Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Schizofrenie a antipsychotika

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacienta s farmakorezistentním typem schizofrenie, u kterého selhává kombinace antipsychotik zahrnující klozapin, je náročná. V dosud provedených studiích jsou zmíněny některé další možnosti léčby. Jednu z nich představuje i kombinace antipsychotik společně s elektrokonvulzivní terapií, jak ukazuje i následující kazuistika.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Kognitivní funkce schizofreniků ovlivňuje řada faktorů. Faktory působící v průběhu monoterapie aripiprazolem se snažili odhalit japonští výzkumníci prostřednictvím sledování biologických markerů, klinických dat a psychiatrických symptomů.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Míra ovlivnění vegetativního nervového systému u nemocných se schizofrenií nejspíše závisí na volbě antipsychotika i na dávkování

Míra ovlivnění vegetativního nervového systému u nemocných se schizofrenií nejspíše závisí na volbě antipsychotika i na dávkování

Léčba antipsychotiky bývá spojena s dysregulací vegetativního systému. Japonští vědci se proto ve dvou pracích rozhodli prozkoumat vliv konkrétních přípravků a jejich dávkování na vegetativní nervový systém u nemocných se schizofrenií.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Nová škála pro hodnocení kognitivních funkcí u schizofrenie

Nová škála pro hodnocení kognitivních funkcí u schizofrenie

Schizofrenie je chronické psychiatrické onemocnění výrazně omezující běžný život pacientů. Jedním z významných příznaků může být kognitivní deficit, který úzce souvisí s psychosociálním selháváním a invalidizací pacientů. Významného zlepšení lze u některých pacientů dosáhnout pomocí kognitivní remediace. V péči o pacienty se schizofrenií je proto zásadní rozeznat ty, u kterých má tato terapie největší potenciál.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie a schizoafektivních poruch. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum. Výhody náhlého a postupného převodu zkoumala recentně publikovaná metaanalýza.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Monoterapie versus kombinace antipsychotik při léčbě schizofrenie – metaanalýza

Monoterapie versus kombinace antipsychotik při léčbě schizofrenie – metaanalýza

Antipsychotická polyfarmakoterapie při léčbě schizofrenie je často diskutovaná, přesto je její využití v klinické praxi běžné. Důkazy pro účinnost a bezpečnost použití kombinované léčby (tj. přidání druhého antipsychotika při farmakorezistentní schizofrenii) jsou dosud nejisté.   celý článek
Specializace: psychiatrie