Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 3.10.2017

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) jsou vysoce účinnými antihypertenzivy, jež jsou dobře tolerována. Přehledová práce amerických autorů se zaměřila především na důkazy podporující užívání sartanů při léčbě hypertenzních pacientů s komorbiditami i bez nich.

Účinnost a indikace sartanů

Během uplynulých 20 let preklinické experimenty i klinické studie doložily, že sartany, ať už v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými léčivy, snižují krevní tlak (TK), výskyt infarktu myokardu (IM), iktu a progresi poškození ledvin a pozitivně ovlivňují další markery kardiovaskulárních (KV) příhod, jako jsou hypertrofie levé komory (HLK) a proteinurie, a to nezávisle na jejich účinku na TK. Sartany jsou účinné v monoterapii při léčbě systolicko-diastolické hypertenze, izolované systolické hypertenze a u hypertoniků, kteří jsou starší nebo trpí diabetem a/nebo metabolickým syndromem.  

Farmakologické účinky unikátní pro specifické sartany

Telmisartan má v terapeuticky dosažitelných dávkách příznivý účinek na metabolismus glukózy v experimentálních zvířecích modelech i v klinických studiích. Tento účinek je zprostředkován aktivací receptorů PPAR-γ (receptor gamma aktivovaný peroxisomovým proliferátorem) a je nezávislý na blokádě RAAS (renin-angiotenzin-aldosteronového systému). Telmisartan také in vitro inhibuje proliferaci KV buněk. Telmisartan i losartan mají antiagregační účinek. Losartan také snižuje plazmatickou koncentraci kyseliny močové, která je spojena s progresí renálního onemocnění a zvýšeným KV rizikem.

Bezpečnostní profil

Léková skupina sartanů je charakteristická vynikající snášenlivostí v klinické praxi a ve studiích potom mnohdy srovnatelnou s placebem. Ačkoli posturální závratě byly v klinických studiích častěji zaznamenány u nemocných užívajících sartany než u pacientů užívajících placebo, reálný výskyt tohoto nežádoucího účinku je nízký. Výskyt kašle souvisejícího se sartany je srovnatelný s placebem a je mnohem méně častý než u pacientů užívajících inhibitory ACE (ACEI). Podobně výskyt angioedému je nižší u sartanů než u ACEI. Hyperkalémie se může objevit u pacientů s poruchou renálních funkcí, obvykle však nevyžaduje přerušení léčby.

Praktická doporučení

Následující poznatky vycházejí z výsledků rozsáhlých randomizovaných klinických studií:

  • Sartany mají vynikající snášenlivost a adherenci k léčbě (podávají se 1× denně).
  • Léčba sartany je klinicky významným přínosem u nemocných s diabetickou nefropatií, chronickým srdečním selháním nebo srdečním selháním po IM a u hypertoniků s HLK.
  • Léčba sartany je obecně přínosná také u pacientů s vysokým KV rizikem.
  • Při léčbě hypertenze mohou být sartany použity jako léky 1. volby nebo mohou být přidány v pozdějších fázích terapie.
  • Sartany jsou velmi dobře účinné v kombinaci s thiazidovými diuretiky nebo blokátory kalciového kanálu (BKK) a k dispozici je také několik přípravků v podobě fixní kombinace.
  • Kombinace sartanů s thiazidovými diuretiky je podobně jako kombinace jiných blokátorů RAAS výhodnější z hlediska bezpečnosti než použití těchto diuretik v monoterapii. 

(rej)

Zdroj: Taylor A. A., Siragy H., Nesbitt S. Angiotensin receptor bockers: pharmacology, efficacy and safety. J Clin Hypertens (Greenwich) 2011; 13: 677−686, doi: 10.1111/j.1751-7176.2011.00518.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

Studie OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan) prokázala, že blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) mají podobný účinek jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).

Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Většina guidelines pro léčbu hypertenze doporučuje léčbu diuretiky, blokátory kalciových kanálů, blokátory angiotenzinových receptorů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Mezi jednotlivými lékovými skupinami v této indikaci však existují významné rozdíly, které ovlivňují jejich nasazení a vhodnost pro konkrétního pacienta.

Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

Cílem studie ze Spojených států amerických bylo srovnat vliv inhibitorů ACE a sartanů na redukci kardiovaskulární morbidity a mortality hypertenzních pacientů v dialyzačním programu.Všechny novinky