Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 10.9.2017

Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Kognitivní funkce schizofreniků ovlivňuje řada faktorů. Faktory působící v průběhu monoterapie aripiprazolem se snažili odhalit japonští výzkumníci prostřednictvím sledování biologických markerů, klinických dat a psychiatrických symptomů.

Průběh a metodika studie

Byly hodnoceny kognitivní funkce u 51 pacientů pomocí krátkého vyšetření kognice u schizofrenie (BACS − Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia), současně byly zkoumány psychotické příznaky, anamnestické údaje o pacientech a plazmatické hladiny metabolitů katecholaminů. Prováděly se multivariační analýzy s cílem identifikovat faktory nezávisle spojené s kognitivními funkcemi.

Význam aripiprazolu

V současné době se léčba schizofrenie významně zaměřuje na zlepšení kognitivního a společenského fungování. Zdá se, že aripiprazol dostatečně zlepšuje pozitivní i negativní příznaky. Faktory, jež přispívají k zachování kognice u pacientů se schizofrenií podstupujících dlouhodobou léčbu aripiprazolem, však zůstávají neznámé.

Metabolity katecholaminů a mozkový neurotrofní faktor

Účinky antipsychotik na systém katecholaminů, zejména dopaminový systém, vedly ke studiu metabolitů katecholaminů, kyseliny homovanilinové (HVA) a 3-methoxy-4-hydroxyfenylglykolu (MHPG) jako možných markerů psychózy a antipsychotické odpovědi. Bylo prokázáno, že plazmatická HVA odráží centrální aktivitu dopaminu a zlepšení psychózy po léčbě antipsychotiky koreluje s poklesem plazmatických hladin HVA v průběhu času. Aspekty kognice spojené s hladinou MHPG naznačují, že zachování kognitivních funkcí může částečně souviset s aktivací noradrenergního systému. Atypická antipsychotika zvyšují hladiny plazmatické hladiny MHPG a mají souvislost s negativními schizofrenními příznaky a kognitivními funkcemi. Některé studie poukazují také na úlohu mozkového neurotrofního faktoru (BDNF – brain-derived neurotrophic factor) v oblasti kognice a paměti. BDNF je bohatě zastoupen v hipokampu a poruchy kognice spojené s dysfunkcí hipokampálního komplexu jsou asociovány se změnami hladin BDNF.

Markery ve vztahu k jednotlivým kognitivním funkcím

Autoři studie zjistili, že verbální paměť a učení mají spojitost s hladinou BDNF, počtem hospitalizací a hladinami MHPG. Pracovní paměť souvisí s celkovou dobou hospitalizací a hladinami MHPG, motorická rychlost zase s věkem při první hospitalizaci a dosaženým vzděláním pacienta.

Ve studii byla také zaznamenána tendence ke korelaci negativních psychotických symptomů a kognitivní dysfunkcí: verbální fluence souvisí s počtem hospitalizací a koreluje s dosaženým skóre příznaků na subškále negativních příznaků schizofrenie PANSS-N, hladinou MHPG, hladinou BDNF a skóre ve škále léky indukovaných extrapyramidových symptomů (DIEPSS). Míra pozornosti a rychlosti zpracování má souvislost s hladinou HVA a MHPG, trváním onemocnění a skóre PANSS-N. Ukazatelem exekutivních funkcí může být hladina BDNF a MHPG.

Závěr

Výsledky naznačují, že léčba psychiatrických symptomů a kognitivní dysfunkce mohou být zlepšeny kontrolou výše zmíněných faktorů a pochopení mechanismu účinku těchto faktorů může vést ke zlepšení fungování a kvality života pacientů léčených aripiprazolem.

(kat)

Zdroj: Hori H., Yoshimura R., Katsuki A. et al. Blood biomarkers predict the cognitive effects of aripiprazole in patients with acute schizophrenia. Int J Mol Sci 2017 Mar; 18 (3): 568, doi: 10.3390/ijms18030568.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Míra ovlivnění vegetativního nervového systému u nemocných se schizofrenií nejspíše závisí na volbě antipsychotika i na dávkování

Léčba antipsychotiky bývá spojena s dysregulací vegetativního systému. Japonští vědci se proto ve dvou pracích rozhodli prozkoumat vliv konkrétních přípravků a jejich dávkování na vegetativní nervový systém u nemocných se schizofrenií.

Nová škála pro hodnocení kognitivních funkcí u schizofrenie

Schizofrenie je chronické psychiatrické onemocnění výrazně omezující běžný život pacientů. Jedním z významných příznaků může být kognitivní deficit, který úzce souvisí s psychosociálním selháváním a invalidizací pacientů. Významného zlepšení lze u některých pacientů dosáhnout pomocí kognitivní remediace. V péči o pacienty se schizofrenií je proto zásadní rozeznat ty, u kterých má tato terapie největší potenciál.

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie a schizoafektivních poruch. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum. Výhody náhlého a postupného převodu zkoumala recentně publikovaná metaanalýza.Všechny novinky