Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kdy kombinační antipsychotická léčba a kdy monoterapie?

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 5.9.2016

Kdy kombinační antipsychotická léčba a kdy monoterapie?

V léčbě psychotických stavů bývá obvykle v doporučených postupech preferována monoterapie a ke kombinaci antipsychotik by mělo být přistupováno až k jako poslední možnosti. Nicméně i kombinační léčba se v praxi hojně využívá. Maďarská retrospektivně-prospektivní studie srovnávala efektivitu monoterapie versus kombinační terapie v léčbě schizofrenie a schizoafektivních poruch.

Studovaná populace

Data pro studii byla sesbírána z maďarské databáze Národního fondu zdravotního pojištění na základě výdeje antipsychotické medikace hrazené ze zdravotního pojištění. Do studie byli zahrnuti pacienti, u kterých došlo ke změně terapie. První rameno studie tvořili ti pacienti, v jejichž léčbě došlo k záměně jednoho antipsychotika za druhé (n = 5480). Ve druhém byli pacienti, jimž bylo ke stávajícímu antipsychotiku přidáno další do kombinace (n = 7901). Další léčba v obou skupinách měla trvat minimálně 60 dní − tímto kritériem bylo dosaženo vyloučení jedinců s přechodnou kombinační léčbou.

Kritéria efektivity

Hlavním kritériem efektivity bylo určení času do změny terapie (přerušení léčby) z jakýchkoliv příčin, mezi něž patří: přerušení léčby, změna antipsychotické medikace, přidání dalšího léčiva do kombinace, ukončení používání jednoho nebo obou léčiv z kombinační terapie, psychiatrická hospitalizace nebo smrt z jakýchkoliv příčin.

Dalšími výstupními kritérii byly psychiatrická hospitalizace a mortalita.

Výsledky

U druhé generace antipsychotik (v perorální i depotní formě) v podpůrné udržovací terapii se z hlediska času do přerušení léčby z jakýchkoliv příčin jevila efektivnější monoterapie. Pro čtyři nejpoužívanější antipsychotika byly mediány času do přerušení léčby následující:

léčivo monoterapie kombinační léčba
aripiprazol 192 dní 100 dní
olanzapin 222 dní 86 dní
quetiapin 176 dní 91 dní
risperidon 157 dní 93 dní

U antipsychotik první generace se výsledky liší. V případě perorálních forem nebyl v efektivitě monoterapie a kombinační léčby pozorován rozdíl. U depotních forem se ukázala být efektivnější kombinační léčba. To může být způsobeno tím, že antipsychotika první generace vykazují nižší účinnost při léčbě negativních příznaků schizofrenie, a lepší kontrola projevů onemocnění je tedy umožněna kombinační léčbou.

Závěr

Nižší riziko psychiatrické hospitalizace, nebo dokonce mortality v obou skupinách léčiv vykazovala kombinační léčba. Ta tedy může být účinnější při exacerbacích psychotických projevů, jež mohou dále vést k hospitalizaci nebo k úmrtí pacienta.

(ivh)

Zdroj: Katona L., Czobor P., Bitter I. Real-world effectiveness of antipsychotic monotherapy vs. polypharmacy in schizophrenia: to switch or to combine? A nationwide study in Hungary. Schizophr Res 2014 Jan; 152 (1): 246−254, doi: 10.1016/j.schres.2013.10.034. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba schizofrenie: monoterapie, nebo kombinace antipsychotik?

Následující článek přináší výsledky analýzy léčby antipsychotiky u pacientů hospitalizovaných se schizofrenií a schizoafektivní poruchou na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno v letech 2006–2010. Autorky uvedené práce sledovaly užití jednotlivých antipsychotik a jejich kombinací a hledaly odpověď na otázku, jaká léčba je optimální.

Vliv kombinace olanzapinu a aripiprazolu či paliperidonu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií

Narušení kognitivních funkcí postihuje řadu nemocných trpících schizofrenií. Ovlivněny bývají zejména pozornost, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce, verbální fluence, paměť a schopnost učení. To spolu s možným zpomalením psychomotorického tempa narušuje sociální fungování a pracovní či studijní výkonnost dotyčného.

Přidání aripiprazolu k olanzapinu u pacientů se schizofrenií trpících nadváhou či obezitou

Terapie olanzapinem může být spojena s klinicky významným nárůstem hmotnosti, hypertriglyceridémií, inzulínovou rezistencí a diabetem mellitem. Pacienti s nadváhou či obezitou, kteří dobře odpovídají na léčbu tímto antipsychotikem, mohou dle studie amerických autorů profitovat z kombinace olanzapinu s aripiprazolem.Všechny novinky