Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti kombinace kandesartanu a amlodipinu v terapii esenciální hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 9.11.2015

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti kombinace kandesartanu a amlodipinu v terapii esenciální hypertenze

Podle odhadů nedochází u více než 50 % pacientů s hypertenzí k optimální korekci tlaku krve. K dosažení optimální hodnoty tlaku krve tak bývá zapotřebí kombinovaná farmakoterapie. Výzkum provedený japonskými lékaři se soustředí na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinační terapie hypertenze pomocí kandesartanu a amlodipinu.

Úvod

Předchozí studie poukazují na skutečnost, že alespoň 75 % pacientů vyžaduje kombinační farmakoterapii k optimálnímu snížení hladiny tlaku krve. Guidelines pro terapii hypertenze doporučují při užívání kombinační terapie nasazení léků s různým mechanismem účinku. Mezi v současnosti preferovanou kombinační farmakoterapii patří blokátory receptoru angiotenzinu II spolu s blokátory kalciového kanálu. Hojně využívanou kombinací jsou konkrétně kandesartan s amlodipinem. Cílem studie japonských lékařů tak bylo ověření hypotézy, zda kombinační terapie 8 mg kandesartanu a 5 mg amlodipinu vykazuje vyšší efekt v terapii hypertenze než monoterapie stejnou dávkou těchto léků. Studie dále ověřovala, zda kombinace 4 mg kandesartanu a 2,5 mg amlodipinu vykazuje vyšší efekt v terapii hypertenze oproti podávání placeba.

Metody studie

Randomizovaná multicentrická dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami sledovala japonské pacienty s mírnou až střední formou esenciální hypertenze. Pacientům bylo nejprve po dobu 4 týdnů podáváno placebo a poté byli náhodně rozděleni do několika skupin. Výzkumu se zúčastnilo celkem 548 pacientů, z nichž bylo 444 po úvodní terapii placebem randomizováno. Pacienti podstoupili kombinovanou terapii 8 mg / 5 mg kandesartanu a 8 mg / 2,5 mg amlodipinu. Další dvě skupiny podstoupily monoterapii 8 mg kandesartanu a 5 mg amlodipinu. Poslední skupina dostávala po celou dobu výzkumu placebo. Terapie probíhala po dobu 12 týdnů.

Výsledky studie

Průměrný věk 272 zúčastněných mužů a 172 žen činil 56,9 roku a průměrná hodnota tlaku krve na počátku studie byla 153,4/95,7 mm Hg. Antihypertenzní účinek kombinované terapie 8 mg kandesartanu a 5 mg amlodipinu (−27,4/−16,3 mm Hg) byl signifikantně vyšší než v případě monoterapie 8 mg kandesartanu (−13,9/−7,8 mm Hg) nebo 5 mg amlodipinu (−19,9/−11,2 mm Hg). Výskyt závažných nežádoucích účinků kombinační terapie se nijak výrazně nelišil od monoterapie či terapie placebem.

Závěr

Studie provedená japonskými lékaři ukázala, že kombinační terapie kandesartanem a amlodipinem dosahuje signifikantně lepšího antihypertenzního účinku oproti monoterapii nebo terapii placebem. Kombinační terapie je navíc velmi dobře snášena a výskyt nežádoucích účinků je srovnatelný s monoterapií a terapií placebem.

(holi)

Zdroj: Rakugi H. et al. Evaluation of the efficacy and tolerability of combination therapy with candesartan cilexetil and amlodipine besilate compared with candesartan cilexetil monotherapy and amlodipine besilate monotherapy in Japanese patients with mild-to-moderate essential hypertension: a multicenter, 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Clin Ther 2012 Apr; 34 (4): 838–848; doi: 10.1016/j.clinthera.2012.02.015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Když monoterapie nestačí

Léčba hypertenze je stále trvající klinickou výzvou. Kromě modifikací životního stylu se nabízí především farmakoterapie. Cílová hodnota krevního tlaku je potom 140/90 mm Hg, u rizikových pacientů, především diabetiků a nemocných s chronickým onemocněním ledvin, potom 130/80 mm Hg. Dosáhnout se jí daří u asi 45 % českých nemocných.

Nová fixní kombinace antihypertenziv – kandesartan + amlodipin

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Klíčem ke kontrole hypertenze je kombinovat

Hypertenze patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulární morbidity a mortality. Ačkoliv se Česká republika řadí mezi evropskou špičku jejího managementu, krevní tlak má dlouhodobě pod kontrolou jen asi polovina hypertoniků užívajících farmakologickou léčbu. Jedním ze způsobů, jak zlepšit léčbu vysokého krevního tlaku, je včas rozpoznat vhodný okamžik pro přidání další látky do kombinace, ideálně ve fixní lékové formě.Všechny novinky