Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv aripiprazolu na kognitivní funkce − kazuistika

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 15.4.2016

Vliv aripiprazolu na kognitivní funkce − kazuistika

Pacienti se schizofrenií často trpí kognitivním postižením různého stupně, které bývá přítomné již během první epizody onemocnění a nezřídka přetrvává po odeznění akutních psychotických příznaků. Následující kazuistika popisuje zlepšení kognitivní dysfunkce u schizofrenního pa

První ataka schizofrenie nediferencovaného typu byla u zmíněného pacienta zjištěna v jeho 27 letech. Samotný nástup onemocnění však byl odhadnut ještě o rok dříve, kdy nebyl schopen pokračování v započatém vysokoškolském vzdělávání. Pacient nikdy neužíval klasická antipsychotika.

Po zavedení terapie olanzapinem v dávce 10 mg denně došlo během 5 měsíců k redukci pozitivních příznaků o 46 % (dle škály pozitivních a negativních příznaků schizofrenie [PANSS]), avšak kognitivní dysfunkce byla ovlivněna jen o 23 % a podobně nedostatečně byla ovlivněna také sociální funkčnost (51 bodů při hodnocení škálou SOFAS [Social and Occupational Functioning Assessment Scale]). Nemocný nebyl schopen vykonávat pracovní či studijní aktivity po dobu delší než několik dnů. Terapie navíc vedla k výraznému nárůstu na váze dotyčného, a to o 10 kg. Následovalo samovolné vysazení léků a relaps onemocnění. Po 2 měsících dal pacient souhlas s opětovným nasazením antipsychotik.

Vzhledem k nedostatečnému efektu předchozí léčby na kognitivní dysfunkci byla zvolena terapie amisulpridem, který byl postupně titrován až do dávky 600 mg/den. Po 6 měsících léčby došlo ke zmírnění pozitivních příznaků o 48 % (dle škály PANSS) a mírnému zlepšení kognice (o 25 %). Váha pacienta se k normálu nevrátila, avšak nebyl pozorován další hmotnostní přírůstek. Bylo rozhodnuto o změně antipsychotika na aripiprazol.

Po 3 měsících léčby aripiprazolem v dávce 10 mg denně pacient dosáhl plné klinické remise. Hodnocení pomocí škály PANSS prokázalo výrazné zlepšení v oblasti pozitivních a negativních příznaků i kognice (redukce původního skóre o 61 %, 43 % a 64 % v uvedeném pořadí). Ve škále SOFAS nemocný dosáhl 70 bodů. Během 10 měsíců terapie se pacient navrátil ke své původní tělesné hmotnosti. Byl schopen pokračovat ve vzdělávání, učit se a úspěšně absolvovat potřebné zkoušky. Následně bez souhlasu lékaře léky vysadil, přičemž během následujících 2 měsíců onemocnění opět zrelabovalo.

Po znovuzavedení léčby aripiprazolem, tentokrát již v dávce 15 mg denně, došlo během 6 měsíců ke zlepšení PANSS skóre u pozitivních příznaků o 60 %, u negativních příznaků o 59 % a v oblasti kognice o 57 % v porovnání se stavem před nasazením léku. Skóre SOFAS se zvýšilo na 80 bodů. Pacient přibral během prvních 2 měsíců léčby 3 kg, avšak následně se váha stabilizovala.

(veri)

Zdroj: Mucci A., Piegari G., Galderisi S. Cognitive-enhancing effects of aripiprazole: a case report. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2008 Oct 29; 4: 24; doi: 10.1186/1745-0179-4-24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky