Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přidání aripiprazolu k olanzapinu u pacientů se schizofrenií trpících nadváhou či obezitou

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 2.9.2016

Přidání aripiprazolu k olanzapinu u pacientů se schizofrenií trpících nadváhou či obezitou

Terapie olanzapinem může být spojena s klinicky významným nárůstem hmotnosti, hypertriglyceridémií, inzulínovou rezistencí a diabetem mellitem. Pacienti s nadváhou či obezitou, kteří dobře odpovídají na léčbu tímto antipsychotikem, mohou dle studie amerických autorů profitovat z kombinace olanzapinu s aripiprazolem.

Design studie a sledovaní pacienti

10 týdnů trvající placebem kontrolovaná dvojitě zaslepená cross-over studie zkoumala efekt přidání aripiprazolu na tělesnou hmotnost, lipidový a sacharidový metabolismus a psychopatologii u jedinců se schizofrenií či schizoafektivní poruchou trpících nadváhou či obezitou, kteří byli léčeni stabilní dávkou olanzapinu.

Studie se zúčastnilo 15 osob průměrného věku 49 ± 8 let. Průměrná délka léčby olanzapinem činila 71 ± 29 měsíců v průměrné dávce 22 ± 11 mg denně. Z této skupiny 3 jedinci byli léčeni pro hyperlipidémii, 3 pro hypertenzi, 1 pro hypotyreózu a 1 pro diabetes mellitus 2. typu. Pozitivní rodinnou anamnézu pro obezitu mělo 6 zúčastněných, 7 pro hypertenzi, 7 pro diabetes mellitus a 5 pro kardiovaskulární onemocnění. Studii dokončilo 14 sledovaných pacientů.

Výsledky

Studie prokázala významné snížení tělesné hmotnosti (p = 0,003) a BMI (p = 0,004) po 4týdenní léčbě aripiprazolem v denní dávce 15 mg ve srovnání s placebem. Obvod pasu měl během terapie rovněž tendenci k poklesu, výsledky však nebyly statisticky významné (p = 0,063). Inzulinová rezistence, hodnoty glykovaného hemoglobinu a C-reaktivního proteinu (CRP) rovněž nevýznamně poklesly. Došlo však k signifikantnímu poklesu hodnot triglyceridů (p = 0,001) a VLDL cholesterolu (p = 0,01).

Ve skóre škál hodnotících psychopatologii nedošlo během terapie k žádným významným změnám. Léčba aripiprazolem byla dobře tolerovaná, z nežádoucích účinků byly nejčastěji pozorovány změny chuti k jídlu, potíže s usínáním a únava.

Závěr a diskuse

Provedená studie prokázala, že přidání aripiprazolu ke stabilním dávkám olanzapinu může vést u nemocných s nadváhou či obezitou ke zlepšení řady parametrů, které se vážou ke zvýšené morbiditě. Bylo pozorováno zejména příznivé ovlivnění tělesné hmotnosti a hodnot lipidového spektra. Malá velikost vzorku a krátká doba léčby ve studii ovšem mohly zabránit detekci dalších benefitů terapie, například příznivého ovlivnění metabolismu sacharidů.

(veri)

Zdroj: Henderson D. C., Fan X., Copeland P. M. et al. Aripiprazole added to overweight and obese olanzapine-treated schizophrenia patients. J Clin Psychopharmacol 2009; 29 (2): 165−169.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapeutický efekt aripiprazolu u chronické schizofrenie je podpořen jeho protizánětlivou aktivitou

Váhový přírůstek a další metabolické odchylky jsou častým nálezem u pacientů s chronickou schizofrenií, kteří jsou léčeni atypickými antipsychotiky. V tomto směru vybočuje ze skupiny atypických antipsychotik aripiprazol, který vykazuje méně metabolických nežádoucích účinků a nezvyšuje tělesnou hmotnost. Aripiprazol představuje zajímavou terapeutickou možnost též díky svému antiinflamatornímu potenciálu, který prokázala studie polských výzkumníků.

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy představuje efektivní možnost s vyšší mírou tolerance

Bipolární porucha se řadí mezi poruchy afektivity. Jedná se o multifaktoriálně podmíněné chronické recidivující onemocnění charakterizované výraznými výkyvy nálad mezi mánií a depresí. To vede u nemocných k významným potížím v osobním životě i sociální oblasti. Léčba této poruchy je komplexní, přičemž primární je farmakoterapie. Jednou z léčebných možností je využití aripiprazolu.

Využití aripiprazolu v terapii bipolární afektivní poruchy − kazuistika

Aripiprazol je zástupcem antipsychotik druhé generace, který bývá díky svému duálnímu účinku na dopaminový receptorový systém označován jako dopaminový stabilizátor. O jeho využití v léčbě bipolární afektivní poruchy pojednává kazuistika z psychiatrické ambulance v Ústí nad Labem.Všechny novinky