Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Aripiprazol v léčbě prodromálního stadia psychózy – kazuistika

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 18.4.2016

Aripiprazol v léčbě prodromálního stadia psychózy – kazuistika

Prodromy psychotických onemocnění se dostávají do popředí zájmu zejména v souvislosti s možnostmi diagnostiky a terapie časných stadií psychózy. Provedené studie prokázaly, že risperidon a olanzapin mohou být účinnými v prevenci přechodu prodromální fáze do samotné psychózy. Využití aripiprazolu v tomto stadiu onemocnění u nezletilého muže popisuje následující kazuistika.

Autoři prezentují případ 17letého studenta, u kterého došlo během posledních 15 měsíců k postupným, avšak nápadným změnám ve smyslu sociálního stažení, poruchy pozornosti a vyhýbání se slunečnímu svitu, které popisoval jako přílišné a nesnesitelné. Okolí se mu místy zdálo nereálné nebo odlišné. Pacient slyšel jednou týdně hlasy, které se objevovaly pouze po krátkou dobu (5−10 minut) a volaly jeho jméno nebo mu vyhrožovaly. Popisoval neobvyklý pocit v hlavě, který označoval pojmem „bouře v mozku“ (brainstorm). Dále zmínil jeden okamžik, kdy plakal, přestože necítil smutek. Měl pocit, že věci jsou jinak.

Poté, co došlo ke zhoršení v péči o sebe sama a podle ambulantního vyšetření nesplňoval kritéria žádné psychiatrické diagnózy, byl pacient přijat k hospitalizaci za účelem podrobnějšího vyšetření. Provedené laboratorní testy neukázaly žádnou významnější patologii, bylo vyloučeno zneužívání návykových látek. Dále bylo provedeno testování pomocí škály CAARMS (The Comprehensive Assessment of At-Risk Mental State), přičemž výsledek byl v souladu s přítomností některých psychotických příznaků, jež autoři shrnuli pod tzv. syndrom oslabených pozitivních příznaků (APSS). 

Možnosti léčby včetně potenciálních nežádoucích účinků byly diskutovány s pacientem i jeho rodinou. Vzhledem k obavám z přibývání na váze (v té době BMI 28) byl zvolen aripiprazol v iniciální dávce 15 mg denně, která byla navýšena až do denní dávky 30 mg. Pacient léky dobře toleroval, žádné nežádoucí účinky nebyly popisovány. Během 3−4 týdnů došlo k výraznému zlepšení stavu.

Uvedená kazuistika poukazuje na skutečnost, že prodromální stadium psychózy je možné spolehlivě diagnostikovat a bezpečně léčit.

(veri)

Zdroj: Bharadwaj B., Bhargavaraman R. P., Ravi P. R., Math S. B. Aripiprazole in prodromal psychosis: a case report. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2008; 10 (2): 162.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnou pomocí pro schizofreniky s metabolickým syndromem léčené olanzapinem může být změna medikace na aripiprazol

Pacienti se schizofrenií často trpí i metabolickými poruchami a navíc jsou léčeni farmaky, která u nich dále zvyšují rizika výskytu kardiovaskulárních chorob. Indická studie proto zkoumala vliv záměny olanzapinu za aripiprazol u stabilizovaných pacientů s metabolickým syndromem na jejich metabolické parametry, přičemž byla sledována i účinnost léčby schizofrenie.

Vliv aripiprazolu na kognitivní funkce − kazuistika

Pacienti se schizofrenií často trpí kognitivním postižením různého stupně, které bývá přítomné již během první epizody onemocnění a nezřídka přetrvává po odeznění akutních psychotických příznaků. Následující kazuistika popisuje zlepšení kognitivní dysfunkce u schizofrenního pacienta léčeného aripiprazolem.Všechny novinky