Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnou pomocí pro schizofreniky s metabolickým syndromem léčené olanzapinem může být změna medikace na aripiprazol

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 15.4.2016

Účinnou pomocí pro schizofreniky s metabolickým syndromem léčené olanzapinem může být změna medikace na aripiprazol

Pacienti se schizofrenií často trpí i metabolickými poruchami a navíc jsou léčeni farmaky, která u nich dále zvyšují rizika výskytu kardiovaskulárních chorob. Indická studie proto zkoumala vliv záměny olanzapinu za aripiprazol u stabilizovaných pacientů s metabolickým syndromem na jejich metabolické parametry, přičemž byla sledována i účinnost léčby schizofrenie.

Metabolický syndrom u schizofreniků

Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů a onemocnění, která se často vyskytují společně a vedou ke zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Metabolický syndrom zahrnuje abdominální obezitu, sníženou koncentraci HDL-cholesterolu, zvýšenou koncentraci triglyceridů, vysoký krevní tlak či zvýšenou glykemii nalačno. Častěji se vyskytuje mimo jiné u nemocných se schizofrenií. Tento fakt může mít několik důvodů:

  • genetické faktory,
  • špatná životospráva zahrnující chyby ve výživě, nedostatek fyzické aktivity apod.,
  • antipsychotická medikace, jež může posílit vliv předchozích dvou faktorů.

Antipsychotika 2. generace a metabolický syndrom

Antipsychotika 2. generace jsou oproti předchozí generaci spojena s nižším výskytem nežádoucích účinků, nicméně metabolický profil nemocných mohou negativně ovlivňovat také. Míra tohoto vlivu je však u jednotlivých zástupců odlišná. Ve studiích byl největší přírůstek hmotnosti pozorován u olanzapinu (o více než 6 kg/rok) a naopak nejnižší u aripiprazolu a ziprasidonu (přibližně o 1 kg ročně).

Z tohoto důvodu se autoři indické studie domnívali, že u stabilizovaných nemocných na olanzapinu s prokázaným metabolickým syndromem by mohlo dojít ke zlepšení metabolických parametrů výměnou olanzapinu za aripiprazol. Výzkumu se zúčastnilo 62 pacientů, přičemž celou studii dokončilo 47 z nich. Byli rozděleni do dvou rovnoměrných skupin: skupinu zůstávající na olanzapinu a skupinu přecházející na aripiprazol.

Přechod na aripiprazol byl realizován postupnou titrací dávky. Nejprve dostávali pacienti po dobu jednoho týdne 5 mg aripiprazolu spolu s původní dávkou olanzapinu. Po týdnu byla dávka aripiprazolu zvýšena na 10 mg a olanzapin redukován o 25–50 % dávky. Po dalším týdnu byla dávka aripiprazolu zvýšena na 15 mg a olanzapin redukován o 50–75 % původní dávky. Po 3 týdnech dosahovala dávka aripiprazolu 10–20 mg a olanzapin byl definitivně vysazen. Právě tento způsob titrace mohl být důvodem, proč byl přechod na jinou medikaci pacienty dobře snášen. Během studie nedošlo ke klinicky významnému zhoršení psychotických symptomů.

Studie trvala 24 týdnů, přičemž bylo provedeno vstupní vyšetření a všechna měření zahrnující laboratorní testy, další kontrola proběhla po 8 týdnech a závěrečná měření na konci studie. Byly sledovány tyto parametry: obvod pasu, krevní tlak, glykemie nalačno, hladina triglyceridů, hladina HDL-cholesterolu, škála PANSS (Positive and Negative Symptoms Scale) a CGI (Clinical Global Impression). Ve všech metabolických parametrech došlo u pacientů po přechodu k aripirazolu ke zlepšení, přičemž v závěru studie pouze 42,8 % účastníků splňovalo kritéria metabolického syndromu. Ve skupině zůstávající na olanzapinu byly výsledky přesně opačné. 100 % z nich stále splňovalo kritéria metabolického syndromu. V žádné ze skupin nedošlo ke klinicky významnému zhoršení symptomů schizofrenie.

Závěr

Aripiprazol tedy může být účinnou terapeutickou možností ovlivnění metabolických parametrů u nemocných se schizofrenií. Důležitým předpokladem je ovšem to, aby pacienti byli před změnou léčby stabilizováni.

(ivh)

Zdroje:
1. Wani R. A., Dar M. A., Chandel R. K. et al. Effects of switching from olanzapine to aripiprazole on the metabolic profiles of patients with schizophrenia and metabolic syndrome: a double-blind, randomized, open-label study. Neuropsychiatr Dis Treat 2015 Mar 13; 11: 685–693; doi: 10.2147/NDT.S80925. Erratum in: Neuropsychiatr Dis Treat 2015; 11: 863.
2. Češka R. Metabolický syndrom. In: Interna, svazek 1 (2. vyd.). Triton, Praha, 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky