Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití aripiprazolu v terapii bipolární afektivní poruchy − kazuistika

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 3.6.2016

Využití aripiprazolu v terapii bipolární afektivní poruchy − kazuistika

Aripiprazol je zástupcem antipsychotik druhé generace, který bývá díky svému duálnímu účinku na dopaminový receptorový systém označován jako dopaminový stabilizátor. O jeho využití v léčbě bipolární afektivní poruchy pojednává kazuistika z psychiatrické ambulance v Ústí nad Labem.

33letá žena, zdravotní sestra a matka dvojčat, byla poprvé hospitalizovaná na psychiatrickém oddělení v roce 2002 s diagnózou těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky. Efektivní se ukázala být medikace 150 mg venlafaxinu a 10 mg olanzapinu. Během navazující ambulantní léčby bylo vysazeno antipsychotikum a pacientka byla do roku 2005 v remisi. V tomto roce došlo k opětovnému prohloubení depresivních příznaků, které si vyžádaly další krátkodobou hospitalizaci na psychiatrii. Zde byl navýšen venlafaxin na 225 mg denně a opětovně byl nasazen olanzapin v dávce 10 mg. Po ukončení hospitalizace pacientka půl roku docházela do ambulance a následně léčbu samovolně přerušila.

V roce 2008 se nemocná opět dostavila k ambulantnímu psychiatrovi pro zhoršení stavu. V psychopatologickém obraze dominovala apatie, hypoprosexie, zvýšená únavnost a dyssomnie. Vzhledem k náročnému zaměstnání (sestra na JIP), jehož výkon byl chorobou prakticky znemožněn, byla nemocné vystavena pracovní neschopnost. Zaléčení sertralinem v dávce 150 mg vedlo k subjektivnímu i objektivnímu zlepšení stavu. Na následující kontrolu po 3 týdnech se však pacientka nedostavila a následně byla v manickém stavu hospitalizována na psychiatrickém oddělení. K dimisi došlo po 2 týdnech léčby v subkompenzovaném stavu na vlastní žádost pacientky při medikaci 15 mg olanzapinu denně.

Kvůli proběhlé manické epizodě byla nemocné překvalifikována diagnóza, a to z rekurentní depresivní poruchy na bipolární afektivní poruchu. Vzhledem k brzkému přesmyku do depresivní fáze s naznačenými psychotickými symptomy a subjektivnímu pocitu útlumu při terapii olanzapinem byl tento vysazen a do medikace nově vložen aripiprazol v denní dávce 10 mg v kombinaci s lamotriginem, jenž byl postupně titrován do dávky 300 mg denně. Díky nové léčbě došlo k celkovému zlepšení stavu ve smyslu projasnění fórie, zlepšení dynamogenie a aktivity. Přetrvávala hypoprosexie.

Aripiprazol byl zvolen vzhledem ke svému výhodnému profilu a pacientkou byl velmi dobře snášen také díky jeho aktivizačnímu efektu. Kombinace s lamotriginem nevede k vzájemnému farmakokinetickému ovlivnění.

(veri)

Zdroj: Filipovský D. Aripiprazol v léčbě bipolární afektivní poruchy. Psychiatrie pro praxi 2009; 10 (3): 144.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití aripiprazolu v léčbě schizofrenie − kazuistika

Aripiprazol patří mezi moderní antipsychotika druhé generace. Provedené studie prokázaly jeho spolehlivou účinnost a dobrou snášenlivost. Přínos podávání aripiprazolu při léčbě ženy dlouhodobě trpící schizofrenií nastiňuje kazuistika čerpající z praxe soukromé psychiatrické ambulance v Hranicích na Moravě.

Aripiprazol: od farmakologického profilu ke klinickému použití

Aripiprazol, antipsychotikum 3. generace, se od klasických antipsychotik (APDs) výrazně odlišuje jedinečným farmakologickým profilem a farmakodynamickými vlastnostmi. Klinické zkušenosti z posledních 5 let potvrdily jeho účinnost, bezpečnost a dobrou snášenlivost při léčbě schizofrenie a mánie u bipolární poruchy typu I.

Aripiprazol v léčbě prodromálního stadia psychózy – kazuistika

Prodromy psychotických onemocnění se dostávají do popředí zájmu zejména v souvislosti s možnostmi diagnostiky a terapie časných stadií psychózy. Provedené studie prokázaly, že risperidon a olanzapin mohou být účinnými v prevenci přechodu prodromální fáze do samotné psychózy. Využití aripiprazolu v tomto stadiu onemocnění u nezletilého muže popisuje následující kazuistika.Všechny novinky