterolu 63,9 % pacientů s alirocumabem v dávce 150 mg Q4W a 70,3 % s dávkou 75 mg Q2W.

Nežádoucí účinky se během léčby objevily u 77,6 % pacientů se 150 mg alirocumabu Q4W, u 73,0 % pacientů se 75 mg alirocumabu Q2W a u 63,8 % pacientů s placebem. Většinou se jednalo o lokální reakce v místě vpichu.

Závěr

Autoři svou práci uzavírají s tím, že podávání alirocumabu v dávkování 150 mg každé 4 týdny lze zvážit jako pohodlnou možnost pro snížení LDL cholesterolu u pacientů s nedostatečně kompenzovanou hypercholesterolémií neléčených statiny.

(zza)

Zdroj: Stroes E., Guyton J. R., Lepor N. et al. ODYSSEY CHOICE II Investigators. Efficacy and safety of alirocumab 150 mg every 4 weeks in patients with hypercholesterolemia not on statin therapy: the ODYSSEY CHOICE II study. J Am Heart Assoc 2016 Sep 13; 5 (9), pii: e003421, doi: 10.1161/JAHA.116.003421.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alirocumab u pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených aferézou

Inhibitor PCSK9 alirocumab v klinické studii výrazně redukoval četnost provádění lipoproteinové aferézy u pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie. Více než 60 % pacientů mohlo léčbu opakovanými aferézami zcela opustit.

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.

Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

Následující článek přináší praktické informace, jak a proč se zapojit do projektu MedPed a spolupracovat s centry pro léčbu geneticky podmíněných dyslipidémií.Všechny novinky