Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Sezónní alergie

reklamní sdělení
Inovace ve farmakoterapii chronické alergické rýmy

Inovace ve farmakoterapii chronické alergické rýmy

Léčba alergické rýmy zůstávala dlouho v podstatě neměnná, přestože u části pacientů nebyl její efekt dostatečný. Dnes máme těmto pacientům co nabídnout, v posledních letech se totiž do klinické praxe dostávají některé slibné novinky.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Využití fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu při léčbě perzistující rýmy – kazuistika

Využití fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu při léčbě perzistující rýmy – kazuistika

Nosní sprej s fixní kombinací topického kortikosteroidu flutikason-propionátu a topického antihistaminika azelastin-hydrochloridu má díky komplementárnímu účinku těchto dvou molekul výrazně vyšší účinnost než při samostatném podání zmíněných látek. Rychlý nástup účinku při léčbě sezónní i celoroční perzistující alergické rýmy zlepšuje kvalitu života u pacientů se středně těžkou i těžkou rýmou. Kazuistika dokládá účinnost přípravku také v případě hyperreaktivní vazomotorické nealergické rýmy.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Celosvětové trendy v prevalenci symptomů astmatu, alergické rinokonjunktivitidy a ekzému u dětí

Celosvětové trendy v prevalenci symptomů astmatu, alergické rinokonjunktivitidy a ekzému u dětí

Přesná data o dlouhodobých trendech v prevalenci astmatu, alergické rinokonjunktivitidy a ekzému se v literatuře příliš neobjevují. Proto je velmi přínosná práce novozélandských autorů, která se tyto trendy pokusila zmapovat v celosvětovém měřítku ve 3 fázích v období 1992 až 2004.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Nosní sprej s kombinací azelastinu a flutikasonu v léčbě středně těžké až těžké alergické rinitidy

Nosní sprej s kombinací azelastinu a flutikasonu v léčbě středně těžké až těžké alergické rinitidy

U středně těžké až těžké alergické rinitidy často nevede k dostatečné kontrole symptomů ani používání kombinace více léčivých přípravků. V Journal of Allergy and Clinical Immunology byly publikovány výsledky 3 klinických studií porovnávajících nosní sprej obsahující fixní kombinaci azelastin-hydrochloridu a flutikason-propionátu s placebem nebo standardní léčbou.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Potravinová anafylaxe u dětí

Potravinová anafylaxe u dětí

Anafylaxe je závažná celková alergická reakce, která se rozvíjí během několika minut až hodin a může pacienta ohrozit na životě. Prevalence potravinové anafylaxe se ve vyspělých zemích světa zvyšuje především u dětí a mladých dospělých. Nejdůležitějším rizikovým faktorem potravinové anafylaxe je potravinová alergie.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Anafylaxe v těhotenství

Anafylaxe v těhotenství

V následujícím článku jsou uvedeny etiologie, diagnostika včetně diferenciálního přístupu a zásady terapie včetně prevence u těhotných žen s anafylaxí a současně je zmíněn vliv anafylaktických příhod na plod. Během prvních tří trimestrů před nástupem děložní činnosti a porodu zůstává etiologie anafylaxe v graviditě podobná etiologii anafylaxe u všeobecné populace.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie