Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Srdce, cévy, cholesterol

Aktualizace doporučení americké Národní lipidologické společnosti k indikaci inhibitorů PCSK9 u dospělých

Aktualizace doporučení americké Národní lipidologické společnosti k indikaci inhibitorů PCSK9 u dospělých

Expertní výbor americké Národní lipidologické asociace (NLA) vydal pro potřeby center pro léčbu dyslipidémií v roce 2015 doporučení týkající se užívání inhibitorů proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Letos v květnu vyšla aktualizace těchto doporučení založená na výsledcích nejnovějších studií.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Cílem rozsáhlé mezinárodní studie bylo zjistit výskyt kauzálních mutací pro familiární hypercholesterolémii (FH) v populaci a také kvantifikovat kardiovaskulární rizika s touto nemocí související.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Bezpečnost a účinnost alirocumabu u pacientů s DM2 a dyslipidémií − design studie ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA

Bezpečnost a účinnost alirocumabu u pacientů s DM2 a dyslipidémií − design studie ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA

Cílem mezinárodní randomizované studie fáze IIIb/IV ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA je zhodnotit účinnost a bezpečnost alirocumabu ve srovnání se standardní terapií u pacientů s DM2 a vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem, kteří mají smíšenou dyslipidémii i při maximálních tolerovaných dávkách statinů. Jde o první studii s inhibitorem PCSK9 v porovnání s obvyklou péčí, kde je primárním sledovaným parametrem hladina non-HDL cholesterolu.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Redukce LDL cholesterolu pomocí monoklonálních protilátek proti PCSK9

Redukce LDL cholesterolu pomocí monoklonálních protilátek proti PCSK9

Nejčastěji používaná léčba statiny je při snižování dyslipidemie a předcházení kardiovaskulárním onemocněním (KVO) efektivní pouze u 50 % pacientů. U některých specifických skupin, zejména u nemocných s familiární hypercholesterolemií, terapie nebyla účinná k dosažení požadovaných cílů snížení LDL cholesterolu (LDL-c) a rizika KVO. Navíc se u mnoha pacientů dokonce může vyvinout nesnášenlivost vůči statinům a rezistence vůči této léčbě. Souvislost mutací v genu pro proproteinkonvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) s familiární hypercholesterolemií vedla k identifikaci PCSK9 jakožto nového terapeutického cíle v rámci snižování hladin LDL-c a prevence KVO spojených s dyslipidemií.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Redukce hladiny LDL cholesterolu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií pomocí alirocumabu

Redukce hladiny LDL cholesterolu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií pomocí alirocumabu

Pro pacienty s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie (HeFH) je charakteristická zvýšená hladina LDL cholesterolu (LDL-c). Pro léčbu dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií lze použít nové protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). V Journal of Clinical Lipidology byla publikována práce hodnotící účinnost a bezpečnost inhibitoru PCSK9 alirocumabu v léčbě pacientů s HeFH.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Statiny indukovaná myopatie: Jak na diferenciální diagnostiku?

Statiny indukovaná myopatie: Jak na diferenciální diagnostiku?

Když si pacient léčený statiny začne stěžovat na svalové obtíže, jedná se o statinovou intoleranci? Měla by být jeho léčba přerušena? Odpověď na tyto otázky není triviální a vyžaduje komplexní zhodnocení.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
 
 
 

 

Kongresové zpravodajství2. ČESKO - SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2016

Datum konání: 21.10.2016 - 22.10.2016

Záznam ze 2. ročníku konference Česko-slovenské lipidové akademie.

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, MIKULOV 2015

Datum konání: 23.10.2015 - 24.10.2015