Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Schizofrenie a antipsychotika

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie a schizoafektivních poruch. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum. Výhody náhlého a postupného převodu zkoumala recentně publikovaná metaanalýza.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Monoterapie versus kombinace antipsychotik při léčbě schizofrenie – metaanalýza

Monoterapie versus kombinace antipsychotik při léčbě schizofrenie – metaanalýza

Antipsychotická polyfarmakoterapie při léčbě schizofrenie je často diskutovaná, přesto je její využití v klinické praxi běžné. Důkazy pro účinnost a bezpečnost použití kombinované léčby (tj. přidání druhého antipsychotika při farmakorezistentní schizofrenii) jsou dosud nejisté.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Aripiprazol je vzhledem ke svému bezpečnostnímu profilu výhodnou metodou léčby u seniorů

Aripiprazol je vzhledem ke svému bezpečnostnímu profilu výhodnou metodou léčby u seniorů

Aripiprazol je parciálním agonistou dopaminových a serotoninových receptorů, působí jako jejich stabilizátor. Jeho podávání je v klinické praxi spojeno s nižším výskytem nežádoucích účinků v porovnání s jinými antipsychotiky. Je proto výhodnou volbou v léčbě psychóz, agitovanosti a agresivity u seniorů.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Antipsychotika mají různý efekt na hladinu prolaktinu

Antipsychotika mají různý efekt na hladinu prolaktinu

Hyperprolaktinémie je považována za problematický nežádoucí účinek antipsychotické léčby. Dat porovnávajících vliv na hladinu prolaktinu u jednotlivých antipsychotik je však poskrovnu. Autoři zdrojové studie vyšli z předpokladu, že druhá generace tzv. prolaktin šetřících antipsychotik má odlišný efekt na hladiny prolaktinu a ta může být rovněž ovlivněna pohlavím.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Neuropsychiatrické příznaky nejsou u roztroušené sklerózy ničím neobvyklým. Nejčastějším z nich je dle současných poznatků deprese, můžeme se však setkat i s psychotickými příznaky, jejichž prevalence se pohybuje mezi 2 a 3 %. Na počátku onemocnění roztroušenou sklerózou jsou tyto příznaky pozorovatelné jen vzácně. Níže prezentovaná kazuistika íránských autorů popisuje případ 29letého muže, u něhož došlo k současnému rozvoji roztroušené sklerózy a schizofrenie.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

S poškození kognitivních funkcí se setkáváme u většiny pacientů se schizofrenií. Přehledový článek z roku 2016 se zabývá významem kognitivního deficitu u schizofreniků a možnostmi jeho farmakologického ovlivnění. Publikované studie naznačují, že aripiprazol má díky svému jedinečnému farmakodynamickému profilu silný potenciál pro regenerační kognitivní léčbu.   celý článek
Specializace: psychiatrie