Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy představuje efektivní možnost s vyšší mírou tolerance

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 5.6.2016

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy představuje efektivní možnost s vyšší mírou tolerance

Bipolární porucha se řadí mezi poruchy afektivity. Jedná se o multifaktoriálně podmíněné chronické recidivující onemocnění charakterizované výraznými výkyvy nálad mezi mánií a depresí. To vede u nemocných k významným potížím v osobním životě i sociální oblasti. Léčba této poruchy je komplexní, přičemž primární je farmakoterapie. Jednou z léčebných možností je využití aripiprazolu.

Aripiprazol se řadí mezi tzv. antipsychotika 2. generace, jež dle studií oproti předchozí generaci vykazují podobný efekt, který ale nastoupí dříve. Navíc mají i lepší bezpečnostní profil (především ve vztahu k extrapyramidovým příznakům) a bývají lépe snášena.

Mechanismus účinku

Aripiprazol je parciální agonista dopaminového receptoru D2 a serotoninového receptoru 5-HT1A a naopak antagonistou receptorů 5-HT2 s odlišným profilem vazby na receptor. Tento mechanismus účinku − absence afinity k muskarinovým a histaminergním receptorům a nízká afinita k alfa-adrenergním receptorům − může mít za následek i nízkou frekvenci běžných nežádoucích účinků antipsychotik (např. extrapyramidové příznaky, tardivní dyskineze apod.).

Účinnost

Podle italské metaanalýzy (Meduri et al., 2015) byl aripiprazol účinnější než placebo, a zvažujeme-li rychlost odezvy a změnu výchozí hodnoty skóre YMRS (Young Mania Rating Scale), má aripiprazol srovnatelný efekt z hlediska zmírnění symptomů akutní mánie nebo manických či smíšených epizod bipolární poruchy.

Spolupráce pacientů při léčbě

Tatáž metaanalýza také hodnotila míru spolupráce nemocných při léčbě. Celkový počet pacientů přerušujících léčbu byl vyšší ve skupině s placebem. Počet pacientů přerušujících léčbu z důvodu výskytu nežádoucích účinků byl vyšší ve skupině s aripiprazolem, pro nedostatečnou účinnost byla léčba častěji přerušována ve skupině s placebem. V porovnání s ostatními antipsychotiky byla compliance pacientů léčených aripiprazolem obdobná. Počet ukončení léčby byl u studií zahrnutých v metaanalýze obecně vysoký − v 8 z 10 z nich jejich podíl převyšoval 20 % na každou intervenci.

Bezpečnostní profil

Mezi nejčastěji popisované nežádoucí účinky antipsychotik se řadí sedace, extrapyramidové projevy a akatizie. Jejich výskyt byl sice častější u aripiprazolu v porovnání s placebem, ale oproti lithiu, valproátu nebo jiným atypickým antipsychotikům byl nižší. Co se týče přírůstku tělesné hmotnosti, gastrointestinálních potíží, aktivačních symptomů a hyperprolaktinemie, míra jejich výskytu byla podobná placebu. Výskyt hyperprolaktinemie při užívání aripiprazolu v porovnání s jinými antipsychotiky nebyl zkoumán.

Obecně vykazoval aripiprazol při léčbě sice srovnatelnou účinnost, ale lepší toleranci oproti jiným lékům podávaným při akutní mánii. 

(ivh)

Zdroj: Meduri M., Gregoraci G., Baglivo V. et al. A meta-analysis of efficacy and safety of aripiprazole in adult and pediatric bipolar disorder in randomized controlled trials and observational studies. J Affect Disord 2016 Feb; 191: 187−208; doi: 10.1016/j.jad.2015.11.033.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití aripiprazolu v terapii bipolární afektivní poruchy − kazuistika

Aripiprazol je zástupcem antipsychotik druhé generace, který bývá díky svému duálnímu účinku na dopaminový receptorový systém označován jako dopaminový stabilizátor. O jeho využití v léčbě bipolární afektivní poruchy pojednává kazuistika z psychiatrické ambulance v Ústí nad Labem.

Využití aripiprazolu v léčbě schizofrenie − kazuistika

Aripiprazol patří mezi moderní antipsychotika druhé generace. Provedené studie prokázaly jeho spolehlivou účinnost a dobrou snášenlivost. Přínos podávání aripiprazolu při léčbě ženy dlouhodobě trpící schizofrenií nastiňuje kazuistika čerpající z praxe soukromé psychiatrické ambulance v Hranicích na Moravě.

Aripiprazol: od farmakologického profilu ke klinickému použití

Aripiprazol, antipsychotikum 3. generace, se od klasických antipsychotik (APDs) výrazně odlišuje jedinečným farmakologickým profilem a farmakodynamickými vlastnostmi. Klinické zkušenosti z posledních 5 let potvrdily jeho účinnost, bezpečnost a dobrou snášenlivost při léčbě schizofrenie a mánie u bipolární poruchy typu I.Všechny novinky