Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv kombinace olanzapinu a aripiprazolu či paliperidonu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 2.9.2016

Vliv kombinace olanzapinu a aripiprazolu či paliperidonu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií

Narušení kognitivních funkcí postihuje řadu nemocných trpících schizofrenií. Ovlivněny bývají zejména pozornost, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce, verbální fluence, paměť a schopnost učení. To spolu s možným zpomalením psychomotorického tempa narušuje sociální fungování a pracovní či studijní výkonnost dotyčného.

Atypická antipsychotika příznivě ovlivňují pozitivní, ale také negativní schizofrenní příznaky, afektivní příznaky i kognitivní deficit. Rovněž se vyznačují nižším výskytem extrapyramidových účinků, lepší snášenlivostí a nemocní, kteří jsou jimi léčeni, vykazují vyšší compliance. V některých případech však monoterapie atypickými antipsychotiky nemusí být dostačující a přichází na řadu kombinace více preparátů. Studie publikovaná v roce 2014 v International Journal of Basic & Clinical Pharmacology zkoumala efekt přidání aripiprazolu či paliperidonu k olanzapinu na kognitivní funkce schizofrenních pacientů.

Design studie

Prospektivní dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo 90 pacientů trpících schizofrenií, kteří vykazovali částečnou či žádnou odpověď na léčbu olanzapinem hodnocenou pomocí škály pozitivních a negativních symptomů (PANSS). Nemocní byli rozděleni do 3 skupin podle toho, zda následujících 6 týdnů užívali vedle olanzapinu (10 mg/den) rovněž aripiprazol (10 mg/den), paliperidon (3 mg/den), nebo placebo. Při zahájení a po 6 týdnech terapie byla provedena baterie neurokognitivních testů.

Výsledky a závěr

Ve skupině jedinců užívajících kombinaci olanzapinu s aripiprazolem došlo k signifikantnímu zlepšení většiny kognitivních a psychomotorických parametrů, jako jsou pozornost, percepce, verbální paměť, rychlost myšlení a zpracování informací i motorické tempo. Jedinci užívající olanzapin a paliperidon vykazovali zlepšení pouze v oblasti pozornosti, percepce a verbální paměti. Obě kombinace byly účinné v redukci pozitivních i negativních schizofrenních příznaků.

(veri)

Zdroj: Mayabhate M. M., Badar V. A., Waradkar P., Somani A. Cognitive and psychomotor effects of adjunctive aripiprazole or paliperidone in patients of schizophrenia receiving olanzapine: a double blind placebo controlled clinical study. Int J Basic Clin Pharmacol 2014 Feb; 3 (1): 130−138.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapeutický efekt aripiprazolu u chronické schizofrenie je podpořen jeho protizánětlivou aktivitou

Váhový přírůstek a další metabolické odchylky jsou častým nálezem u pacientů s chronickou schizofrenií, kteří jsou léčeni atypickými antipsychotiky. V tomto směru vybočuje ze skupiny atypických antipsychotik aripiprazol, který vykazuje méně metabolických nežádoucích účinků a nezvyšuje tělesnou hmotnost. Aripiprazol představuje zajímavou terapeutickou možnost též díky svému antiinflamatornímu potenciálu, který prokázala studie polských výzkumníků.

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy představuje efektivní možnost s vyšší mírou tolerance

Bipolární porucha se řadí mezi poruchy afektivity. Jedná se o multifaktoriálně podmíněné chronické recidivující onemocnění charakterizované výraznými výkyvy nálad mezi mánií a depresí. To vede u nemocných k významným potížím v osobním životě i sociální oblasti. Léčba této poruchy je komplexní, přičemž primární je farmakoterapie. Jednou z léčebných možností je využití aripiprazolu.

Využití aripiprazolu v terapii bipolární afektivní poruchy − kazuistika

Aripiprazol je zástupcem antipsychotik druhé generace, který bývá díky svému duálnímu účinku na dopaminový receptorový systém označován jako dopaminový stabilizátor. O jeho využití v léčbě bipolární afektivní poruchy pojednává kazuistika z psychiatrické ambulance v Ústí nad Labem.Všechny novinky