Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nástup účinku azelastinu u sezónní alergické rýmy je rychlejší než u perorálních antihistaminik

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 21.3.2014

Nástup účinku azelastinu u sezónní alergické rýmy je rychlejší než u perorálních antihistaminik

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie se 70 dospělými pacienty se sezónní alergickou rýmou (SAR) ukázala rychlejší nástup účinku azelastinu v nosním spreji v porovnání s loratadinem a cetirizinem. Spokojenost s léčbou byla u azelastinu a cetirizinu vyšší než u loratadinu.

Účinnost azelastinu při zmírňování příznaků SAR byla již dříve prokázána. Cílem této studie bylo zhodnotit nástup účinku azelastinu v nosním spreji v porovnání s perorálními antihistaminiky loratadinem 10 mg a cetirizinem 10 mg.

Léčba byla pacientům podána po expozici pylu v tzv. jednotce pro expozici prostředí, což je validovaný model SAR. Příznaky byly hodnoceny podle skóre nosních příznaků (TNSS) a primárním sledovaným parametrem byla doba do nástupu účinku (definovaného jako pokles TNSS, který je statisticky významně větší než u placeba).

Ve skupině s azelastinem byl nástup účinku zjištěn již v prvním sledovaném časovém okamžiku, tj. 15 minut po podání dávky (p < 0,001). Oproti tomu cetirizin a loratadin zajistily pokles TNSS významně větší než placebo až po 60 minutách (p = 0,015), resp. po 75 minutách (p = 0,034). Celkovou účinnost hodnotilo jako dobrou nebo velmi dobrou 46 % pacientů ve skupině s azelastinem, 51 % s cetirizinem a 30 % s loratadinem v porovnání s 18 % pacientů, kteří dostali placebo.

Jak autoři této studie, publikované v květnu 2013, uzavřeli, dané výsledky ukazují, že azelastin by mohl být díky rychlému zmírnění příznaků SAR výhodnějším lékem než perorální antihistaminika.

(zza)

Zdroj: Ellis A. K. et al. A four-way, double-blind, randomized, placebo controlled study to determine the efficacy and speed of azelastine nasal spray, versus loratadine, and cetirizine in adult subjects with allergen-induced seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Clin Immunol. 2013 May 1; 9 (1): 16.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Azelastin v nosním spreji zmírňuje příznaky sezónní alergické rýmy i tam, kde fexofenadin nebyl dostatečně účinný

Azelastin v nosním spreji je účinný v monoterapii při zmírňování příznaků sezónní alergické rýmy (SAR) u pacientů, u kterých nedošlo k symptomatickému zlepšení po léčbě perorálním antihistaminikem 2. generace.

Azelastin v nosním spreji zmírňuje příznaky alergické rýmy účinněji a rychleji než perorální desloratadin

Německo-rakouská studie prokázala větší přínos azelastinu v nosním spreji v porovnání se systémově podávaným desloratadinem při zmírňování příznaků sezónní alergické rýmy (SAR).

Azelastin a mometazonfuroát zmírňují příznaky alergické rýmy u dětí

Intranazální azelastin a mometazonfuroát byly účinnější než nosní sprej s mořskou vodou při zmírnění příznaků alergické rýmy u dětí. Prokázala to studie zahrnující 60 dětí ve věku 7 až 16 let na základě snížené nosní kongesce a zvýšeného objemu nosní dutiny.Všechny novinky