Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Vliv podávání růstového hormonu na mortalitu dospělých pacientů s GHD

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 6.4.2015

Vliv podávání růstového hormonu na mortalitu dospělých pacientů s GHD

Dospělí pacienti s deficitem růstového hormonu (GHD) mají kratší očekávanou délku života. Vliv hormonální substituce na mortalitu těchto pacientů není znám. V Nizozemsku proto proběhla studie, která na celonárodní úrovni zhodnotila vliv podávání růstového hormonu (GH) na mortalitu dospělých pacientů s GHD.

Do studie byli zařazeni všichni pacienti s GHD z Nizozemského národního registru dospělých se substituční léčbou GH. Pacienti z tohoto registru, kteří užívali substituční léčbu (n = 2 229), byli sledování retrospektivně v období 1985–2009. Hlavním sledovaným parametrem byla standardizovaná mortalita (SM) celková, onkologická a kardiovaskulární. Mortalita zařazených pacientů byla porovnána se skutečnou mortalitou populace celého Nizozemska s ohledem na příčinu, pohlaví, kalendářní věk a věkově specifickou mortalitu.

Ve sledovaném období zemřelo 95 pacientů oproti předpokládanému počtu úmrtí 74,6 (SM = 1,27 [95% CI 1,04–1,56]). U mužů se substitucí GH se mortalita (celková, kardiovaskulární, onkologická) nelišila od celkové nizozemské populace. U žen byla mortalita vyšší než u mužů. Po vyřazení vysoce rizikových pacientek byla u žen zjištěna vyšší kardiovaskulární mortalita, zatímco celková a onkologická mortalita byly srovnatelné s obecnou populací. Jako faktory, které ovlivňují mortalitu pacientů se substitucí GH, určila univariantní analýza pohlaví, začátek GHD, věk a kauzální diagnózu.

Nizozemská studie ukázala, že mortalita dospělých pacientů s GHD je při hormonální substituci srovnatelná s obecnou populací a je kromě pohlaví ovlivněna etiologií deficitu růstového hormonu.

(zza)

Zdroj: Van Bunderen C. C., van Nieuwpoort I. C., Arwert L. I. Does Growth Hormone Replacement Therapy Reduce Mortality in Adults with Growth Hormone Deficiency? Data from the Dutch National Registry of Growth Hormone Treatment in Adults. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Aug 17. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivý vliv podávání růstového hormonu na tělesné složení a kvalitu života dospělých pacientů s GHD

Podávání růstového hormonu (GH) u dospělých pacientů s GHD (deficiencí růstového hormonu) vede ke snížení tělesné hmotnosti a množství tělesného tuku, a naopak ke zvýšení množství netukové tkáně. Tyto výsledky přinesla metaanalýza 54 randomizovaných placebem kontrolovaných studií. Ukázala také souvislost této léčby s vyšším rizikem otoků a ztuhlosti kloubů. Ve většině zahrnutých studií byla léčba GH spojena se zvýšením kvality života.

Zátěžová sekrece růstového hormonu v diagnostice deficience růstového hormonu u dospělých

Význam fyzického zátěžového testu při hodnocení GDH u dospělých není dosud zcela jasný. Nedávno byla publikována práce švýcarských autorů, která hodnotila diagnostický význam stanovení hladiny růstového hormonu navozené fyzickou zátěží.

Kvalita života u žen s Turnerovým syndromem po dlouhodobé léčbě růstovým hormonem

Randomizovaných kontrolovaných studií týkajících se dlouhodobé terapie růstovým hormonem (RH) je jen velmi málo a omezené jsou i informace o následné zdravím ovlivněné kvalitě života léčených pacientů (health-related quality of life – HRQOL). Předkládaná studie sledovala mladé pacienty z dlouhodobě probíhající kontrolované studie RH u pacientů s Turnerovým syndromem (TS).Všechny novinky