Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Telmisartan by mohl přispět k léčbě aterosklerózy

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 9.11.2015

Telmisartan by mohl přispět k léčbě aterosklerózy

Antagonisté receptoru pro angiotenzin II (AT1), sartany, se již zařadily mezi široce používané léky v klinické praxi. Osvědčily se především v léčbě hypertenze, neboť redukují sekreci vazopresinů a produkci a uvolňování aldosteronu. Podle recentnější evidence však sartany mají pozitivní kardiovaskulární účinek nezávislý na redukci hypertenze. Protektivní působení telmisartanu proti ateroskleróze ukázala například práce uveřejněná letos v časopisu Molecular Biology Reports.

Telmisartan je, na rozdíl od ostatních inhibitorů AT1, také parciálním aktivátorem receptoru PPARγ. Právě tento receptor je spojený s regulací metabolismu lipidů. Posílení jeho signalizace vede k omezení nárůstu hmotnosti a k posílení protektivních kardiovaskulárních mechanismů, včetně oslabení aterosklerotických procesů. Ateroskleróza je totiž spojena se vznikem takzvaných pěnových buněk, tedy patologicky změněných makrofágů obsahujících lipidové inkluze.

Již z předchozí literatury je zřejmé, že telmisartan rozvoj aterosklerózy potlačuje. Mechanismus tohoto efektu však dosud není plně popsán; jedna z hypotéz hovoří o posílení signalizace PPARγ v buňkách hladké svaloviny cév, což vede k omezení vzniku pěnových buněk.

V rámci výše zmíněné studie byla použita tkáň cévní hladké svaloviny izolovaná z hrudní aorty myších samců. Ta byla následně inkubována v roztoku oxidovaného LDL (oxLDL) po dobu 24 hodin tak, aby se vytvořily pěnové buňky. Pomocí Western blotu byla stanovena exprese řady receptorů včetně LC3, beclinu-1, PPARγ, AMPK, p-AMPK, mTOR a p-mTOR, histopatologicky byla hodnocena akumulace lipidů včetně měření celkového intracelulárního cholesterolu.

Ukázalo se, že přidání telmisartanu do média indukovalo signální dráhu PPARγ–AMPK–mTOR a vedlo, přes indukci autofágie v buňkách hladké svaloviny, ke snížení akumulace lipidů v patologických makrofázích. Tento efekt byl závislý na koncentraci léčiva. Dlouhodobá farmakologická aktivace autofágie induktorem osy PPARγ telmisartanem by tak v budoucnu mohla být účinnou strategií při redukci aterosklerotického poškození. Tato hypotéza však musí být ještě potvrzena in vivo.

(ond)

Zdroj: Li B. H., Liao S. Q., Yin Y. W. et al. Telmisartan-induced PPARγ activity attenuates lipid accumulation in VSMCs via induction of autophagy. Mol Biol Rep 2015 Jan; 42 (1): 179–186; doi: 10.1007/s11033-014-3757-6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Když monoterapie nestačí

Léčba hypertenze je stále trvající klinickou výzvou. Kromě modifikací životního stylu se nabízí především farmakoterapie. Cílová hodnota krevního tlaku je potom 140/90 mm Hg, u rizikových pacientů, především diabetiků a nemocných s chronickým onemocněním ledvin, potom 130/80 mm Hg. Dosáhnout se jí daří u asi 45 % českých nemocných.

Nová fixní kombinace antihypertenziv – kandesartan + amlodipin

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Klíčem ke kontrole hypertenze je kombinovat

Hypertenze patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulární morbidity a mortality. Ačkoliv se Česká republika řadí mezi evropskou špičku jejího managementu, krevní tlak má dlouhodobě pod kontrolou jen asi polovina hypertoniků užívajících farmakologickou léčbu. Jedním ze způsobů, jak zlepšit léčbu vysokého krevního tlaku, je včas rozpoznat vhodný okamžik pro přidání další látky do kombinace, ideálně ve fixní lékové formě.Všechny novinky