Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Klíčem ke kontrole hypertenze je kombinovat

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 11.8.2015

Klíčem ke kontrole hypertenze je kombinovat

Hypertenze patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulární morbidity a mortality. Ačkoliv se Česká republika řadí mezi evropskou špičku jejího managementu, krevní tlak má dlouhodobě pod kontrolou jen asi polovina hypertoniků užívajících farmakologickou léčbu. Jedním ze způsobů, jak zlepšit léčbu vysokého krevního tlaku, je včas rozpoznat vhodný okamžik pro přidání další látky do kombinace, ideálně ve fixní lékové formě. Takových možností je na trhu k dispozici celá řada, jako velmi výhodná se do budoucna jeví nová kombinace kandesartanu a dihydropyrimidinového blokátoru kalciového kanálu amlodipinu. Důvodem je především dlouhodobé antihypertenzní působení kandesartanu, při jehož užívání nedochází k výkyvu krevního tlaku.

Za neúspěch se u většiny pacientů hodnotí nesnížení hodnot krevního tlaku pod 140/90, u rizikových nemocných potom pod 130/80 mm Hg. Důvodů selhání léčby, ke kterému při monoterapii dochází až u 80 % hypertoniků, je hned několik. Na straně lékaře to může být zbytečná eskalace dávky tam, kde by bylo na místě nasadit kombinační léčbu. Na straně pacientů potom nízká compliance, kterou je možné zvýšit podáváním léčiv s aditivním účinkem ve fixní kombinaci.

Paradigma léčby hypertenze se za posledních několik let změnilo. Velkou roli při tom hrála metaanalýza, kterou publikoval prof. David S. Wald v roce 2009 v American Journal of Medicine. Zahrnovala 42 randomizovaných studií s téměř 11 000 hypertoniků. Zařazené studie randomizovaly nemocné k jednomu nebo druhému antihypertenzivu, jejich kombinaci nebo placebu. Bylo zjištěno, že přidání druhého antihypertenziva vede k až pětkrát vyššímu účinku než maximalizace dávky prvního léku. Tento trend přitom platí napříč jednotlivými skupinami antihypertenziv, zahrnuty byly thiazidy, beta-blokátory, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a blokátory kalciového kanálu. Podobně neefektivní jako eskalace dávky je také prostá záměna za lék z jiné skupiny. U nemocných, kteří mají výchozí hodnotu krevního tlaku nad 160/100 mm Hg, by podle dostupné evidence měla být léčba zahájena již přímo dvojkombinací.

Kombinace by tak měla být použita kdykoliv, kdy monoterapie v obvyklém dávkování nestačí.

(ond)

Zdroj: Wald D. S. et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med. 2009 Mar; 122 (3): 290–300; doi: 10.1016/j.amjmed.2008.09.038.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace znamená jednodušší užívání

Moderní terapie hypertenze se opírá především o kombinační léčbu. Až u 80 % nemocných samostatné podávání jedné látky nepřináší dostatečnou kontrolu krevního tlaku, tedy jeho snížení pod hodnoty 140/90 mm Hg, u rizikových nemocných potom pod 130/80 mm Hg. A právě v takových případech by měla být kombinační terapie preferována nad eskalací dávky.

Efekt léčby telmisartanem s hydrochlorothiazidem na krevní tlak měřený v domácím prostředí – zkušenost z reálné praxe

SURGE-2 byla velká studie probíhající v 10 zemích, která hodnotila efekt telmisartanu podávaného samostatně či v kombinaci s hydrochlorothiazidem na ranní hodnotu krevního tlaku (TK) měřenou v domácím prostředí.

Terapie telmisartanem u pacientů s metabolickým syndromem

Telmisartan vykazuje přetrvávající účinek při léčbě vysokého krevního tlaku (TK) u metabolického syndromu a snižuje jeho variabilitu inhibicí aktivity sympatiku. Větší přínos telmisartanu v porovnání s valsartanem lze přičíst většímu potlačení aktivity sympatiku a zlepšení citlivosti baroreflexu.Všechny novinky