Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv dávek antipsychotik na kognitivní funkce

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 1.11.2017

Vliv dávek antipsychotik na kognitivní funkce

Výsledky řady proběhlých studií naznačují riziko zhoršení kognitivních funkcí spojené s vysokou dávkou antipsychotik. U aripiprazolu se ovšem tato spojitost − na rozdíl od jiných zkoumaných atypických antipsychotik − v níže prezentované studii japonských autorů neprokázala.

Metodika a průběh studie

Japonská studie zkoumala účinky atypických antipsychotik risperidonu, olanzapinu a aripiprazolu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií v závislosti na dávkování. 101 pacientů užívalo stejnou dávku jednoho ze tří výše uvedených antipsychotik po dobu nejméně 3 měsíců, žádný z pacientů neužíval žádné anticholinergikum. K vyhodnocení bylo použito krátké vyšetření kognice u schizofrenie – japonská verze BACS-J (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia).

Význam dopaminu

Risperidon a olanzapin jsou účinnými antagonisty 5-HT2 a Dreceptorů. Vysoké dávky risperidonu a olanzapinu mohou inhibicí přenosu dopaminu zhoršit negativní symptomy, zvýraznit poruchy kognitivních funkcí a vyvolat extrapyramidové příznaky. Naproti tomu aripiprazol působí jako parciální agonista D2. Přestože je schopen obsadit více než 95 % z receptorů D2, vykazuje pouze 30−40 % aktivity plného D2 agonisty. Inhibiční účinek má tedy přibližně jen na 65 % receptorů D2.

Výsledky studie

Hlavním zjištěním v této studii byla významná negativní korelace mezi kompozitním skóre BACS-J a dávkou risperidonu a olanzapinu. Oproti tomu nebyla nalezena žádná korelace mezi kompozitním skóre BACS-J a dávkou aripiprazolu.

Pokud jde o jednotlivé položky BACS-J, skóre pro verbální učení, motoriku, pozornost a rychlost zpracovávání významně negativně korelovalo s risperidonem a skóre pro verbální učení a motoriku výrazně negativně korelovalo s olanzapinem. Nebyla nalezena žádná korelace mezi skóre pro některou z položek BACS-J a aripiprazolem.

Zajímavé je, že nebyly nalezeny žádné korelace mezi dávkami všech tří antipsychotik a pracovní pamětí, verbální fluencí nebo exekutivními funkcemi. Zdá se, že tyto aspekty kognitivních funkcí mohou být nezávislé na dávkách těchto antipsychotik.

Závěr

Risperidon a olanzapin zhoršily ve studii kognitivní funkce u schizofrenních pacientů a tento účinek byl na dávce závislý. Díky svému unikátnímu mechanismu účinku aripiprazol pravděpodobně nemá lineární, na dávce závislý vliv na kognitivní funkce.

(kat)

Zdroje: Hori H., Yoshimura R., Katsuki A. et al. The cognitive profile of aripiprazole differs from that of other atypical antipsychotics in schizophrenia patients. J Psychiatr Res 2012; 46 (6): 757−761, doi: 10.1016/j.jpsychires.2012.02.013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacienta s farmakorezistentním typem schizofrenie, u kterého selhává kombinace antipsychotik zahrnující klozapin, je náročná. V dosud provedených studiích jsou zmíněny některé další možnosti léčby. Jednu z nich představuje i kombinace antipsychotik společně s elektrokonvulzivní terapií, jak ukazuje i následující kazuistika.

Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Kognitivní funkce schizofreniků ovlivňuje řada faktorů. Faktory působící v průběhu monoterapie aripiprazolem se snažili odhalit japonští výzkumníci prostřednictvím sledování biologických markerů, klinických dat a psychiatrických symptomů.

Míra ovlivnění vegetativního nervového systému u nemocných se schizofrenií nejspíše závisí na volbě antipsychotika i na dávkování

Léčba antipsychotiky bývá spojena s dysregulací vegetativního systému. Japonští vědci se proto ve dvou pracích rozhodli prozkoumat vliv konkrétních přípravků a jejich dávkování na vegetativní nervový systém u nemocných se schizofrenií.Všechny novinky