Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Terapeutický efekt aripiprazolu u chronické schizofrenie je podpořen jeho protizánětlivou aktivitou

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 5.6.2016

Terapeutický efekt aripiprazolu u chronické schizofrenie je podpořen jeho protizánětlivou aktivitou

Váhový přírůstek a další metabolické odchylky jsou častým nálezem u pacientů s chronickou schizofrenií, kteří jsou léčeni atypickými antipsychotiky. V tomto směru vybočuje ze skupiny atypických antipsychotik aripiprazol, který vykazuje méně metabolických nežádoucích účinků a nezvyšuje tělesnou hmotnost. Aripiprazol představuje zajímavou terapeutickou možnost též díky svému antiinflamatornímu potenciálu, který prokázala studie polských výzkumníků.

Princip účinku aripiprazolu

Aripiprazol patří do skupiny antipsychotik 2. generace. Má specifický mechanismus účinku na dopaminergní receptor D2. V případě, že je endogenní aktivita dopaminu nízká, působí aripiprazol jako parciální agonista dopaminových receptorů D2. Pokud je naopak aktivita vysoká, působí jako antagonista. Díky svému duálnímu účinku na dopaminovém receptoru bývá označován jako dopaminový stabilizátor. Dále působí jako parciální agonista serotoninových receptorů 5-HT1A a antagonista receptorů 5-HT2A.

Sledované parametry

Cílem studie bylo zhodnotit změny sérových hodnot C-reaktivního proteinu (CRP), inzulinu a cytokinů (IL-6, TNF-α, IL-1β, IFN-γ, sTNF-R1, IL-12, IL-23, IL-1Ra, TGF-β1, IL-4, IL-10) po přechodu na terapii aripiprazolem. Do sledování bylo zařazeno 17 pacientů. Hladiny cytokinů, hsCRP a inzulinemie byly měřeny 0. a 28. den. Psychopatologický stav byl hodnocen pomocí škály PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). U pacientů byl dále sledován obvod pasu (WC) a body mass index (BMI).

Výsledky studie

Po nasazení aripiprazolu byl pozorován vysoký klinický efekt doprovázený 2,7% váhovým úbytkem. Bylo zaznamenáno statisticky významné snížení skόre PANSS a rovněž zlepšení sledovaných tělesných parametrů (p < 0,001). Po 28 dnech byl zjištěn signifikantní pokles hsCRP (p < 0,001), inzulinu (p < 0,001) a cytokinů IL-1β, IL-6, TNF-α, sTNF-R1, IL-12, IL-23, IL-1Ra, TGF-β1, IL-4 (p < 0,001) či IFN-γ (p < 0,05). Dále došlo k významnému zvýšení hladin IL-10 (p < 0,001), který patří do skupiny protizánětlivých cytokinů. Byla pozorována signifikantní negativní korelace mezi zjištěnou hladinou IL-10 a pozitivním i negativním podskóre PANSS, stejně tak jako skóre celkovým (p = 0,022; p = 0,003; p = 0,008).

Závěr

Aripiprazol tlumí zánětlivé procesy prostřednictvím zvýšení protizánětlivé signalizace. Léčba aripiprazolem rovněž snižuje riziko metabolických abnormalit.

(zzka)

Zdroje:  
1. Sobis J., Rykaczewska-Czerwinska M. Therapeutic effect of aripiprazole in chronic schizophrenia is accompanied by anti-inflammatory activity. Pharmacol Rep 2015 Apr; 67(2): 353−359; doi: 10.1016/j.pharep.2014.09.007.
2. Mohr P. Aripiprazol. Remedia 2006; 16: 543–550.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití aripiprazolu v terapii bipolární afektivní poruchy − kazuistika

Aripiprazol je zástupcem antipsychotik druhé generace, který bývá díky svému duálnímu účinku na dopaminový receptorový systém označován jako dopaminový stabilizátor. O jeho využití v léčbě bipolární afektivní poruchy pojednává kazuistika z psychiatrické ambulance v Ústí nad Labem.

Využití aripiprazolu v léčbě schizofrenie − kazuistika

Aripiprazol patří mezi moderní antipsychotika druhé generace. Provedené studie prokázaly jeho spolehlivou účinnost a dobrou snášenlivost. Přínos podávání aripiprazolu při léčbě ženy dlouhodobě trpící schizofrenií nastiňuje kazuistika čerpající z praxe soukromé psychiatrické ambulance v Hranicích na Moravě.

Aripiprazol: od farmakologického profilu ke klinickému použití

Aripiprazol, antipsychotikum 3. generace, se od klasických antipsychotik (APDs) výrazně odlišuje jedinečným farmakologickým profilem a farmakodynamickými vlastnostmi. Klinické zkušenosti z posledních 5 let potvrdily jeho účinnost, bezpečnost a dobrou snášenlivost při léčbě schizofrenie a mánie u bipolární poruchy typu I.Všechny novinky