Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Substituční terapie růstovým hormonem neovlivňuje aktivitu CYP1A2 a xantinoxidázy u dětí s deficitem růstového hormonu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 21.12.2007

Substituční terapie růstovým hormonem neovlivňuje aktivitu CYP1A2 a xantinoxidázy u dětí s deficitem růstového hormonu

Rekombinantní lidský růstový hormon je stále více používán k léčbě různých metabolických změn. Růstový hormon je také hlavní regulátor několika jaterních enzymů podílejících se na metabolismu léčiv u hlodavců. Málo však dosud bylo známo o jeho účinku na jaterní enzymy dětí, protože bylo publikováno jen málo studií a navíc s protichůdnými výsledky. Přitom stanovit vliv podávání růstového hormonu na metabolismus jiných podávaných léčiv je jistě podstatné.

Cílem nového projektu uskutečněného ve Španělsku proto bylo určit u dětí vliv čtyřtýdenního podávání lidského rekombinantního růstového hormonu na aktivitu CYP1A2 a xantinoxidázy. Autoři už v předešlých studiích zjistili, že podávání rekombinantního růstového hormonu dětem s jeho deficitem po dobu čtyř týdnů mělo účinek (rozdílný podle pohlaví) na aktivitu enzymu CYP3A4.

Do projektu bylo zapojeno 31 dětí ve věkovém rozmezí 4,1–13,1 roku, jako metabolizovaná látka byl používán kofein. Aktivita enzymů byla měřena nepřímo, pomocí stanovení hladin kofeinu a jeho metabolitů v moči. Kofein totiž ovlivňuje současně metabolismus různých enzymů zapojených do oxidace léčiv včetně cytochromu P450 1A2 a xantinoxidázy, a proto je stanovení jeho metabolitů často používanou metodou. Kofein byl dobře tolerován u všech dětí. Aktivita enzymů nevykázala korelaci s věkem.

Výsledky byly zajímavé. Během čtyř týdnů se nijak výrazně nezměnila aktivita měřených enzymů (p bylo vždy >0,05). Autoři citují studie, jež ukázaly zvýšení či naopak snížení týchž enzymů po terapii rekombinantním lidským růstovým hormonem. Zdá se tedy, že v tomto ohledu bude velmi záležet na typu deficience hormonu a zřejmě i na individuálních genetických odchylkách v metabolismu jedinců, a bude těžké predikovat v tomto směru účinek po podání růstového hormonu.

(hul)

Zdroj: Lack of effect of growth hormone replacement therapy on CYP1A2 and xanthine oxidase activities in growth hormone-deficient children. Mayayo-Sinués E, et al. Clin Endocrinol 2007.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Disekující aneurysma u pacientky s Turnerovým syndromem

Jedna z nejobávanějších komplikací u pacientek s Turnerovým syndromem je disekující aneurysma aorty. Tento stav vyžadující neodkladné chirurgické řešení se vyskytne zhruba u 1–2 % nemocných.

Hormonální léčba žen s Turnerovým syndromem

Proti degeneraci ovarií, pro správný vývoj dělohy, a v neposlední řadě jako prevence osteoporózy se u dívek i žen s Turnerovým syndromem stále doporučuje hormonální substituce.

Turnerův syndrom – kvantifikace účinnosti roční léčby růstovým hormonem

Ačkoliv se léčba růstovým hormonem při různých poruchách vzrůstu včetně Turnerova syndromu používá déle než čtyřicet let, dosud nebyla jasně stanovena kritéria pro hodnocení její účinnosti.Všechny novinky