Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 22.3.2017

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

S poškození kognitivních funkcí se setkáváme u většiny pacientů se schizofrenií. Přehledový článek z roku 2016 se zabývá významem kognitivního deficitu u schizofreniků a možnostmi jeho farmakologického ovlivnění. Publikované studie naznačují, že aripiprazol má díky svému jedinečnému farmakodynamickému profilu silný potenciál pro regenerační kognitivní léčbu.

Pozitivní a negativní příznaky schizofrenie

Schizofrenií trpí celosvětově 4 lidé z 1000. Projevy schizofrenie rozdělujeme na pozitivní, např. bludy a halucinace, a negativní, kam spadá afektivní oploštění, ochuzený verbální projev a také poškození kognitivních funkcí.

Kognitivní poškození schizofreniků

Kognitivní deficit se objevuje u většiny schizofreniků, často již na začátku nemoci, dříve než ostatní příznaky. Při první epizodě psychózy je již plně rozvinutý. U psychóz s časným začátkem v adolescenci má kognitivní poškození horší funkční dopad, protože jde o období zásadního sociálního, emočního a vědomostního rozvoje. Pacienti se schizofrenií vykazují oproti zdravým jedincům zhoršení ve všech neurokognitivních doménách. To mimo jiné narušuje jejich schopnost udržovat si vztahy s okolím a pracovat. Kognitivnímu deficitu také často bývá připisován zásadní vliv na rehabilitaci po stabilizaci medikamenty.

Vliv medikace, rozdíly v efektu jednotlivých antipsychotik

Navzdory pokroku v terapii psychóz v posledních 25 letech kognitivní poruchy stále přetrvávají i u léčených psychotiků. Antipsychotika prokazatelně zmírňují pozitivní příznaky. Typická antipsychotika ovšem nemají významný efekt na zlepšení kognitivních funkcí, mohou dokonce zhoršovat kognitivní deficit a depresivní příznaky. Velké rozdíly v účinku na kognitivní funkce jsou mezi atypickými antipsychotiky.

Mechanismus účinku aripiprazolu a jeho terapeutické indikace

Některé studie ukazují pozitivní efekt třetí generace antipsychotik na kognici duševně nemocných. Zejména aripiprazol má unikátní mechanismus účinku, který slibuje pozitivní kognitivní efekt. Aripiprazol je parciální agonista receptoru D2, serotoninových receptorů 5-HT1A a 5-HT2C a vedle toho rovněž antagonista receptorů 5-HT2A a 5-HT7. Celkově má příznivý profil nežádoucích účinků, klinický efekt nebývá doprovázen významnou sedací, váhový přírůstek byl u pacientů zaznamenán minimálně, někdy se objevuje akatizie.

Využití nachází nejen v léčbě schizofrenie, ale též je indikovaný u bipolární poruchy a velké depresivní poruchy. Možnosti širšího využití se nabízejí v dětské psychiatrii, u psychóz v rámci Alzheimerovy nemoci a existují i důkazy o přínosu při odvykací léčbě závislosti na stimulanciích.

Závěr

Výzkumy neurobiologických změn v mozku u schizofrenie stále pokračují. Klasická neuroleptika pomalu ustupují atypickým antipsychotikům. Aripiprazol jakožto představitel nové generace antipsychotik má díky mechanismu účinku řadu výhod včetně potenciálu zlepšení kognitivních funkcí a relativně dobré bezpečnosti. Díky tomu je preferovanou volbou hlavně u dětských či mladých pacientů se schizofrenií.

(kat)

Zdroj: Topolov M. K., Getova D. P. Cognitive impairment in schizophrenia, neurotransmitters and the new atypical antipsychotic aripiprazole. Folia Medica (Plovdiv) 2016 Mar 1; 58 (1): 12−18, doi: 10.1515/folmed-2016-0002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Atypická antipsychotika aripiprazol a risperidon se osvědčily se v terapii symptomů spojených s poruchou autistického spektra (PAS), zejména pak zvýšené iritability. Následující článek přináší přehled výsledků studií zkoumajících účinnost aripiprazolu v léčbě pacientů s PAS.

Case management a efektivita udržovací léčby schizofrenie v reálném životě

Recentně publikovaná práce v Journal of Clinical Psychiatry poukázala na důležitost koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb v péči o nemocné po první atace schizofrenie.

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum, navýšení stejného antipsychotika do supramaximálních dávek, kombinace více antipsychotik či převod na klozapin. Otázkou výhodnosti augmentace versus převodu z jednoho preparátu na druhý v případě olanzapinu a risperidonu se zabývala japonská studie publikovaná v roce 2014.Všechny novinky