Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Schizofrenie a antipsychotika

Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Neuropsychiatrické příznaky nejsou u roztroušené sklerózy ničím neobvyklým. Nejčastějším z nich je dle současných poznatků deprese, můžeme se však setkat i s psychotickými příznaky, jejichž prevalence se pohybuje mezi 2 a 3 %. Na počátku onemocnění roztroušenou sklerózou jsou tyto příznaky pozorovatelné jen vzácně. Níže prezentovaná kazuistika íránských autorů popisuje případ 29letého muže, u něhož došlo k současnému rozvoji roztroušené sklerózy a schizofrenie.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

Možnosti ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenie aripiprazolem

S poškození kognitivních funkcí se setkáváme u většiny pacientů se schizofrenií. Přehledový článek z roku 2016 se zabývá významem kognitivního deficitu u schizofreniků a možnostmi jeho farmakologického ovlivnění. Publikované studie naznačují, že aripiprazol má díky svému jedinečnému farmakodynamickému profilu silný potenciál pro regenerační kognitivní léčbu.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Atypická antipsychotika aripiprazol a risperidon se osvědčily se v terapii symptomů spojených s poruchou autistického spektra (PAS), zejména pak zvýšené iritability. Následující článek přináší přehled výsledků studií zkoumajících účinnost aripiprazolu v léčbě pacientů s PAS.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Case management a efektivita udržovací léčby schizofrenie v reálném životě

Case management a efektivita udržovací léčby schizofrenie v reálném životě

Recentně publikovaná práce v Journal of Clinical Psychiatry poukázala na důležitost koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb v péči o nemocné po první atace schizofrenie.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum, navýšení stejného antipsychotika do supramaximálních dávek, kombinace více antipsychotik či převod na klozapin. Otázkou výhodnosti augmentace versus převodu z jednoho preparátu na druhý v případě olanzapinu a risperidonu se zabývala japonská studie publikovaná v roce 2014.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Terapie jedním antipsychotikem je v léčbě schizofrenie ideální možností. Kolem 40 % nemocných má však příznaky, které jsou k monoterapii rezistentní. V případě, že nemůže být u těchto farmakorezistentních jedinců užit klozapin, je namístě zvážit vhodnou kombinaci jiných dvou či více antipsychotik. Olanzapin představuje antipsychotikum, které je díky receptorovému profilu podobnému klozapinu často nasazováno právě v kombinacích.   celý článek
Specializace: psychiatrie