Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Srdce, cévy, cholesterol

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Autoři níže prezentované práce provedli analýzu výsledků 10 studií v rámci programu ODYSSEY, které srovnávaly léčbu alirocumabem s kontrolami (placebo/ezetimib) u pacientů léčených maximální tolerovanou dávkou statinů. Cílem bylo zhodnocení vztahu mezi přídatným snížením hladiny LDL-c, non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B-100 a redukcí výskytu závažných KV příhod.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Jedinci trpící diabetem (DM) jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II porovnávala efekt alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku trpících diabetem oproti jedincům, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Alirocumab, monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), byl v roce 2015 schválen k léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolémií, kteří vyžadují další snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). K lepšímu zhodnocení bezpečnostního profilu tohoto léku měla za cíl napomoci rovněž následující analýza.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) mohou, pokud jsou použity v kombinaci se standardní hypolipidemickou léčbou, snižovat hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) na velmi nízké hodnoty.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Cílem studie ODYSSEY COMBO II bylo porovnat účinnost a bezpečnost alirocumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti enzymu PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9), při snižování LDL cholesterolu v porovnání s ezetimibem, a to u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem užívajících maximální tolerovanou dávku statinu.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Vliv alirocumabu na hladinu lipoproteinu (a)

Vliv alirocumabu na hladinu lipoproteinu (a)

Zvýšená koncentrace lipoproteinu [Lp(a)] je pokládána za nezávislý faktor zvyšující kardiovaskulární (KV) riziko. Alirocumab účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu (LDL-c) a navozuje i pokles koncentrace Lp(a). S využitím dat z 10 studií fáze III programu ODYSSEY byl nově vyhodnocen efekt dlouhodobého podávání alirocumabu na pokles Lp(a).   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
 
 
 

 

Kongresové zpravodajství2. ČESKO - SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2016

Datum konání: 21.10.2016 - 22.10.2016

Záznam ze 2. ročníku konference Česko-slovenské lipidové akademie.

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, MIKULOV 2015

Datum konání: 23.10.2015 - 24.10.2015