Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 3.10.2017

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) jsou vysoce účinnými antihypertenzivy, jež jsou dobře tolerována. Přehledová práce amerických autorů se zaměřila především na důkazy podporující užívání sartanů při léčbě hypertenzních pacientů s komorbiditami i bez nich.

Účinnost a indikace sartanů

Během uplynulých 20 let preklinické experimenty i klinické studie doložily, že sartany, ať už v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými léčivy, snižují krevní tlak (TK), výskyt infarktu myokardu (IM), iktu a progresi poškození ledvin a pozitivně ovlivňují další markery kardiovaskulárních (KV) příhod, jako jsou hypertrofie levé komory (HLK) a proteinurie, a to nezávisle na jejich účinku na TK. Sartany jsou účinné v monoterapii při léčbě systolicko-diastolické hypertenze, izolované systolické hypertenze a u hypertoniků, kteří jsou starší nebo trpí diabetem a/nebo metabolickým syndromem.  

Farmakologické účinky unikátní pro specifické sartany

Telmisartan má v terapeuticky dosažitelných dávkách příznivý účinek na metabolismus glukózy v experimentálních zvířecích modelech i v klinických studiích. Tento účinek je zprostředkován aktivací receptorů PPAR-γ (receptor gamma aktivovaný peroxisomovým proliferátorem) a je nezávislý na blokádě RAAS (renin-angiotenzin-aldosteronového systému). Telmisartan také in vitro inhibuje proliferaci KV buněk. Telmisartan i losartan mají antiagregační účinek. Losartan také snižuje plazmatickou koncentraci kyseliny močové, která je spojena s progresí renálního onemocnění a zvýšeným KV rizikem.

Bezpečnostní profil

Léková skupina sartanů je charakteristická vynikající snášenlivostí v klinické praxi a ve studiích potom mnohdy srovnatelnou s placebem. Ačkoli posturální závratě byly v klinických studiích častěji zaznamenány u nemocných užívajících sartany než u pacientů užívajících placebo, reálný výskyt tohoto nežádoucího účinku je nízký. Výskyt kašle souvisejícího se sartany je srovnatelný s placebem a je mnohem méně častý než u pacientů užívajících inhibitory ACE (ACEI). Podobně výskyt angioedému je nižší u sartanů než u ACEI. Hyperkalémie se může objevit u pacientů s poruchou renálních funkcí, obvykle však nevyžaduje přerušení léčby.

Praktická doporučení

Následující poznatky vycházejí z výsledků rozsáhlých randomizovaných klinických studií:

  • Sartany mají vynikající snášenlivost a adherenci k léčbě (podávají se 1× denně).
  • Léčba sartany je klinicky významným přínosem u nemocných s diabetickou nefropatií, chronickým srdečním selháním nebo srdečním selháním po IM a u hypertoniků s HLK.
  • Léčba sartany je obecně přínosná také u pacientů s vysokým KV rizikem.
  • Při léčbě hypertenze mohou být sartany použity jako léky 1. volby nebo mohou být přidány v pozdějších fázích terapie.
  • Sartany jsou velmi dobře účinné v kombinaci s thiazidovými diuretiky nebo blokátory kalciového kanálu (BKK) a k dispozici je také několik přípravků v podobě fixní kombinace.
  • Kombinace sartanů s thiazidovými diuretiky je podobně jako kombinace jiných blokátorů RAAS výhodnější z hlediska bezpečnosti než použití těchto diuretik v monoterapii. 

(rej)

Zdroj: Taylor A. A., Siragy H., Nesbitt S. Angiotensin receptor bockers: pharmacology, efficacy and safety. J Clin Hypertens (Greenwich) 2011; 13: 677−686, doi: 10.1111/j.1751-7176.2011.00518.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ivabradin snižuje riziko opakovaných hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání

Vlivu ivabradinu, látky způsobující čistě snížení srdeční frekvence, na množství hospitalizací pacientů s chronickým systolickým srdečním selháním se věnovala studie SHIFT.

Ivabradin – unikátní lék v léčbě srdečního selhání a anginy pectoris

Řada klinických studií potvrzuje, že ivabradin výrazně zlepšuje kvalitu života u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, mj. zlepšuje klinické výsledky u srdečního selhání, průběh nemoci, vykazuje kardioprotektivní účinky a snižuje počet opakovaných hospitalizací. 

Pozitivní efekt ivabradinu v terapii srdečního selhávání

Vysoká tepová frekvence představuje pro pacienty se srdečním selháním významný rizikový faktor, který zvyšuje morbiditu i mortalitu. V terapii je indikované použití beta-blokátorů, které snižují tepovou frekvenci. Jejich nežádoucím efektem je však negativně inotropní vliv na srdeční svalovinu a snížení krevního tlaku. Následující článek shrnuje informace o ivabradinu, který je v terapii srdečního selhání výhodný hlavně z důvodu absence zmíněného negativně inotropního vlivu na srdeční svalovinu.Všechny novinky