Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 1.5.2017

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie a schizoafektivních poruch. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum. Výhody náhlého a postupného převodu zkoumala recentně publikovaná metaanalýza.

Úvod

Switch (převod) na jiné antipsychotikum je běžným jevem v klinické praxi. Nejčastějšími příčinami vysazení původního preparátu jsou nedostatek účinnosti a rozvoj nežádoucích účinků. Stále však zůstává nejasné, jestli je výhodnější strategie náhlého přerušení podávání antipsychotika, nebo postupný switch na jiný přípravek. Otázkou výhodnosti náhlého versus postupného převodu z jednoho preparátu na jiný se zabývala práce recentně publikovaná ve Schizophrenia Bulletin.

Metodika analýzy

Autoři systematicky zhodnotili randomizované kontrolované klinické studie z databází Medline, Embase a Cochrane, které se zabývaly porovnáváním náhlého a postupného přerušení podávání současného antipsychotika u pacientů se schizofrenií a/nebo schizoafektivní poruchou. Vědci extrahovali data o počtu pacientů, kteří vystoupili ze studie, psychopatologii a výskytu léčbu vyžadujících nežádoucích příhod.

Výsledky

Vstupní kritéria této analýzy splnilo celkem 9 studií o celkovém počtu 1416 účastníků. Ve sledovaných parametrech nebyly mezi přístupy shledány signifikantní rozdíly (u všech parametrů p > 0,05). Analýza citlivosti odhalila, že nálezy zůstávají nezměněny ve studiích, ve kterých došlo k převodu na aripiprazol nebo kde byl zahájen okamžitý převod na jiné antipsychotikum. Naopak některé signifikantní rozdíly byly pozorovány v případě převodu na olanzapin či ziprasidon. 

Závěr

Na základě získaných dat lze říci, že je možné praktikovat obě varianty převodu antipsychotické medikace. Při volbě konkrétní terapeutické modality se doporučuje přihlédnout k individuálním potřebám pacienta. Náhlé přerušení přináší výhody v tom, že se jedná o jednodušší volbu a současně snižuje riziko antipsychotické polypragmazie v důsledku titrování antipsychotik při postupném převodu.

(raj)

Zdroj: Takeuchi H., Kantor N., Uchida H. et al. Discontinuation in antipsychotic switching: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Bull 2017 Jan 1; pii: sbw171, doi: 10.1093/schbul/sbw171 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Monoterapie versus kombinace antipsychotik při léčbě schizofrenie – metaanalýza

Antipsychotická polyfarmakoterapie při léčbě schizofrenie je často diskutovaná, přesto je její využití v klinické praxi běžné. Důkazy pro účinnost a bezpečnost použití kombinované léčby (tj. přidání druhého antipsychotika při farmakorezistentní schizofrenii) jsou dosud nejisté.

Aripiprazol je vzhledem ke svému bezpečnostnímu profilu výhodnou metodou léčby u seniorů

Aripiprazol je parciálním agonistou dopaminových a serotoninových receptorů, působí jako jejich stabilizátor. Jeho podávání je v klinické praxi spojeno s nižším výskytem nežádoucích účinků v porovnání s jinými antipsychotiky. Je proto výhodnou volbou v léčbě psychóz, agitovanosti a agresivity u seniorů.

Antipsychotika mají různý efekt na hladinu prolaktinu

Hyperprolaktinémie je považována za problematický nežádoucí účinek antipsychotické léčby. Dat porovnávajících vliv na hladinu prolaktinu u jednotlivých antipsychotik je však poskrovnu. Autoři zdrojové studie vyšli z předpokladu, že druhá generace tzv. prolaktin šetřících antipsychotik má odlišný efekt na hladiny prolaktinu a ta může být rovněž ovlivněna pohlavím.Všechny novinky