Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Růstový hormon: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Substituční léčba dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu zvyšuje kostní denzitu

Specializace: endokrinologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Růstový hormon

Vydáno: 3.3.2014

Substituční léčba dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu zvyšuje kostní denzitu

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že léčba rekombinantním lidským růstovým hormonem (rhGH) u dospělých s deficiencí růstového hormonu (GHD) zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) bederní páteře a krčku femuru. Účinek je ovlivněn pohlavím, věkem a délkou léčby.

Je známo, že GHD je spojena se sníženou BMD a zvýšeným rizikem zlomenin. Vliv substituční léčby rhGH na kostní denzitu nebyl dosud systematicky hodnocen. Proto provedli autoři z neuroendokrinologického oddělení v americkém Bostonu metaanalýzu relevantních studií, která by tento možný vliv léčby rhGH objasnila. Na základě pečlivého průzkumu literatury (MEDLINE, EMBASE, Cochrane Register) vybrali studie, které rozdělili podle designu (délka léčby, retrospektivní/prospektivní, randomizované, kontrolované).

Výsledky hromadné analýzy randomizovaných kontrolovaných studií ukázaly, že více než roční substituce rhGH u dospělých s GHD vedla k významnému zvýšení BMD v bederních obratlích a v krčku femuru. Při kratší léčbě byl zjištěn nevýznamný pokles těchto hodnot. Podobné výsledky byly zjištěny u prospektivních studií. Nárůst BMD pozitivně koreloval s délkou léčby rhGH a vykázal negativní souvislost s věkem pacienta. Analýza podskupin ukázala, že nárůst BMD byl statisticky významný u mužů, nikoliv u žen.

I když je třeba výsledky ověřit zhodnocením vlivu léčby rhGH na riziko zlomenin, naznačila tato metaanalýza příznivý vliv substituční léčby dospělých s GHD na hustotu kostní hmoty.

(zza)

Zdroj: Barake M., Klibanski A., Tritos N. A. Effects Of Recombinant Human Growth Hormone Therapy On Bone Mineral Density In Adultswith Growth Hormone Deficiency: A Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. Publikováno online 1. ledna 2014; DOI: 10.1210/jc.2013-3921

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt terapie růstovým hormonem na normalizaci obličejových rysů typických pro Praderův–Williho syndrom

Praderův–Williho syndrom je vzácné chromozomálně podmíněné onemocnění, jehož příčinou je nejčastěji delece dlouhého raménka 15. chromozomu zděděného od otce. Vedle běžně zmiňovaných typických znaků, jakými jsou malý vzrůst, psychomotorická retardace, hypogonadismus a obezita, charakterizují toto onemocnění rovněž nápadně změněné obličejové rysy. Možnostmi jejich ovlivnění terapií růstovým hormonem se zabývala nedávno provedená americká studie.

Růstový hormon u dětí s Praderovým-Williho syndromem dlouhodobě působí proti obezitě

Asi nejdůležitějším důvodem pro terapii růstovým hormonem (RH) u dětí s Praderovým-Williho syndromem (PWS) je snaha o optimalizaci jejich tělesné konstituce, jelikož je u těchto dětí často přítomna obezita.

Deficit hormonů hypofýzy po traumatickém poškození mozku

U pacientů po traumatickém poškození mozku s přetrvávající poruchou kognitivních funkcí byl zjištěn velmi častý deficit růstového hormonu i dalších hypofyzárních hormonů.Všechny novinky