Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Srdce, cévy, cholesterol

Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

Recentně publikovaná studie prokázala spolehlivost indexu SAMS-CI, který dokáže odhadnout, zda svalové příznaky daného pacienta souvisí s léčbou statiny. V klinické praxi by mohl pomoci zlepšit záchyt statinové myopatie a optimalizovat léčbu hypercholesterolémie.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Změny v metabolismu lipoproteinů po podání alirocumabu u zdravých dobrovolníků

Změny v metabolismu lipoproteinů po podání alirocumabu u zdravých dobrovolníků

Klinická studie provedená na zdravých dobrovolnících poodkryla další aspekty účinku alirocumabu na metabolismus lipoproteinů. Výsledky testování byly zveřejněny v časopisu Circulation v lednu 2017.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Pleiotropní účinky statinů na kardiovaskulární systém

Pleiotropní účinky statinů na kardiovaskulární systém

Primárním efektem statinů je snížení plazmatické hladiny cholesterolu inhibicí jeho syntézy. Hodné pozornosti jsou ovšem i další protektivní účinky těchto léčiv, tzv. pleiotropní účinky, které cílí na endotelovou dysfunkci, tvorbu trombů nebo stabilitu aterosklerotických plátů.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Vliv typu a dávky užívaného statinu na účinek alirocumabu

Vliv typu a dávky užívaného statinu na účinek alirocumabu

Podávání statinů zvyšuje hladiny cirkulující PCSK9 a tím také clearance alirocumabu. Zda má typ a dávka statinů vliv také na účinek alirocumabu, hodnotila nově zveřejněná analýza poolovaných dat z programu ODYSSEY.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Autoři níže prezentované práce provedli analýzu výsledků 10 studií v rámci programu ODYSSEY, které srovnávaly léčbu alirocumabem s kontrolami (placebo/ezetimib) u pacientů léčených maximální tolerovanou dávkou statinů. Cílem bylo zhodnocení vztahu mezi přídatným snížením hladiny LDL-c, non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B-100 a redukcí výskytu závažných KV příhod.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Jedinci trpící diabetem (DM) jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II porovnávala efekt alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku trpících diabetem oproti jedincům, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
 
 
 

 

Kongresové zpravodajství2. ČESKO - SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2016

Datum konání: 21.10.2016 - 22.10.2016

Záznam ze 2. ročníku konference Česko-slovenské lipidové akademie.

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, MIKULOV 2015

Datum konání: 23.10.2015 - 24.10.2015