Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace znamená jednodušší užívání

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 1.8.2015

Fixní kombinace znamená jednodušší užívání

Moderní terapie hypertenze se opírá především o kombinační léčbu. Až u 80 % nemocných samostatné podávání jedné látky nepřináší dostatečnou kontrolu krevního tlaku, tedy jeho snížení pod hodnoty 140/90 mm Hg, u rizikových nemocných potom pod 130/80 mm Hg. A právě v takových případech by měla být kombinační terapie preferována nad eskalací dávky. Bohužel se tím zvyšují nároky na nemocné ve smyslu počtu užívaných tablet, což má negativní vliv na jejich compliance. Řešením jsou fixní kombinační režimy.

V hypertenziologii se v této souvislosti široce cituje metaanalýza publikovaná v časopisu Hypertention v roce 2010, kterou provedl Ajay K. Gupta. Porovnávala účinnost a compliance u volné a fixní kombinace antihypertenziv a zahrnovala patnáct studií. Fixní kombinace byla spojena se signifikantně lepší compliance. Pacienti s fixní kombinací vykazovali trend lepší účinnosti léčby na krevní tlak a paradoxně i nižší výskyt nežádoucích účinků. Z této skutečnosti vychází také evropská guidelines, která doporučují preferovat fixní kombinaci vždy, když je dostupná.

Na ideální fixní kombinaci jsou kladeny vysoké nároky. Pacient musí dobře tolerovat všechny její složky, musí být potvrzena vyšší účinnost kombinace než jejích jednotlivých komponent (tedy aditivní nebo potenciační synergie). Nutností jsou také podobné farmakokinetické vlastnosti, dostatečně dlouhý účinek a pozitivní vzájemné ovlivnění výskytu a závažnosti nežádoucích efektů. Výhodná je rovněž dostupnost verzí přípravku s různými koncentracemi jednotlivých složek, které umožní vybrat vhodnou sílu léků na míru pro konkrétního pacienta. Pokud se podaří těchto podmínek dosáhnout, pak patří mezi výhody fixní kombinace jednodušší titrace dávky, pohodlnější užívání léku, potenciace nebo synergie účinku. Nová fixní kombinace, která na český trh vstoupila v květnu 2015, je spojení kandesartanu a blokátoru kalciového kanálu amlodipinu. Také od ní se očekává lepší compliance a zároveň, díky kandesartanu, vyvážené celodenní působení bez výkyvů krevního tlaku.

(ond)

Zdroj: Gupta A. K., Arshad S., Poulter N. R. Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents: a meta-analysis. Hypertension 2010 Feb; 55 (2): 399–407; doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.139816. Epub 2009 Dec 21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt léčby telmisartanem s hydrochlorothiazidem na krevní tlak měřený v domácím prostředí – zkušenost z reálné praxe

SURGE-2 byla velká studie probíhající v 10 zemích, která hodnotila efekt telmisartanu podávaného samostatně či v kombinaci s hydrochlorothiazidem na ranní hodnotu krevního tlaku (TK) měřenou v domácím prostředí.

Terapie telmisartanem u pacientů s metabolickým syndromem

Telmisartan vykazuje přetrvávající účinek při léčbě vysokého krevního tlaku (TK) u metabolického syndromu a snižuje jeho variabilitu inhibicí aktivity sympatiku. Větší přínos telmisartanu v porovnání s valsartanem lze přičíst většímu potlačení aktivity sympatiku a zlepšení citlivosti baroreflexu.

Přidání velmi nízké dávky hydrochlorthiazidu ke candesartanu účinně snížilo krevní tlak u nekompenzovaných hypertoniků

V observační japonské studii vedla kombinace 6,25 mg hydrochlorthiazidu (HCTZ) s 8 mg candesartanu k významnému snížení krevního tlaku u hypertoniků, kteří měli při léčbě samotným blokátorem receptoru pro angiotensin II (ARB) krevní tlak ≥ 135/85 mm Hg.Všechny novinky