Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 19.9.2017

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacienta s farmakorezistentním typem schizofrenie, u kterého selhává kombinace antipsychotik zahrnující klozapin, je náročná. V dosud provedených studiích jsou zmíněny některé další možnosti léčby. Jednu z nich představuje i kombinace antipsychotik společně s elektrokonvulzivní terapií, jak ukazuje i následující kazuistika.

Anamnéza

38letá pacientka trpící schizofrenií, která byla dosud v parciální remisi, přichází na psychiatrickou pohotovost pro 2 týdny trvající psychotické příznaky. Jeden měsíc před touto příhodou došlo k selhání druhého pokusu o nasazení klozapinu, který byl vysazen pro mírnou neutropenii s počtem neutrofilů 1400/μl (norma = 1500/μl). Pacientka byla převedena na aripiprazol (dávka byla titrována na 20 mg/den) a lorazepam 0,5 mg/den. Tato změna nevedla k adekvátní kontrole příznaků, dominovaly negativní psychotické příznaky. Pacientka souhlasila s psychiatrickou hospitalizací.

Průběh předchozí léčby

Pacientce byla diagnostikována schizofrenie ve 22 letech. Od té doby u ní bylo vyzkoušeno nasazení quetiapinu, risperidonu, olanzapinu a ziprasidonu v adekvátním dávkování a odpovídající délce léčby. Pro opakovaně nedostatečnou odpověď na léčbu u ní byl diagnostikován farmakorezistentní typ schizofrenie. Po dobu 9 let byla v parciální remisi, užívala pro ni nejúčinnější kombinaci antipsychotik (klozapin 800 mg/den, ziprasidon 320 mg/den, společně s bupropionem XL 150 mg/den, klonazepamem 1,5 mg/den a risperidonem 3 mg/den dle potřeby).

Výsledky laboratorních vyšetření při pravidelných odběrech krve byly po dobu 8,5 roku v normě. Poté však došlo během krátkého času k významnému poklesu neutrofilů (z 2100 na 1700/μl). Z těchto důvodů byl pacientce ve 37 letech vysazen klozapin. V průběhu dalšího roku byly vyzkoušeny četné kombinace antipsychotik. Vyskytly se periody non-compliance při jejich užívání. Později již pacientka striktně trvala pouze na monoterapii jediným antipsychotikem. Lékaři se pokusili o znovunasazení klozapinu, jehož dávka byla titrována na 800 mg/den. Po 4 měsících musel být pro mírnou neutropenii (1400/μl) opět vysazen a byl nahrazen užíváním aripiprazolu (20 mg/den), který nemocná užívala až do návštěvy pohotovosti.

Účinek kombinace farmakoterapie a elektrokonvulzivní léčby

Během hospitalizace byl pro závažnost příznaků znovu nasazen klozapin (počáteční dávka 25 mg/den), který užívala společně s aripiprazolem (20 mg/den). Matka pacientky dala souhlas k použití pravostranné unilaterální elektrokonvulzivní terapie, která byla kombinována s užíváním dvou zavedených antipsychotik (klozapin + aripiprazol). Dávka klozapinu byla postupně titrována z 25 mg/den až na 62,5 mg/den za průběžné kontroly počtu neutrofilů. Významného zlepšení v klinických příznacích a kognitivních funkcích bylo dosaženo po 5 unilaterálních pravostranných elektrokonvulzivních terapiích v kombinaci s klozapinem (62,5 mg/den) a aripiprazolem (20 mg/den) bez vzniku vedlejších příznaků. Devátý den hospitalizace pacientky v psychiatrické léčebně kleslo skóre pozitivních a negativních příznaků o 44 % a skóre v tzv. St. Louis University Mental Status Exam (SLUMS) se zlepšilo z původních 3 na 22 bodů.

Současný stav

Po 34 dnech hospitalizace musel být opět vysazen klozapin (denní dávka 200 mg) pro náhlý pokles neutrofilů a byl nahrazen olanzapinem (10 mg/den). Pacientka byla propuštěna v dobrém stavu do domácí péče (doma užívá aripiprazol 20 mg/den, olanzapin 10 mg/den a mirtazapin 15 mg/den). Pro ataky akatizie byl po 4 měsících vysazen aripiprazol a bylo nasazeno lithium (1200 mg/den). 8 měsíců po propuštění pacientka souhlasila s aplikací elektrokonvulzivní terapie pro přetrvávající pozitivní příznaky. Nyní je přes 2 roky opět v parciální remisi bez potřeby hospitalizace.

Závěr

Tato kazuistika ukazuje, že podskupina pacientů s farmakorezistentním typem schizofrenie by mohla profitovat z kombinované léčby pomocí elektrokonvulzivní terapie a kombinace antipsychotik. Rychlé zmírnění pozitivních a negativních příznaků vede k celkovému zlepšení stavu a stability nemocného.

(gpl)

Zdroj: Rayikanti R., Lentowicz I., Birur B., Li L. Combined antipsychotics and electroconvulsive therapy in an acutely psychotic patient with treatment-resistant schizophrenia. Psychopharmacol Bull 2017; 47 (2): 57–62.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Kognitivní funkce schizofreniků ovlivňuje řada faktorů. Faktory působící v průběhu monoterapie aripiprazolem se snažili odhalit japonští výzkumníci prostřednictvím sledování biologických markerů, klinických dat a psychiatrických symptomů.

Míra ovlivnění vegetativního nervového systému u nemocných se schizofrenií nejspíše závisí na volbě antipsychotika i na dávkování

Léčba antipsychotiky bývá spojena s dysregulací vegetativního systému. Japonští vědci se proto ve dvou pracích rozhodli prozkoumat vliv konkrétních přípravků a jejich dávkování na vegetativní nervový systém u nemocných se schizofrenií.

Nová škála pro hodnocení kognitivních funkcí u schizofrenie

Schizofrenie je chronické psychiatrické onemocnění výrazně omezující běžný život pacientů. Jedním z významných příznaků může být kognitivní deficit, který úzce souvisí s psychosociálním selháváním a invalidizací pacientů. Významného zlepšení lze u některých pacientů dosáhnout pomocí kognitivní remediace. V péči o pacienty se schizofrenií je proto zásadní rozeznat ty, u kterých má tato terapie největší potenciál.Všechny novinky