Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost kombinace kandesartanu a amlodipinu u hypertenzních jedinců s ischemickou chorobou srdeční

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 13.11.2015

Účinnost kombinace kandesartanu a amlodipinu u hypertenzních jedinců s ischemickou chorobou srdeční

Účinky a přínos kombinované farmakoterapie blokátory receptoru angiotenzinu II a dihydropyridinovými blokátory kalciového kanálu ve vztahu k rozvoji kardiovaskulárních chorob zůstávají nejasné. Výsledky studie publikované v roce 2013 však ukazují příznivý efekt kombinace kandesartanu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Úvod

Prevalence hypertenze je velmi vysoká a neustále narůstá. V současné době se na celém světě pohybuje podle odhadů asi miliarda nemocných. V roce 2000 trpělo hypertenzí přibližně 26,4 % dospělé populace. Podle odhadů se v roce 2025 podíl zvýší na 29,2 %. Hypertenze je přitom významným rizikovým faktorem v rozvoji kardiovaskulárních chorob.

Navzdory poměrně vysoké rozmanitosti léčebných přístupů zůstává velká část případů nedostatečně sledována a léčena. Souhrn předchozích studií poukazuje na skutečnost, že alespoň 75 % pacientů vyžaduje kombinační farmakoterapii k optimálnímu snížení hladiny tlaku krve. Cílem subanalýzy studie HIJ-CREATE bylo porovnat výskyt závažných kardiovaskulárních příhod (major adverse cardiac events – MACE) ve skupině pacientů léčených kombinací kandesartanu a amlodipinu v porovnání s pacienty léčenými kandesartanem a jiným blokátorem kalciového kanálu.

Metody studie

Studie HIJ-CREATE byla multicentrická, prospektivní, randomizovaná, placebem kontrolovaná a porovnávala účinky kandesartanu a antihypertenziva z jiné lékové skupiny na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u 2049 pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Ve skupině léčené kandesartanem podstoupilo celkem 335 pacientů současně terapii dihydropyridinovým blokátorem kalciového kanálu. U 170 pacientů se jednalo o amlodipin a u 165 pacientů o jinou účinnou látku z příslušné skupiny. Subanalýza následně porovnávala dlouhodobý efekt terapie mezi těmito skupinami.

Výsledky studie

Medián sledování činil 3,9 roku. Na počátku terapie bylo ve skupině léčené kandesartanem a amlodipinem dosaženo nižší hladiny systolického tlaku oproti druhé skupině (135 ± 17 mmHg vs. 139 ± 19 mmHg; p = 0,046). Po 6 a 48 měsících terapie však nebyly zaznamenány žádné signifikantní rozdíly v hladině systolického tlaku krve mezi rozdílnými léčebnými režimy. Kombinovaná farmakoterapie kandesartanem a amlodipinem však snížila výskyt závažných kardiovaskulárních příhod o 38 % oproti skupině léčené kandesartanem a jiným blokátorem kalciového kanálu (HR = 0,62; 95% CI 0,41–0,92; p = 0,025). Závažné kardiovaskulární příhody se objevily u 37 pacientů léčených kandesartanem a amlodipinem (21,8 %) a u 52 pacientů podstupujících terapii kandesartanem a jiným dihydropyridinovým blokátorem kalciového kanálu (31,5 %).

Závěr

Výsledky studie naznačují, že kombinace kandesartanu a amlodipinu představuje efektivnější přístup při snižování rizika rozvoje závažných kardiovaskulárních příhod u jedinců s ICHS oproti terapii kandesartanem a jiným blokátorem kalciového kanálu.

(holi)

Zdroj: Koyanagi R. et al. Efficacy of the combination of amlodipine and candesartan in hypertensive patients with coronary artery disease: a subanalysis of the HIJ-CREATE study. J Cardiol 2013 Oct; 62 (4): 217–223, doi: 10.1016/j.jjcc.2013.04.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti kombinace kandesartanu a amlodipinu v terapii esenciální hypertenze

Podle odhadů nedochází u více než 50 % pacientů s hypertenzí k optimální korekci tlaku krve. K dosažení optimální hodnoty tlaku krve tak bývá zapotřebí kombinovaná farmakoterapie. Výzkum provedený japonskými lékaři se soustředí na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinační terapie hypertenze pomocí kandesartanu a amlodipinu.

Telmisartan by mohl přispět k léčbě aterosklerózy

Antagonisté receptoru pro angiotenzin II (AT1), sartany, se již zařadily mezi široce používané léky v klinické praxi. Osvědčily se především v léčbě hypertenze, neboť redukují sekreci vazopresinů a produkci a uvolňování aldosteronu. Podle recentnější evidence však sartany mají pozitivní kardiovaskulární účinek nezávislý na redukci hypertenze. Protektivní působení telmisartanu proti ateroskleróze ukázala například práce uveřejněná letos v časopisu Molecular Biology Reports.

Když monoterapie nestačí

Léčba hypertenze je stále trvající klinickou výzvou. Kromě modifikací životního stylu se nabízí především farmakoterapie. Cílová hodnota krevního tlaku je potom 140/90 mm Hg, u rizikových pacientů, především diabetiků a nemocných s chronickým onemocněním ledvin, potom 130/80 mm Hg. Dosáhnout se jí daří u asi 45 % českých nemocných.Všechny novinky