Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Srdce, cévy, cholesterol

Jak rozpoznat pacienty s familiární hypercholesterolémií ve své praxi

Jak rozpoznat pacienty s familiární hypercholesterolémií ve své praxi

Familiární hypercholesterolémie je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů, která u nemocných výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární choroby. Identifikace těchto rizikových jedinců, jejich léčba nebo případné nasměrování do péče specialistů leží především na bedrech praktických lékařů.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Statinová intolerance – definice a management

Statinová intolerance – definice a management

Vzhledem k množství pacientů vyžadujících terapii dyslipidémie je statinová intolerance fenoménem, který je nezbytné znát a umět jej správně řešit.   celý článek
Specializace:
Alirocumab 1× za 4 týdny

Alirocumab 1× za 4 týdny

Jak ukázaly výsledky studie ODYSSEY CHOICE II, hypolipidemickou léčbu alirocumabem v dávkování 150 mg každé 4 týdny (Q4W) lze zvážit jako pohodlnou alternativu běžné dávky 75 mg každé 2 týdny (Q2W). Účinnost alirocumabu v tomto dávkování byla prokázána u pacientů s hypercholesterolémií, kteří nejsou léčeni statiny.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Alirocumab u pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených aferézou

Alirocumab u pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených aferézou

Inhibitor PCSK9 alirocumab v klinické studii výrazně redukoval četnost provádění lipoproteinové aferézy u pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie. Více než 60 % pacientů mohlo léčbu opakovanými aferézami zcela opustit.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Komplikace terapie statiny a jejich relativní četnost − retrospektivní kohortová studie

Američtí autoři zkoumali výskyt nežádoucích příhod v průběhu terapie statiny. Zaznamenali vyšší výskyt postižení orgánových systémů jiných než kosterního svalstva, než se dosud předpokládalo.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

Následující článek přináší praktické informace, jak a proč se zapojit do projektu MedPed a spolupracovat s centry pro léčbu geneticky podmíněných dyslipidémií.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
 
 
 

 

Kongresové zpravodajství2. ČESKO - SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2016

Datum konání: 21.10.2016 - 22.10.2016

Záznam ze 2. ročníku konference Česko-slovenské lipidové akademie.

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, MIKULOV 2015

Datum konání: 23.10.2015 - 24.10.2015