Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Schizofrenie a antipsychotika

Perorální aripiprazol v udržovací léčbě schizofrenie adolescentů

Perorální aripiprazol v udržovací léčbě schizofrenie adolescentů

Autoři recentně publikované práce si dali za cíl vyhodnotit účinnost, bezpečnost a snášenlivost parciálního agonisty D2 receptorů aripiprazolu v udržovací léčbě adolescentních pacientů se schizofrenií.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Nahrazení části antipsychotické léčby aripiprazolem vede u pacientů se schizofrenií ke snížení prolaktinémie

Nahrazení části antipsychotické léčby aripiprazolem vede u pacientů se schizofrenií ke snížení prolaktinémie

Hyperprolaktinémie je poměrně častým nežádoucím účinkem antipsychotické léčby. Výrazněji se vyskytuje při léčbě antipsychotiky 1. generace. V případě aripiprazolu je tento efekt méně významný, a je proto výhodnou alternativou u nemocných léčených antipsychotiky s výskytem hyperprolaktinémie. Japonská studie se zabývala efektem nahrazení části antipsychotické léčby u nemocných s dlouhodobou anamnézou schizofrenie.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Možnosti využití aripiprazolu v léčbě hraniční poruchy osobnosti

Možnosti využití aripiprazolu v léčbě hraniční poruchy osobnosti

Kanadský úřad pro léky a zdravotnické technologie (CADTH) vydal dokument, který na základě dostupné literatury shrnuje poznatky o klinické účinnosti a bezpečnostním profilu aripiprazolu při léčbě hraniční poruchy osobnosti (BPD – borderline personality disorder).   celý článek
Specializace: psychiatrie
Vliv dávek antipsychotik na kognitivní funkce

Vliv dávek antipsychotik na kognitivní funkce

Výsledky řady proběhlých studií naznačují riziko zhoršení kognitivních funkcí spojené s vysokou dávkou antipsychotik. U aripiprazolu se ovšem tato spojitost − na rozdíl od jiných zkoumaných atypických antipsychotik − v níže prezentované studii japonských autorů neprokázala.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacientky s farmakorezistentním typem schizofrenie pomocí kombinace antipsychotik a elektrokonvulzivní terapie – kazuistika

Léčba pacienta s farmakorezistentním typem schizofrenie, u kterého selhává kombinace antipsychotik zahrnující klozapin, je náročná. V dosud provedených studiích jsou zmíněny některé další možnosti léčby. Jednu z nich představuje i kombinace antipsychotik společně s elektrokonvulzivní terapií, jak ukazuje i následující kazuistika.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Predikce účinku aripiprazolu na kognitivní funkce schizofreniků pomocí krevních markerů

Kognitivní funkce schizofreniků ovlivňuje řada faktorů. Faktory působící v průběhu monoterapie aripiprazolem se snažili odhalit japonští výzkumníci prostřednictvím sledování biologických markerů, klinických dat a psychiatrických symptomů.   celý článek
Specializace: psychiatrie