Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Když monoterapie nestačí

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 27.8.2015

Když monoterapie nestačí

Léčba hypertenze je stále trvající klinickou výzvou. Kromě modifikací životního stylu se nabízí především farmakoterapie. Cílová hodnota krevního tlaku je potom 140/90 mm Hg, u rizikových pacientů, především diabetiků a nemocných s chronickým onemocněním ledvin, potom 130/80 mm Hg. Dosáhnout se jí daří u asi 45 % českých nemocných. V případě, kdy není léčba efektivní, je podle dostupných dat mnohem výhodnější kombinovat látky z jednotlivých tříd s různým mechanismem účinku spíš než extrémně navyšovat dávky.

Jednoznačným trendem v léčbě, patrným už v guidelines z roku 2007, na kterých spolupracuje Evropská kardiologická společnost a Evropská společnost pro hypertenzi, je příklon ke kombinační léčbě. Tu potřebuje osm z deseti hypertoniků – reálně ji přitom dostává 50 procent z nich. Teoretický podklad pro tento postup je jasný, různými léky se zasahuje na různých úrovních patogeneze onemocnění, čímž se omezuje aktivace kontraregulačních mechanismů. Ještě nedávno bylo při nedostatečné kontrole hypertenze jako další krok doporučováno zvýšení dávky nebo záměna antihypertenziva. Během posledních let však došlo ke změně tohoto základního paradigmatu. Velkou roli při tom sehrála metaanalýza, již publikoval prof. David S. Wald v roce 2009 v American Journal of Medicine. Zahrnovala 42 randomizovaných studií s téměř 11 000 hypertoniky a mimo jiné z ní vyplynulo, že přidání druhého antihypertenziva vede k pětkrát vyššímu účinku než maximalizace dávky prvního léku.

Kombinační terapii blokátoru receptoru pro angiotenzin II kandesartanu a diuretiku hydrochlorothiazidu byl věnován přehled publikovaný v časopise Expert Opinion on Pharmacotherapy z roku 2012. Už podle klinických guidelines z roku 2007 je použití blokátorů angiontenzinového receptoru důležitou součástí kombinační léčby vysokého krevního tlaku. Tyto látky působí ve stejné signální dráze jako ACE inhibitory, nemají ale některé nežádoucí účinky, včetně dráždivého kašle. Třídou látek, které jsou k sartanům často přidávány pro zvýšení terapeutické účinnosti, jsou potom thiazidová diuretika. Kromě vysoké efektivity na snižování krevního tlaku se toto spojení vyznačuje dobrou tolerabilitou, minimální toxicitou a, především ve fixní kombinaci, uspokojivou compliance. Také kombinace kandesartanu a hydrochlorothiazidu potom vykázala dobrý efekt v prevenci orgánového poškození z důvodu vysokého krevního tlaku.

(ond)

Zdroj: Mugellini A., Nieswandt V. Candesartan plus hydrochlorothiazide: an overview of its use and efficacy. Expert Opin Pharmacother. 2012 Dec; 13 (18): 2699–709; doi: 10.1517/14656566.2012.745511. Epub 2012 Nov 21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová fixní kombinace antihypertenziv – kandesartan + amlodipin

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Klíčem ke kontrole hypertenze je kombinovat

Hypertenze patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulární morbidity a mortality. Ačkoliv se Česká republika řadí mezi evropskou špičku jejího managementu, krevní tlak má dlouhodobě pod kontrolou jen asi polovina hypertoniků užívajících farmakologickou léčbu. Jedním ze způsobů, jak zlepšit léčbu vysokého krevního tlaku, je včas rozpoznat vhodný okamžik pro přidání další látky do kombinace, ideálně ve fixní lékové formě.

Fixní kombinace znamená jednodušší užívání

Moderní terapie hypertenze se opírá především o kombinační léčbu. Až u 80 % nemocných samostatné podávání jedné látky nepřináší dostatečnou kontrolu krevního tlaku, tedy jeho snížení pod hodnoty 140/90 mm Hg, u rizikových nemocných potom pod 130/80 mm Hg. A právě v takových případech by měla být kombinační terapie preferována nad eskalací dávky.Všechny novinky