Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antipsychotika mají různý efekt na hladinu prolaktinu

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 25.4.2017

Antipsychotika mají různý efekt na hladinu prolaktinu

Hyperprolaktinémie je považována za problematický nežádoucí účinek antipsychotické léčby. Dat porovnávajících vliv na hladinu prolaktinu u jednotlivých antipsychotik je však poskrovnu. Autoři zdrojové studie vyšli z předpokladu, že druhá generace tzv. prolaktin šetřících antipsychotik má odlišný efekt na hladiny prolaktinu a ta může být rovněž ovlivněna pohlavím.

Cíl a metodika studie

Záměrem studie bylo porovnat efekt tří nejčastěji předepisovaných antipsychotik – aripiprazolu, quetiapinu a ziprasidonu – na hladinu prolaktinu v krevní plazmě během prvního roku léčby první epizody nonafektivní psychózy.

Do prospektivní randomizované otevřené studie, která probíhala od října 2005 do ledna 2011, bylo zařazeno 141 pacientů. Ti byli na začátku sledování náhodně rozděleni do skupin užívajících aripiprazol (n = 56), quetiapin (n = 36) nebo ziprasidon (n = 49). Hlavním cílem bylo zjistit rozdíly v hladině prolaktinu mezi jednotlivými antipsychotiky po 1 roce užívání.

Výsledky a závěr

Analýza výsledků ukázala, že užívání aripiprazolu u mužů je spojeno s nižším rizikem zvýšení prolaktinémie (n = 71; f = 12,645; p < 0,001). Byl prokázán mírný vliv pohlaví na hladinu prolaktinu, s malými výchylkami prolaktinémie u mužů. U žen podobné výchylky nebyly zaznamenány. U aripiprazolu bylo zjištěno nižší riziko hyperprolaktinémie (19,6 %) ve srovnání s quetiapinem (44,4 %) a ziprasidonem (32,7 %; p = 0,038). Procentuální zvýšení prolaktinu činilo 14,3 % u aripiprazolu, 36,1 % u quetiapinu a 18,4 % u ziprasidonu (x2 = 6,611; p = 0,037).

Uvedená zjištění o rozdílném vlivu jednotlivých antipsychotik na hladinu prolaktinu mohou pomoci lékařům v jejich rozhodování o výběru vhodného antipsychotika pro konkrétního pacienta.

(ask)

Zdroj: Crespo-Facorro B., Ortiz-Garcia de la Foz V., Suarez-Pinilla P. et al. Effects of aripiprazole, quetiapine and ziprasidone on plasma prolactin levels in individuals with first episode nonaffective psychosis: analysis of a randomized open-label 1year study. Schizophr Res 2017 Feb 17; pii: S0920-9964(17)30059-2, doi: 10.1016/j.schres.2017.01.046 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Neuropsychiatrické příznaky nejsou u roztroušené sklerózy ničím neobvyklým. Nejčastějším z nich je dle současných poznatků deprese, můžeme se však setkat i s psychotickými příznaky, jejichž prevalence se pohybuje mezi 2 a 3 %. Na počátku onemocnění roztroušenou sklerózou jsou tyto příznaky pozorovatelné jen vzácně. Níže prezentovaná kazuistika íránských autorů popisuje případ 29letého muže, u něhož došlo k současnému rozvoji roztroušené sklerózy a schizofrenie.

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

S poškození kognitivních funkcí se setkáváme u většiny pacientů se schizofrenií. Přehledový článek z roku 2016 se zabývá významem kognitivního deficitu u schizofreniků a možnostmi jeho farmakologického ovlivnění. Publikované studie naznačují, že aripiprazol má díky svému jedinečnému farmakodynamickému profilu silný potenciál pro regenerační kognitivní léčbu.

Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Atypická antipsychotika aripiprazol a risperidon se osvědčily se v terapii symptomů spojených s poruchou autistického spektra (PAS), zejména pak zvýšené iritability. Následující článek přináší přehled výsledků studií zkoumajících účinnost aripiprazolu v léčbě pacientů s PAS.Všechny novinky