Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití aripiprazolu v léčbě schizofrenie − kazuistika

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 2.6.2016

Využití aripiprazolu v léčbě schizofrenie − kazuistika

Aripiprazol patří mezi moderní antipsychotika druhé generace. Provedené studie prokázaly jeho spolehlivou účinnost a dobrou snášenlivost. Přínos podávání aripiprazolu při léčbě ženy dlouhodobě trpící schizofrenií nastiňuje kazuistika čerpající z praxe soukromé psychiatrické ambulance v Hranicích na Moravě.

Autorka popisuje případ 48leté ženy, která je od svých 36 let v invalidním důchodu z psychiatrické indikace. Duševní onemocnění se vyskytlo rovněž u její matky, které byla diagnostikována schizofrenie, a dále v širším příbuzenstvu ze strany matčina otce, kde však obtíže nebylo možné upřesnit.

První hospitalizace pacientky na psychiatrickém oddělení proběhla ve věku 26 let, tehdy se závěrem schizoidní osobnost. Pacientka byla léčená anxiolytiky. Ve 30 letech se prvně manifestovaly symptomy typické pro schizofrenii (katatonní stupor, inkoherentní myšlení, paralogie, symbolismy, pseudofilozofování, paranoidně perzekuční bludy, sluchové halucinace, výrazná anxieta a insomnie) a žena byla přijata k ústavní léčbě. Stanovena byla diagnóza paranoidní schizofrenie. Pacientka byla po řadu dalších let léčena chlorpromazinem a levopromazinem, později i amisulpiridem.

Akutní ataka onemocnění propukla u nemocné v jejích 46 letech poté, co jí zemřela matka. Následovala tříměsíční hospitalizace se změnou léčby, a to na sertindol 20 mg denně, citalopram 20 mg denně a čtvery další anxiolytika a hypnotika. Poté, co přestala sertindol tolerovat (pro přítomnou insomnii a výraznou anxietu), proběhlo převedení na aripiprazol v denní dávce 15 mg, citalopram byl ponechán v dávce původní. O měsíc později následovala poslední, celkově šestá hospitalizace, kterou pacientka vzhledem aktuálnímu výročí úmrtí matky sama iniciovala. Aripiprazol i citalopram byly v medikaci ponechány.

V období následujícího roku užívala nemocná aripiprazol 15 mg, citalopram 40 mg a mirtazapin 45 mg denně a na noc diazepam 10 mg. Stav byl velmi dobře kompenzován, psychotické projevy se neobjevily, přestože v jejím domě proběhly čtyřměsíční hlučné opravy spojené s celkovým nepohodlím. Pacientka je schopná plně vést svou domácnost, udržuje kontakt s příbuznými a přáteli, navštěvuje koncerty a výstavy. Místy se vyskytuje zakolísání emotivity, spánku či výkonnosti. Aripiprazol užívá 15 měsíců, přičemž za poslední rok je její psychický stav stabilizovaný a výrazně se zlepšily parametry sociability. Lék dobře toleruje, nežádoucí účinky se nevyskytly.

(veri)

Zdroj: Kučerová H. Aripiprazol podávaný dlouhodobě u schizofrenní pacientky kvalitně sociálně stabilizované. Psychiatrie pro praxi 2008; 9 (5): 242–244.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aripiprazol: od farmakologického profilu ke klinickému použití

Aripiprazol, antipsychotikum 3. generace, se od klasických antipsychotik (APDs) výrazně odlišuje jedinečným farmakologickým profilem a farmakodynamickými vlastnostmi. Klinické zkušenosti z posledních 5 let potvrdily jeho účinnost, bezpečnost a dobrou snášenlivost při léčbě schizofrenie a mánie u bipolární poruchy typu I.

Aripiprazol v léčbě prodromálního stadia psychózy – kazuistika

Prodromy psychotických onemocnění se dostávají do popředí zájmu zejména v souvislosti s možnostmi diagnostiky a terapie časných stadií psychózy. Provedené studie prokázaly, že risperidon a olanzapin mohou být účinnými v prevenci přechodu prodromální fáze do samotné psychózy. Využití aripiprazolu v tomto stadiu onemocnění u nezletilého muže popisuje následující kazuistika.

Účinnou pomocí pro schizofreniky s metabolickým syndromem léčené olanzapinem může být změna medikace na aripiprazol

Pacienti se schizofrenií často trpí i metabolickými poruchami a navíc jsou léčeni farmaky, která u nich dále zvyšují rizika výskytu kardiovaskulárních chorob. Indická studie proto zkoumala vliv záměny olanzapinu za aripiprazol u stabilizovaných pacientů s metabolickým syndromem na jejich metabolické parametry, přičemž byla sledována i účinnost léčby schizofrenie.Všechny novinky