Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sartany v léčbě hypertenze

Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

Studie OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan) prokázala, že blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) mají podobný účinek jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Většina guidelines pro léčbu hypertenze doporučuje léčbu diuretiky, blokátory kalciových kanálů, blokátory angiotenzinových receptorů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Mezi jednotlivými lékovými skupinami v této indikaci však existují významné rozdíly, které ovlivňují jejich nasazení a vhodnost pro konkrétního pacienta.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

Cílem studie ze Spojených států amerických bylo srovnat vliv inhibitorů ACE a sartanů na redukci kardiovaskulární morbidity a mortality hypertenzních pacientů v dialyzačním programu.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Přednosti sartanů v léčbě hypertenze a jejich další benefity pro pacienty s kardiovaskulárními riziky

Přednosti sartanů v léčbě hypertenze a jejich další benefity pro pacienty s kardiovaskulárními riziky

Antihypertenziva mají vliv nejen na krevní tlak, ale například i na srdeční frekvenci, plazmatickou hladinu draslíku, glukózy a dalších. Nelze tedy očekávat, že všechny třídy antihypertenziv budou poskytovat stejnou kardiovaskulární ochranu, i když bude dosaženo stejného snížení tlaku krve. Jakými přednostmi oplývají sartany?   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Jak vybrat vhodný sartan pro konkrétního pacienta?

Jak vybrat vhodný sartan pro konkrétního pacienta?

Zavedení blokátorů receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) do terapie kardiovaskulárních onemocnění bylo důležitým milníkem a rozšířilo možnost personalizace léčby hypertenze zejména u pacientů, kteří netolerují inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). V současné době patří ARBs k základním používaným farmakům pro léčbu hypertenze. Každý z ARBs však má i další prospěšné účinky, které se u jednotlivých léků z této skupiny liší, a při výběru vhodné látky by tak měla být zohledněna rovněž přidružená onemocnění konkrétního pacienta.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé
Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

Arteriální hypertenze a diabetes mellitus patří mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění, především akutního koronárního syndromu, cévní mozkové příhody (CMP) a renálního selhání. K významné redukci KV rizika přispívá především intenzivní snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzních léků.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie nefrologie praktické lékařství pro dospělé