Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Srdce, cévy, cholesterol

Familiární hypercholesterolémie: data publikovaná Italskou společností pro aterosklerózu (LIPIGEN)

Familiární hypercholesterolémie: data publikovaná Italskou společností pro aterosklerózu (LIPIGEN)

S cílem podpořit klinickou a genetickou diagnostiku dědičných dyslipidémií byl v roce 2009 zahájen italský celonárodní výzkumný projekt LIPIGEN (Lipid Transport Disorders Italian Genetic Network), jehož výsledky a závěry shrnuje prezentovaná práce.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetem mellitem a vysokým kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetem mellitem a vysokým kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem

Autoři mezinárodní studie se ve své práci zaměřili na účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetem mellitem (DM) 1. nebo 2. typu léčených inzulinem, kteří i přes užívání maximální tolerované dávky statinu vykazovali zvýšenou hladinu LDL cholesterolu (LDL-c).   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Metabolit živočišné stravy produkovaný střevní mikroflórou zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárních příhod

Metabolit živočišné stravy produkovaný střevní mikroflórou zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárních příhod

Nová metaanalýza potvrdila, že zvýšená hladina metabolitu střevní mikroflóry, trimethylamin N-oxidu (TMAO), je nezávislým rizikovým faktorem velkých kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiovascular events) a celkové mortality.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Alirocumab účinkuje napříč spektrem mutací způsobujících familiární hypercholesterolémii

Alirocumab účinkuje napříč spektrem mutací způsobujících familiární hypercholesterolémii

Familiární hypercholesterolémie (FH) je charakteristická zvýšenou hladinou plazmatického LDL cholesterolu (LDL-c) a zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční. Onemocnění je často způsobeno mutacemi v genech pro proteiny dráhy receptoru LDL (LDLR). Cílem prezentované mezinárodní studie bylo zhodnotit vliv genotypu pacientů na účinnost léčby inhibitorem proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) alirocumabem.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Aktualizace doporučení americké Národní lipidologické společnosti k indikaci inhibitorů PCSK9 u dospělých

Aktualizace doporučení americké Národní lipidologické společnosti k indikaci inhibitorů PCSK9 u dospělých

Expertní výbor americké Národní lipidologické asociace (NLA) vydal pro potřeby center pro léčbu dyslipidémií v roce 2015 doporučení týkající se užívání inhibitorů proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Letos v květnu vyšla aktualizace těchto doporučení založená na výsledcích nejnovějších studií.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Cílem rozsáhlé mezinárodní studie bylo zjistit výskyt kauzálních mutací pro familiární hypercholesterolémii (FH) v populaci a také kvantifikovat kardiovaskulární rizika s touto nemocí související.   celý článek
Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
 
 
 

 

Kongresové zpravodajství2. ČESKO - SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, Mikulov 2016

Datum konání: 21.10.2016 - 22.10.2016

Záznam ze 2. ročníku konference Česko-slovenské lipidové akademie.

1. ČESKO-SLOVENSKÁ LIPIDOVÁ AKADEMIE, MIKULOV 2015

Datum konání: 23.10.2015 - 24.10.2015