Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sartany jako účinný pomocník v prevenci i terapii diabetické nefropatie a proteinurie

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 1.2.2018

Sartany jako účinný pomocník v prevenci i terapii diabetické nefropatie a proteinurie

Diabetická nefropatie (DNP) je chronická komplikace diabetu mellitu (DM), která se projevuje hlavně poruchou funkce ledvin, mikroalbuminurií, proteinurií a hypertenzí. V její patogenezi hraje roli zvýšená aktivita renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS), proto se sartany neboli antagonisté receptorů AT1 pro angiotenzin II jeví jako slibný terapeutický přístup u diabetiků, jak ukazuje i předložený stručný přehled výsledků klinických studií.

Úvod

Významným produktem aktivace RAAS je angiotenzin II, jehož nežádoucí působení spočívá v podpoře vazokonstrikce, zánětlivé reakce, trombózy a oxidace a také ve zvýšení sekrece aldosteronu. Sartany působí jako antagonisté na receptorech AT1, a mají tak příznivý vliv z hlediska prevence vývoje DNP. Pozitivní vliv sartanů na diabetickou nefropatii byl mimo jiné sledován v následujících třech studiích.

Studie RENAAL

Studie RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan) hodnotila účinek losartanu ve skupině 1513 pacientů s DNP. Po dobu 3,4 roku dostávala jedna skupina pacientů losartan a druhá konvenční antihypertenzní terapii. Losartan snížil výskyt konečného stadia selhání ledvin o 28 % (p < 0,02), dále snížil výskyt zdvojení sérové hladiny kreatininu o 25 % (p < 0,006) a signifikantně snížil proteinurii. Tato terapie nevedla k nárůstu rizika úmrtí a kardiovaskulárního onemocnění.

Studie IDNT

Studie IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) sledovala vliv irbesartanu a amlodipinu na progresi DNP u 1715 pacientů. Průměrná doba trvání terapie činila 2,6 roku. Jedna skupina pacientů byla léčena irbesartanem, druhá amlodipinem a třetí konvenční antihypertenzní terapií. Irbesartan snížil výskyt zdvojení sérové hladiny kreatininu o 33 % (p < 0,003) a nesignifikantně i výskyt konečného stadia selhání ledvin o 23 % (p < 0,07).

Obě uvedené studie tak prokázaly, že losartan a irbesartan mají specifické renoprotektivní účinky nezávisející na antihypertenzním účinku.

Studie IRMA 2

Studie IRMA 2 (Irbesartan Microalbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2 Diabetes) zahrnula 520 pacientů s hypertenzí a DM 2. typu a trvala 2 roky. Nemocní měli mikroalbuminurii a normální renální funkce. Jedna skupina byla léčena irbesartanem, druhá konvenční antihypertenzní terapií. U skupiny užívající irbesartan byl zaznamenán nižší poměr rizik (RR) rozvoje nefropatie o 39 % oproti konvenční terapii (p < 0,001). Irbesartan má tedy specifický antiproteinurický účinek.

Závěr

Prezentované studie prokázaly, že sartany zpomalují progresi diabetické nefropatie (RENAAL a IDNT) nebo rozvoj proteinurie (IRMA) u pacientů s diabetem 2. typu. Sartany tedy mohou hrát důležitou roli v terapii DNP.

(jtr)

Zdroj: Sonkodi S., Mogyorósi A. Treatment of diabetic nephropathy with angiotensin II blockers. Nephrol Dial Transplant 2003; 18 (Suppl. 5): v21–v23, doi: 10.1093/ndt/gfg1037.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dávkování léčiv ovlivňujících systém renin–angiotenzin u pacientů se srdečním selháním

Z klinických studií vyplývá, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátory angiotenzinového receptoru (ARBs) snižují mortalitu a morbiditu u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF). Až 80 % pacientů však dostává nižší než doporučené dávky těchto léčiv, neboť se předpokládá, že nižší dávky by mohly být stejně účinné, ale lépe tolerované. Američtí autoři se ve své metaanalýze zaměřili na vliv dávkování ACEI a ARBs na mortalitu a vysazení léčby u této skupiny pacientů.

Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

Prevalence hypertenze se u dětí zvyšuje téměř souběžně s nárůstem obezity. Níže prezentované cochraneovské review jako první shrnuje účinky antihypertenziv podávaných dětem a srovnává vliv jednotlivých účinných látek a skupin na hodnoty krevního tlaku.

Výsledky preklinických i klinických studií potvrzují výhody užívání sartanů u různých skupin hypertoniků

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) jsou vysoce účinnými antihypertenzivy, jež jsou dobře tolerována. Přehledová práce amerických autorů se zaměřila především na důkazy podporující užívání sartanů při léčbě hypertenzních pacientů s komorbiditami i bez nich.Všechny novinky