Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 10.10.2016

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum, navýšení stejného antipsychotika do supramaximálních dávek, kombinace více antipsychotik či převod na klozapin. Otázkou výhodnosti augmentace versus převodu z jednoho preparátu na druhý v případě olanzapinu a risperidonu se zabývala japonská studie publikovaná v roce 2014.

Metodika studie

Autoři studie, která pracovala s daty pacientů nově přijatých s diagnózou akutní fáze schizofrenie, porovnávali přínos augmentace olanzapinem u časných nonrespondérů na risperidon s převodem z risperidonu (RIS) na olanzapin (OLZ) a podobně v obráceném pořadí. Zúčastnění byli léčeni úvodním antipsychotikem, jehož výběr záležel na preferenci ošetřujícího psychiatra, po dobu 2 týdnů. Následně byla hodnocena terapeutická odpověď s pomocí škály CGI-I (Clinical Global Impression I), přičemž nonrespondéři dosáhli skóre ≥ 4. Ti byli poté rozděleni do několika skupin podle dalšího terapeutického plánu – augmentace (RIS + OLZ, n = 14; OLZ + RIS, n = 11) či switch (RIS/OLZ, n = 13; OLZ/RIS, n = 13), podle kterého byli léčeni po dobu 10 týdnů. Úvodní denní dávky risperidonu a olanzapinu činily 3 mg a 10 mg v uvedeném pořadí. Dávkování bylo dále upravováno dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Výsledky a závěr

Čas do ukončení léčby z jakékoliv příčiny byl v RIS + OLZ skupině signifikantně kratší než ve skupině RIS-respondérů (p = 0,050), ale ne v případě RIS/OLZ oproti RIS-respondérům. Ve skupině OLZ/RIS byl tento čas prokazatelně kratší oproti OLZ-respondérům (p = 0,008), avšak ne v případě skupiny OLZ + RIS oproti OLZ-respondérům.

Z uvedeného vyplývá, že přechod na olanzapin u jedinců s nedostatečnou časnou odpovědí na risperidon může být mírně výhodnější oproti augmentaci risperidonu olanzapinem, zatímco augmentace olanzapinu risperidonem může být výhodnější oproti přechodu z olanzapinu na risperidon u jedinců s nedostatečnou časnou odpovědí na olanzapin.

(veri)

Zdroj: Hatta K., Otachi T., Fujita K. et al.; JAST study group. Antipsychotic switching versus augmentation among early non-responders to risperidone or olanzapine in acute-phase schizophrenia. Schizophr Res 2014 Sep; 158 (1−3): 213−222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Terapie jedním antipsychotikem je v léčbě schizofrenie ideální možností. Kolem 40 % nemocných má však příznaky, které jsou k monoterapii rezistentní. V případě, že nemůže být u těchto farmakorezistentních jedinců užit klozapin, je namístě zvážit vhodnou kombinaci jiných dvou či více antipsychotik. Olanzapin představuje antipsychotikum, které je díky receptorovému profilu podobnému klozapinu často nasazováno právě v kombinacích.

Má užití kombinace antipsychotik v léčbě schizofrenie oporu ve výzkumech?

Rezistence k terapii a neuspokojivé funkční výsledky léčby schizofrenie jsou velkým klinickým i společenským problémem. V takovém případě se v praxi často sahá ke kombinaci antipsychotik, přestože ji guidelines opírající se o vědecké důkazy doporučují až po několika neúspěšných monoterapeutických pokusech, jež by měly zahrnovat i klozapin. Ten totiž ve studiích vykazuje vyšší účinnost ve srovnání s ostatními antipsychotiky při léčbě částečně či plně rezistentní schizofrenie.

Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno

V  poslední době dochází v České republice ke zvýšení počtu hospitalizovaných pacientů se schizofrenií užívajících kombinace antipsychotik, zvláště atypických (AP).Všechny novinky