Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nahrazení části antipsychotické léčby aripiprazolem vede u pacientů se schizofrenií ke snížení prolaktinémie

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 4.11.2017

Nahrazení části antipsychotické léčby aripiprazolem vede u pacientů se schizofrenií ke snížení prolaktinémie

Hyperprolaktinémie je poměrně častým nežádoucím účinkem antipsychotické léčby. Výrazněji se vyskytuje při léčbě antipsychotiky 1. generace. V případě aripiprazolu je tento efekt méně významný, a je proto výhodnou alternativou u nemocných léčených antipsychotiky s výskytem hyperprolaktinémie. Japonská studie se zabývala efektem nahrazení části antipsychotické léčby u nemocných s dlouhodobou anamnézou schizofrenie.

Průběh a metodika studie

Do studie bylo zahrnuto 16 nemocných se schizofrenií. Podmínkou zařazení byla diagnóza schizofrenie podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Vylučujícími kritérii byly rizikové faktory, které mohly ovlivnit hladinu prolaktinu, nespolupráce nebo nespolehlivě získaná data, faktory ovlivňující glykémii a změna anxiolytické medikace nebo stabilizátorů nálady v uplynulých 6 měsících. Do závěrečné analýzy bylo podle těchto kritérií nakonec zahrnuto 9 pacientů v průměrném věku 46,7 ± 9,6 roku a s onemocněním, které trvalo průměrně 15,9 ± 10,4 roku.

Na počátku a poté po 1., 3. a 6. měsíci studie byly nemocným stanovovány hladiny sérového prolaktinu, tělesná hmotnost a glykémie. Kvalita života a psychotické symptomy byly stanovovány pomocí skóre GAF (Global Assessment of Functioning) a CGI-I (Clinical Global Impression of Improvement).

Výsledky

U nemocných po úpravě medikace s aripiprazolem znatelně poklesla hladina prolaktinu: na počátku průměrně 35,0 ± 31,2 ng/ml a v 6. měsíci průměrně 5,5 ± 5,8 ng/ml (p < 0,05). Došlo také ke zlepšení skóre GAF i CGI-I (p < 0,05 pro obě srovnání). Bez zásadnějších změn zůstaly glykémie (na počátku 5,92 ± 1,15 mmol/l; v 6. měsíci došlo k vzestupu průměrně o 0,04 mmol/l) a tělesná hmotnost (na začátku průměrně 68,3 ± 14,5 kg; v 6. měsíci došlo k poklesu průměrně o 2,2 kg).

Diskuse a závěr

Výsledky naznačují, že aripiprazol v kombinaci může snížit hladinu prolaktinu u dlouhodobě nemocných a navíc zlepšit projevy onemocnění. Jednalo se ovšem o nezaslepenou případovou studii zahrnující hospitalizované i ambulantní pacienty. Navíc 4 pacienti opustili studii kvůli neefektivitě léčby, a mohlo tak dojít k ovlivnění průměrného skóre GAF i CGI-I. Proto nelze výsledky generalizovat a k potvrzení těchto závěrů je třeba provést další studie na rozsáhlejším vzorku populace.

(ivh)

Zdroj: Naono-Nagatomo K., Naono H., Abe H. et al. Partial regimen replacement with aripiprazole reduces serum prolactin in patients with a long history of schizophrenia: a case series. Asian J Psychiatr 2017 Feb; 25: 36–41, doi: 10.1016/j.ajp.2016.10.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti využití aripiprazolu v léčbě hraniční poruchy osobnosti

Kanadský úřad pro léky a zdravotnické technologie (CADTH) vydal dokument, který na základě dostupné literatury shrnuje poznatky o klinické účinnosti a bezpečnostním profilu aripiprazolu při léčbě hraniční poruchy osobnosti (BPD – borderline personality disorder).

Vliv dávek antipsychotik na kognitivní funkce

Výsledky řady proběhlých studií naznačují riziko zhoršení kognitivních funkcí spojené s vysokou dávkou antipsychotik. U aripiprazolu se ovšem tato spojitost − na rozdíl od jiných zkoumaných atypických antipsychotik − v níže prezentované studii japonských autorů neprokázala.

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacienta s farmakorezistentním typem schizofrenie, u kterého selhává kombinace antipsychotik zahrnující klozapin, je náročná. V dosud provedených studiích jsou zmíněny některé další možnosti léčby. Jednu z nich představuje i kombinace antipsychotik společně s elektrokonvulzivní terapií, jak ukazuje i následující kazuistika.Všechny novinky