Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Turnerův syndrom – kvantifikace účinnosti roční léčby růstovým hormonem

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 30.11.2007

Turnerův syndrom – kvantifikace účinnosti roční léčby růstovým hormonem

Ačkoliv se léčba růstovým hormonem při různých poruchách vzrůstu včetně Turnerova syndromu používá déle než čtyřicet let, dosud nebyla jasně stanovena kritéria pro hodnocení její účinnosti. Nyní se o to pokusili vědci v rámci studie National Cooperative Growth Study (NCGS).

Studie mapovala vztah mezi jednoletým podáváním růstového hormonu a rychlostí růstu jak u pacientek s Turnerovým syndromem (TS), tak u děvčat a chlapců s idiopatickou deficiencí růstového hormonu (IGHD), organickou poruchou růstového hormonu (OGHD) a idiopatickým nízkým vzrůstem (ISS). Celkem bylo do sledování zahrnuto 1367 dívek s TS, 2323 chlapců a 842 dívek s IGHD, 582 chlapců a 387 dívek s OGHD a 1392 chlapců a 465 dívek s ISS.

Jako metodu pro zjištění odpovědi na léčbu použili vědci grafické znázornění změny rychlosti růstu při jednoleté léčbě růstovým hormonem v podobě normogramových křivek. V každé věkové a diagnostické kategorii byly ze získaných dat vytvořeny křivky znázorňující střední rychlost růstu před léčbou a po jednoleté léčbě se znázorněním standardní odchylky (SD) ± 1 a ± 2. Následně vědci porovnali křivky před léčbou a po léčbě. Jako rychlost růstu před léčbou stanovili rychlost odpovídající –2 SD.

Z výsledků studie vědci odvozují, že významným vodítkem pro kvantifikaci úspěšnosti léčby je porovnání rychlosti růstu před léčbou a jeden rok po léčbě, a to s ohledem na věk dítěte. Kritériem úspěšnosti léčby by mělo být zrychlení růstu odpovídající zvýšení SD o více než 1.Sledování změny rychlosti růstu by podle vědců mělo pomoci určit pacienty, kteří z podávání růstového hormonu profitují, a v opačném případě by mělo vést k přehodnocení diagnózy a terapie.

(zak)

Zdroj: J Clin Endocrin Metab doi:10.1210/jc.2007-1581.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Skutečná prevalence a predilekční faktory posttraumatického hypopituitarismu

Ačkoliv byl dříve posttraumatický hypopituitarismus považován za zřídkavou formu hypopituitarismu, byly v posledních letech publikovány četné studie vyvracející toto tvrzení.

Podávání růstového hormonu redukuje působení hormonů štítné žlázy u pacientek s Turnerovým syndromem

Turnerův syndrom postihuje zhruba jedno z 2500 narozených děvčat. Dospělé pacientky měří v průměru o 20 cm méně, než je obvyklé pro jejich etnikum. Příčinou je haploinsuficience SHOX homeoboxu, jež se normálně nachází na X chromozomu.

Substituční terapie růstovým hormonem neovlivňuje aktivitu CYP1A2 a xantinoxidázy u dětí s deficitem růstového hormonu

Rekombinantní lidský růstový hormon je stále více používán k léčbě různých metabolických změn. Růstový hormon je také hlavní regulátor několika jaterních enzymů podílejících se na metabolismu léčiv u hlodavců.Všechny novinky